คอร์ส | ปรับทัศนคติ “จุดออก” คืออะไร

เพื่อนแท้นักเทรด ปกป้องผลประโยชน์ให้คุณ

37

รายชื่อโบรกเกอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

37

คอร์ส | การลากเทรนไลน์ (Trend Line)

เนื้อหาคอร์สเรียน

Uhas Course | ปรับทัศนคติ "จุดออก" คือกำไร

สิ่งที่คุณจะได้รับในวีดีโอคอร์สเรียนนี้คือ ความสำคัญของจุดออก ไม่ว่าจะเป็นจุดออกที่ขาดทุน (Stop Loss) หรือ จุดออกที่เป็นกำไร (Take Profit) จุดออกนี้ คือสิ่งที่บอกว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุน แต่ในปัจจุบันนี้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด Forex ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของ “จุดออก” มากเท่าที่ควร ดังนั้น ในคอร์สเรียนรู้ เรามีความหวังว่าเทรดเดอร์จะตระหนักถึงความสำคัญของจุดออก

เจ้าของเนื้อหา

บอล ปฏิภาณ

เริ่มต้นเทรด Forex ตอนปี 2010

อันดับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุด