ปัญหาอื่น

Web ปลอมแปลง ชักชวนการลงทุน

เรียนท่านผู้รู้

อยากรบกวนผู้รู้ ตรวจสอบ Web site ดังกล่าว  เป็นเว็บที่เทรดคู่เงิน และ Bitcoin  แต่คู่เงินมีจำนวนน้อยกว่าปกติ

Web : https://exness.hoopcnt.com/index/login/login.html