Fibonacci Retracement การใช้งานเทรดให้ได้ผลในตลาดจริง

เรื่องPatihanUhas

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement คือ เครื่องมือที่เทรดเดอร์นิยมใช้เป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ทิศทางของกราฟราคา เพื่อมองหาราคาเป้าหมายและจุดที่ราคาพักตัว เทรดเดอร์จะใช้ราคาตรงนี้ในการคาดการณ์กราฟราคา ซึ่งแน่นอนว่า Fibonacci Retracement  คือหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยม

 

ตัวเลข Fibonacci

 

ตัวเลข Fibonacci ถูกคิดค้นเมื่อทศวรรษที่ 13 จากแนวคิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่น รูปแบบเปลืกหอยทาก รูปแบบของฟ้าแลบ คิดค้นออกมาเป็นสัดส่วนจนได้สัดส่วนที่เรียกว่า Golden Ratio หรือ “สัดส่วนทองคำ

ตัวเลข Fibonacci

ภาพจาก www.companyfolders.com

 

ตัวเลข Fibonacci ที่ได้มาคือ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233….. ไม่มีที่สิ้นสุด

 

วิธีการคำนวณตัวเลข Fibonacci คือ นำตัวเลขตัวข้างหน้า 2 ตัวมาบวกกัน จะได้ตัวเลขปัจจุบัน

 • 1, 1, 2 (เกิดจาก 1+1)
 • 3 (เกิดจาก 2+1)
 • 5 (เกิดจาก 2+3)
 • 8 (เกิดจาก 3+5)
 • 13 (เกิดจาก 5+8)
 • 21 (เกิดจาก 8+13)
 • 34 (เกิดจาก 13+21)
 • 55 (เกิดจาก 21+34)
 • 89 (เกิดจาก 34+55)
 • 144 (เกิดจาก 55+89)
 • 233 (เกิดจาก 89+144)…

 

คุณสมบัติน่าทึ่งของตัวเลข Fibonacci

ตัวเลข Fibonacci ที่ได้มาจากตัวอย่างข้างบนคือ คือ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233….. ไม่มีที่สิ้นสุด เราจะนำตัวเลขเหล่านี้มาคำนวณ

 • เลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 0.618 เสมอ เช่น 144/233 = 0.618
 • เลข Fibonacci ตัวหลัง หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหน้า มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 1.618 เสมอ เช่น 233/144 = 1.618
 • เลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง 2 อันดับถัดไป มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 0.382 เสมอ เช่น 89/233 = 0.382
 • เลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง 2 อันดับก่อนหน้า มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 2.618 เสมอ เช่น 89/34 = 2.618

 

สัดส่วนที่ออกมา  0.618, 1.618, 0.382 และ 2.618 เป็นสัดส่วนที่พบในธรรมชาติ โดยสัดส่วนที่สำคัญคือ 0.618 และ 1.618 มีชื่อเรียกว่า Golden Ratio หรือ “สัดส่วนทองคำ”

 

Fibonacci Retracement คืออะไร

Fibonacci Retracement คือหนึ่งในประเภทอินดิเคเตอร์หนึ่งของ Fibonacci ซึ่งรูปแบบ Fibonacci Retracement เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 

การใช้งานแนวโน้มขาขึ้น : หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น จะลากจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด โดยจะให้ค่า 0 อยู่จุดต่ำสุด และให้ค่า 100 อยู่จุดสูงสุดของคลื่นลูกนั้น

 

การใช้งานแนวโน้มขาลง : หากเป็นแนวโน้มขาลง จะลากจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด โดยจะให้ค่า 0 อยู่จุดสูงสุด และให้ค่า 100 อยู่จุดต่ำสุดของคลื่นลูกนั้น

 

การอ่าน Fibonacci Retracement

ในตัวอย่างเป็นการวิเคราะห์จากแนวโน้มขาขึ้น ให้นำ 0 ไว้ที่จุดตำสุด แล้วเอา 100 ไว้ที่จุดสูงสุด ตามภาพข้างล่าง

 

เมื่อลาก เส้น Fibonacci Retracement เรียบร้อยแล้วให้ทำการวิเคราะห์กราฟราคา ซึ่งปกติแล้วราคาที่มีการปรับตัวขึ้น ราคานั้นจะมีการพักตัวเป็นระยะ โดยปกติแล้วราคามักจะมีการพักตัวบริเวณ 61.8, 50.00 และ 38.2

61.8 คือ จุดพักตัวด่านแรก

50.0 คือ จุดพักตัวด่านที่สอง

38.2 คือ จุดพักตัวด่านที่สาม

 

หากราคาผ่านทั้ง 3 ด่านนี้ไปได้ ให้เฝ้ามองราคาไว้ให้ดี เพราะราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มก็เป็นได้ แต่โดยส่วนใหญ่ราคามักจะตกลงมาไม่เกินด่านที่สามแล้วเด้งขึ้นไปที่ 100.0 และถ้าหากว่าราคาทะลุ 100.0 ขึ้นไปได้เป้าหมายต่อไปคือ 161.8

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement เราจะคาดการณ์กราฟราคายังไง โดยทั่วไปถ้าหากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (เส้นสีเขียว) เราจะคาดการณ์ว่าราคาจะมีการขึ้นต่อ แต่จะมีการพักตัวบริษัทด่านต่างๆ

61.8 คือ จุดพักตัวด่านแรก

50.0 คือ จุดพักตัวด่านที่สอง

38.2 คือ จุดพักตัวด่านที่สาม

 

แต่ถ้าราคาทะลุด่าน 3 ลงมา และทะลุค่า 0.0 (เส้นสีแดง) ก็มีโอกาสที่ราคาจะมีการปรับตัวจากแนวโน้มขาขึ้น เป็นแนวโน้มขาลง

 

การลาก Fibonacci Retracement

การตั้งค่าใหม่ Fibonacci Retracement

 1. ดับเบิลคลิกที่ เส้นประ Fibonacci จนเกิดจุด 3 จุดขึ้นมาบริเวณเส้นประ
 2. หลังจากนั้น คลิกขวาที่จุด 3 จุด แล้วเลือก Fibo properties…
 3. หลังจากนั้นปรับค่าที่ Fibo Levels แล้ว สังเกตุที่ช่อง Description โดยเพิ่มค่าต่อไปนี้

 

ค่า Fibonacci ที่เราจะมาใส่ในวันนี้

2.618261.8=%$ Target
1.618161.8=%$ Target
-0.618161.8=%$ Target
-1.618261.8=%$ Target
0.0000.00=%$ Low
1.000100=%$ High
0.78678.6=%$ Retracement Zone
0.68161.8=%$  Retracement Zone
0.38238.2=%$ Retracement Zone
0.23623.6=%$ Retracement Zone

ค่า Fibonacci โซน Target เป็นโซนที่ราคาเป้าหมาย

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ค่าข้างล่างนี้

 • โซน 2 โซนนี้เป็นเป้าหมายของราคา เมื่อราคามาถึงค่า 161.8 คือเป้าหมายแรกในการทำกำไร แต่ถ้าราคายังมีท่าทีจะขึ้นไปต่อ ยังไม่ต้องปิดออเดอร์ สามารถรอให้ราคาไปถึงค่า 261.8 ได้เลย

 

2.618261.8=%$ Target
1.618161.8=%$ Target

 

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ค่าข้างล่างนี้

 • โซน 2 โซนนี้เป็นเป้าหมายของราคา เมื่อราคามาถึงค่า 161.8 คือเป้าหมายแรกในการทำกำไร แต่ถ้าราคายังมีท่าทีจะลงไปต่อ ยังไม่ต้องปิดออเดอร์ สามารถรอให้ราคาไปถึงค่า 261.8 ได้เลย

 

-0.618161.8=%$ Target
-1.618261.8=%$ Target

 

ค่า Fibonacci โซน Low หมายถึงจุดราคาต่ำสุด

หากราคามาถึงโซน Low ให้คาดการณ์ว่าราคากำลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

 • หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ค่า 0.00 คือจุดต่ำสุด หากราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นอยู่ อยู่ๆราคาดันลงมาต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก็เป็นได้
 • หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ค่า 0.00 คือจุดสูงสุด หากราคาที่กำลังปรับตัวลงอยู่ อยู่ๆราคาดันขึ้นมาสูงกว่าจุดสูงสุดเดิม อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก็เป็นได้

 

0.0000.00=%$ Low

 

ค่า Fibonacci โซน High หมายถึงจุดราคาต่ำสุด

หากราคามาถึงโซน High ให้คาดการณ์ว่าราคาอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปต่อ และอาจจะไปถึงโซน Target

 • หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ค่า 100 คือจุดสูงสุด หากราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นอยู่ ปรับตัวสูงขึ้นไปกว่าจุดสูงสุดเดิม ให้ตั้งเป้าหมายไปยังโซน Target ได้เลย
 • หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ค่า 100 คือจุดต่ำสุด หากราคาที่กำลังปรับตัวลงอยู่ ปรับตัวต่ำลงไปกว่าจุดต่ำสุดเดิม ให้ตั้งเป้าหมายไปยังโซน Target ได้เลย

 

1.000100=%$ High

 

ค่า Fibonacci โซน Retracement Zone

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ราคามักจะมาพักตัวที่ค่าข้างล่างนี้

0.78678.6=%$ Retracement Zone
0.68161.8=%$  Retracement Zone

 

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ราคามักจะมาพักตัวที่ค่าข้างล่างนี้

0.38238.2=%$ Retracement Zone
0.23623.6=%$ Retracement Zone