Margin Level คืออะไร

Margin Level คืออะไร (วีดีโอ)

exness

Margin Level คืออะไร ?

Margin Level หรือ %Margin หรือผมอาจจะเรียกเล่นๆ ว่า % ความปลอดภัย หลายคนพออ่านถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่า Margin Level หรือ %Margin มาดูกันเลยครับ

บทความนี้เกี่ยวกับโบรกเกอร์