รู้จักกับ Moving Average คืออะไร ทำไมนักเทรดมืออาชีพเลือกใช้

เรื่องUhasAuthor

รู้จักกับ Moving Average คืออะไร ทำไมนักเทรดมืออาชีพเลือกใช้

ในการลงทุน forex เบื้องต้น หากมี Indicator ใดที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ก่อนการลงทุน ก็ควรที่จะศึกษาให้ครบ เนื่องจาก Forex เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูงได้ด้วยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับสไตล์และกลยุทธ์ที่นำมาเลือกใช้ในการลงทุน ซึ่งในบทความนี้จะเป็นอีกหนึ่ง Indicator ที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ นั่นก็คือ “Moving Average” หรือ เส้นค่าเฉลี่ย 

Moving Average คืออะไร

Moving Average คืออะไร

Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ย เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีไว้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยวิธี Moving Average เป็นวิธีที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายและถูกใจนักลงทุนหลาย ๆ ท่าน เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายและมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการใช้งานจริง 

Moving Average มีกี่ประเภท

Moving Average มีกี่ประเภท

โดยจะสามารถแบ่งการใช้เส้นค่าเฉลี่ยออกได้หลายประเภทแต่ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยจะแบ่งได้เป็น Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) และ Triangular Moving Average (TMA) โดยเส้นค่าเฉลี่ยประเภท SMA และ EMA จะสามารถพบเห็นการใช้งานได้บ่อย แต่สำหรับ TMA จะไม่ค่อยมีการนิยมใช้งานมากนัก

Simple Moving Average (SMA)

เส้นค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักราคาในแต่ละวันเท่า ๆ กัน ใช้เพื่อดูแนวรับ-แนวต้าน ในการเทรด Forex ได้ดีขึ้น มีวิธีคำนวณโดยการนำค่าทั้งหมดในระยะที่กำหนดมาหาค่าเฉลี่ยเท่า ๆ กัน โดยมักใช้กับเทรนด์ระยะยาวในกรอบเวลาที่ใหญ่ เนื่องจากเป็นการเฉลี่ยราคา ”ทั้งหมดที่กำหนด”เป็นราคาเท่า ๆ กัน จึงทำให้มองภาพรวมได้ดี

Exponential Moving Average (EMA) 

เส้นค่าเฉลี่ยที่คำนวณโดยให้น้ำหนักราคาในช่วงหลัง ๆ มากกว่าช่วงแรก ๆ ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยจะผันผวนไปตามราคาที่อิงจากช่วงปัจจุบันมากกว่าค่าของราคาในอดีต จึงทำให้การใช้เส้น EMA เหมาะกับการกรอบระยะเวลาที่สั้น เช่น Day Trade, หาสัญญาณในการซื้อ-ขายหุ้นในระยะสั้น ฯลฯ

Triangular Moving Average (TMA) 

เส้นค่าเฉลี่ยที่มีวิธีการคำนวณโดยการนำค่าทั้งหมดที่กำหนดมาหาค่าเฉลี่ยและถ่วงน้ำหนักมาที่ราคากลาง หรือ ราคา ณ จุด Median แต่จะมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้าที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีเส้นค่าเฉลี่ยอื่น ๆ จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมมาก

Moving Average ใช้ทำอะไรบ้าง

Moving Average ใช้ทำอะไรบ้าง

Moving Average หรือเส้นค่าเฉลี่ยได้มีการนิยมกันอย่างแพร่หลายในการใช้เพื่อวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิค โดยตามที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เส้นค่าเฉลี่ยมีจุดประสงค์เพื่อคำนวณและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ดังนั้น เวลาใช้จริงก็จะเป็นการใช้เส้นค่าเฉลี่ยมาคำนวณเพื่อเป็น Indicator สำหรับนักลงทุนได้ทราบถึงเทรนด์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ชนิดนั้น ๆ ว่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงแบบกะทันหันหรือไม่ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกเส้นทางการตัดสินใจต่อไปได้ 

หลักการทำงานของ Moving Average

นักลงทุนจะใช้ Moving Average ในการหาจุดหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตลาด นอกจากนี้ยังใช้จับโมเมนตั้มและแนวโน้มขาลง-ขาขึ้นได้อีกด้วย 

สรุปบทความ

ถือเป็น Indicator ที่ใช้งานได้ไม่ยากและเป็นที่นิยมกันในหมู่การลงทุน Forex ซึ่งจะเลือกใช้เทคนิคแบบใด ก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยเช่นหากต้องการลงทุนระยะสั้น อาจจะเลือกใช้เป็นแบบ EMA หรือหากต้องการมองภาพรวมอาจจะเลือกใช้เป็น SMA แทน เป็นต้น