เทรดมาราธอน แข่งเทรด Demo เงินรางวัลมากกว่า 7ล้าน

เรื่องPatihanUhas

แข่งเทรด Demo

เทรดมาราธอน แข่งเทรด Demo เงินรางวัลรวมมากกว่า 7ล้านบาท จัดขึ้นโดย Uhas.com สามารถเข้าร่วมแข่งเทรดได้ฟรี “นึกถึงเวทีแข่งเทรด นึกถึง Uhas.com”

 

เทรดมาราธอน แข่งเทรด Demo เงินรางวัลรวมมากกว่า 7ล้าน

Uhas จัดแข่งเทรดมาราธอน จัดยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2024 จัดยาวให้พัก 15 วันต่อรอบ โดยแข่งขันกันทั้งหมด 10 รอบ โดยทุกรอบสามารถเข้าร่วมได้ฟรี เพียงแต่ต้องเป็นสมาชิกกับเราก่อนเท่านั้นที่ member.uhas.com

 

สนใจเข้าร่วมแข่งเทรดแอดไลน์ @uhasthailand

 

การเข้าร่วม แข่งเทรด Demo กับ Uhas

 

แข่งเทรดรอบที่ 1

เปิดลงทะเบียน 5-15 พฤษภาคม

ระยะเวลาในการเทรด 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน

เงินรางวัลรวม 720,000 บาท

รายละเอียดกิจกรรม

 

แข่งเทรดรอบที่ 2

เปิดลงทะเบียน 5-15 กรกฎาคม

ระยะเวลาในการเทรด 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

เงินรางวัลรวม 720,000 บาท

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน

 

แข่งเทรดรอบที่ 3

เปิดลงทะเบียน 5-15 กันยายน

ระยะเวลาในการเทรด 16 กันยายน – 30 ตุลาคม

เงินรางวัลรวม มากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน

 

แข่งเทรดรอบที่ 4

เปิดลงทะเบียน 5-15 พฤศจิกายน

ระยะเวลาในการเทรด 16 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม

เงินรางวัลรวม มากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน

 

แข่งเทรดรอบที่ 5 (2024)

เปิดลงทะเบียน 5-15 มกราคม

ระยะเวลาในการเทรด 16 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์

เงินรางวัลรวม มากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน

 

แข่งเทรดรอบที่ 6 (2024)

เปิดลงทะเบียน 5-15 มีนาคม

ระยะเวลาในการเทรด 16 มีนาคม – 30 เมษายน

เงินรางวัลรวม มากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน

 

แข่งเทรดรอบที่ 7 (2024)

เปิดลงทะเบียน 5-15 พฤษภาคม

ระยะเวลาในการเทรด 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน

เงินรางวัลรวม มากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน

 

แข่งเทรดรอบที่ 8 (2024)

เปิดลงทะเบียน 5-15 กรกฎาคม

ระยะเวลาในการเทรด 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

เงินรางวัลรวม มากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน

 

แข่งเทรดรอบที่ 9 (2024)

เปิดลงทะเบียน 5-15 กันยายน

ระยะเวลาในการเทรด 16 กันยายน – 30 ตุลาคม

เงินรางวัลรวม มากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน

 

แข่งเทรดรอบที่ 10 (2024)

เปิดลงทะเบียน 5-15 พฤศจิกายน

ระยะเวลาในการเทรด 16 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม

เงินรางวัลรวม มากกว่า 500,000 บาท (ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

รายละเอียดและกติกา จะประกาศก่อนลงทะเบียน อย่างน้อย 20 วัน