เงินบาทอ่อนค่า กับผลกระทบที่นักลงทุนต้องรู้

เรื่องUhasAuthor

เงินบาทอ่อนค่า กับผลกระทบที่นักลงทุนต้องรู้

เงินบาทอ่อนค่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และการลงทุนของประเทศในทุกๆ ยุค โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักลงทุนควรทำความเข้าใจความสำคัญของเงินบาทที่อ่อนค่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในภายหลังเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนจะตัดสินลงทุนหรือไม่ลงทุน 

เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร

เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร

 

เงินบาทอ่อนค่า คือการที่มูลค่าเงินบาทลดลงเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินอื่น เช่น 37 บาท = 1 USD กลายเป็น 100 บาท = 1 USD จะเห็นได้ว่า ต้องใช้เงินบาทจำนวนเยอะขึ้นถึงจะสามารถแปลงเป็น 1 USD ได้

ปัจจัยที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่า

สาเหตุที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่าสามารถแบ่งได้เป็นหลายปัจจัย เช่น

  • ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ทำให้นักลงทุนมีการลังเลและไม่ลงทุน ทำให้ความต้องการในเงินบาทก็ลดลง ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าไปในที่สุด
  • กรณีที่ประเทศมีสภาวะเงินเฟ้อมากขึ้น และรัฐบาลต้องการเก็บเงินเข้าคลังเพื่อแก้ปัญหา อาจจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้คนหันมานำเงินเข้าระบบมากขึ้น โดยสาเหตุนี้ก็จะทำให้เงินบาทอ่อนค่าได้เช่นกัน
  • การเข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนของตนอย่างมีประสิทธิภาพและความเสี่ยงที่ต่ำลงได้

เงินบาทอ่อนค่า ใครได้ ใครเสีย

1 เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร

 

กลุ่มที่ได้ประโยชน์

ผู้ส่งออกสินค้าและบริการ: เมื่อเงินบาทมีค่าลดลง สินค้าที่ส่งออกจะมีราคาที่ถูกลงสู่ตลาดโลกทำให้ต่างชาติยิ่งต้องทำการกอบโกยโอกาส จึงทำให้ผู้ส่งออกสามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศ

นักท่องเที่ยว: เมื่อเงินบาทมีค่าลดลง ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องมีราคาที่ถูกลง

ผู้ลงทุนต่างประเทศ: เงินบาทที่อ่อนค่าอาจสร้างโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างประเทศได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในทรัพยากรและธุรกิจในประเทศ

กลุ่มที่เสียประโยชน์

3 กลุ่มที่เสียประโยชน์

 

ผู้นำเข้าสินค้ามาขายต่อ : พอมีการอ่อนตัวของเงินบาท ทำให้ต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าต้องมีราคาสูงขึ้น

นักลงทุน : เช่นเดียวกับผู้นำเข้า คือหากต้องมีสินค้าใด ที่ต้องนำเข้า จะทำให้ต้องมีการจ่ายค่าสินค้าที่มากขึ้น

ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ : ในกรณีที่ท่านได้เป็นหนี้กับหน่วยงานหรือผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้ท่านต้องมีการจ่ายเงินมากขึ้นกว่าเดิม จากผลของการที่เงินบาทอ่อนค่าลง

สรุปบทความ

เงินบาทอ่อนค่ามีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่ในบทบาทใดในสมการ แต่ทั้งนี้รัฐบาลไทยก็ได้มีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นกัน ดังนั้นทำให้ประชาชนไทยอาจจะสบายใจหายห่วงไปได้บ้าง เมื่อได้ความรู้เกี่ยวกับเงินบาทอ่อนค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และท่านอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเงินเพิ่มเติมสามารถเข้ามาอ่าน บทความการลงทุน ได้ที่เว็บไซต์ Uhas กันได้ตลอด