GDP คืออะไรทำไมมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น

เรื่องUhasAuthor

GDP คืออะไรทำไมมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น - uhas

GDP มักจะเป็นคำคุ้นหู ที่ได้ยินบ่อยๆ ขณะฟังข่าวเศรษฐกิจ รวมไปถึงบทความที่เกี่ยวพันกับการลงทุน แต่หลายคนก็จะสงสัยว่า gdp คือ อะไร เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลต่อระดับประเทศกันเลยทีเดียว เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปอ่านพร้อมๆ กันดีกว่าว่า GDP นี้คืออะไร

GDP คืออะไร

Gross Domestic Product หรือ gdp คือ อะไร เป็นการนับรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม ซึ่ง GDP ของประเทศไทยก็จะมีการคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าเป็นคนไทย แต่มีรายได้ที่ต่างประเทศ ก็จะไม่นับเช่นเดียวกัน นับเฉพาะแค่เพียงรายได้จากคนไทย ที่รับรายได้จากประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการประเมินสถานการณ์ด้านต่างๆ ภายในประเทศได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

GDP คืออะไร - uhas

GDP ประกอบได้ด้วยอะไรบ้าง

  • C = Consumption คือการบริโภคของประชาชนทั่วไป และภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อาทิ ช้อปปิ้งสินค้า ไปดูหนัง ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำค่าไฟ ซื้ออาหาร เป็นต้น
  • I = Investment คือการลงทุนของทางภาคเอกชน ที่มาจากการลงทุนต่างๆของภาคเอกชน อาทิ การซื้อเครื่องจักร ซื้อที่ดิน ซื้อซอฟต์แวร์ เป็นต้น
  • G = Government Spending คือการใช้จ่าย รวมไปถึงการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาล อาทิ เงินเดือนข้าราชการ เงินลงทุนตามนโยบาย เช่น สร้างรถไฟ สร้างถนน เป็นต้น
  • X = Export คือการส่งออกขายสินค้าให้กับต่างประเทศ
  • M = Import คือการนำเข้ารับสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาสู่ประเทศไทย

GDP บวกหรือลบ หมายความว่าอะไร?

  • ค่า GDP บวก หมายความว่า เศรษฐกิจเจริญเติบโต มีเงินหมุนเวียนในประเทศมาก แต่ปัญหาที่จะตามมาคืออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เพราะหากคนมีความต้องการซื้อมาก ก็จะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นได้
  • ค่า GDP เป็นลบ หมายความว่า เศรษฐกิจชะลอตัวลง มีเงินหมุนเวียนในประเทศลดลง เพราะถ้าหากเป็นสิ่งที่คนต้องการมาก แต่ของมีแค่เพียงจำกัด ก็จะทำให้ความต้องการลดลง รวมไปถึงราคาของสินค้าลดลงด้วยเช่นเดียวกัน

สรุปบทความ

สำหรับใครที่เป็นนักลงทุน จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับค่า GDP ซึ่งสามารถที่จะใช้การเติบโตของ GDP เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนของอนาคตได้ในเบื้องต้น ก็อย่าลืมเข้าไปศึกษาพิจารณาปัจจัยต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะทำให้การลงทุนครอบคลุมทุกมิติ เพราะบางครั้งเรื่องราวของ GDP ก็สัมพันธ์กับหลายๆ ปัจจัยอีกด้วยนั่นเอง สุดท้ายการที่อยากจะลงทุนในหุ้นประเภทใด จำเป็นจะต้องรู้จักหุ้นสายนั้นๆ อย่างถ่องแท้ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดีนั่นเอง