P/E Ratio คืออะไร พร้อมวิธีการใช้งาน

เรื่องUhasAuthor

P/E Ratio คืออะไร พร้อมวิธีการใช้งาน

ในการลงทุนหุ้น หรือ Forex หรือไม่ว่าจะลงทุนใด ๆ ก็ตามปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรมีพื้นฐานมาก่อนอยู่แล้ว คือ P/E Ratio (Price to Earnings Ratio) นั่นเอง เพราะเป็นปัจจัยที่ Basic และสามารถเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนสามารถคัดกรองหุ้นได้เบื้องต้นก่อน P/E Ratio มักเป็นที่นิยมของนักลงทุนสายคุณค่า (VI) ที่ชอบนำข้อมูลทางการเงินของบริษัทมาใช้วิเคราะห์พื้นฐานของบริษัท 

P/E Ratio คืออะไร

P/E Ratio คืออะไร

P/E Ratio คือ อัตราส่วนทางการเงินชนิดหนึ่งที่ทำการเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดกับกำไรสุทธิ ซึ่งถ้าให้อธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ คือ หากเราซื้อหุ้น ณ ราคา วันนี้ เราจะต้องใช้ระยะเวลานานกี่ปี จึงจะคืนทุน หรือถึงจุดคุ้มทุนนั่นเอง หากกำไรที่บริษัทกำลังได้อยู่ตอนนี้คงที่ ไม่มีการปรับขึ้นหรือขาดทุนลง

 

อัตราส่วน P/E จะสะท้อนความถูกและแพงของหุ้น โดยหุ้นที่มี P/E สูง จะหมายถึงต้องใช้เวลานานกว่าที่จะคืนทุน ดังนั้นหากผู้ลงทุนยังคนยินดีที่จะลงทุน นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง หรือมีปัจจัยไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบางอย่างที่จะส่งผลให้บริษัทนั้นสามารถเติบโตไปได้ในอนาคต

 

หุ้นที่มี P/E ต่ำมักเป็นหุ้นที่อยู่อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวต่ำหรือเติบโตมาเต็มที่แล้ว และเข้าสู่จุดอิ่มตัว ในขณะที่หุ้นที่มี P/E สูง มักอยู่ในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง

วิธีใช้ P/E Ratio

สำหรับวิธีการใช้ก็จะมีสูตรดังนี้

P/E = ราคาหุ้น/กำไรต่อหุ้น หรือ อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้ได้เช่นกันคือ ราคามูลค่าบริษัท/กำไร 4 ไตรมาสล่าสุด

ตัวอย่างเช่น หากหุ้นบริษัท ก มีราคา 100 บาท กำไรต่อหุ้น 40 บาท อัตราส่วน P/E = 100/40 = 2.5 เท่า หมายความว่า หุ้น ก จะมี P/E อยู่ที่ 2.5 เท่า ก็คือหากนักลงทุนซื้อหุ้นในวันนี้ จะได้ผลตอบแทนที่ถึงจุดคุ้มทุนในอีก 2.5 ปีข้างหน้า 

ข้อสำคัญที่ต้องรู้ในการใช้ P/E Ratio

ข้อสำคัญที่ต้องรู้ในการใช้ P/E Ratio

  1. P/E เท่าไหร่คือสูงและเท่าไหร่คือต่ำ ?

ค่า P/E ที่ท่านเห็น หากอยากทราบว่าสูงหรือต่ำ ใช้เกณฑ์ใดในการวัด ? สำหรับคำตอบส่วนนี้คือการนำค่า P/E ที่คำนวณได้ ไปเปรียบเทียบกับกิจการหรือบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อทราบได้ว่า ค่า P/E นั้น อยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำกว่าบริษัทต่าง ๆ หาก P/E ที่คำนวณออกมาได้ เมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วนำโด่งหรืออยู่เหนือกว่าค่า P/E เฉลี่ย จะหมายถึง P/E ของบริษัทนี้สูง และสำหรับ P/E ที่ต่ำกว่าก็เช่นเดียวกัน หากอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็จะถือว่าต่ำ

  1. P/E สูงหมายถึงแพงหรือไม่ ?

สำหรับ P/E สูงหมายถึงการลงทุนที่ต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้เงินลงทุนกลับมาสู่จุดคุ้มทุน ซึ่งก็สามารถมองได้ว่าแพงเช่นกัน แต่จะไม่สามารถใช้ได้กับในทุกเคส เนื่องจากในบางเคส บริษัทที่มี P/E สูงอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อปีนั้นปีเดียวโดยเฉพาะ หรืออาจเกิดจากการที่บริษัทต้องมีการลงทุนครั้งใหญ่ในปีนั้น เลยทำให้ค่า P/E สูง ดังนั้นการลงทุนจึงต้องมีการอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยมาประกอบควบคู่กันเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงออกมาให้ได้มากที่สุด

สรุปบทความ

สรุปบทความ

ค่า P/E ถือเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถคำนวณได้ง่าย และ สะท้อนมูลค่าของบริษัทรวมถึงเวลาจุดคุ้มทุนที่เราจะได้รับกลับมาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม P/E เป็นการคำนวณโดยใช้ปัจจัยเพียงแค่มูลค่าหุ้นกับกำไรต่อหุ้น ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมาอาจจะยังไม่ละเอียดเท่ากับอัตราส่วนอื่น แต่ P/E ก็สามารถใช้สกรีนและ เรียนรู้การเทรด forex คร่าว ๆ ได้