การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร (ฉบับวีดีโอ)

เรื่องPatihanUhas

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คืออะไร

#การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือ #FundamentalAnalysis คือ หนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ทิศทางของราคา ในรูปแบบข้อมูล ซึ่งเทรดเดอร์ในตลาด Forex หลายคนมักจะนิยมเทรดในหลักการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) ทำให้หลายคนลืมให้ความสำคัญกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วพื้นฐานสำคัญมาก เพราะราคาจะมีการเคลื่อนที่ไปตามปัจจัยพื้นฐานเสมอ