แนะนำ ADX คืออะไร? Indicator เพื่อการเทรด Forex

เรื่องUhasAuthor

แนะนำ ADX คืออะไร? Indicator เพื่อการเทรด Forex

ในการเทรด Forex มักมีเครื่องมือ Indicator ที่ใช้ในการเทรด Forex มากมายต่างกันไป ในบทความนี้จะพูดถึง ADX คืออะไร แล้วเครื่องมือตัวนี้มีการใช้งานอย่างไร ใช้ดูในเรื่องใดบ้าง และมีหลักการดูค่า ADX ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างไรบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ

ADX คือ

ADX คือ เครื่องมือที่ใช้วัดสภาวะตลาดทางการเงิน ที่ย่อมาจาก Average Directional Index ถูกคิดค้นขึ้นมาโดย J. Well Wilder เป็นหนึ่งใน ADX Indicator คือ เครื่องพื้นฐานที่ติดมากับ MT4 ซึ่งไว้ใช้สำหรับวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดของราคาว่าช่วงนั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือพื้นฐาน และเทรดเดอร์หลายคนก็มีการใช้ ADX เป็นหลักด้วย และสามารถใช้กับการเทรดForex หุ้น ทองคำ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ประโยชน์ของเครื่องมือชี้วัด ADX คือ

ADX คือ เครื่องมือที่ใช้ยืนยันสัญญาณของตลาดว่ามีแนวโน้มหรือไม่ และบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม มักใช้คู่ควบกับ Plus หรือ Minus Direction Index (+Di ,-DI) สำหรับบอกแนวโน้มหรือเทรนด์ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง โดยสามารถนำไปใช้งานได้จากค่าเฉลี่ย 3 เส้น คือ

 • เส้นที่ 1 คือเส้น ADX สามารถใช้ดูเป็นเส้นเพียงลำพังได้ ใช้ดูเพื่อบ่งบอกหรือยืนยันการเกิดเทรนด์ บวกกับความแข็งแกร่งของเทรนด์ โดยดูจาก
  ถ้าเส้น ADX มากกว่า 20 จะเกิด Trend ที่มีความแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง
  ถ้าเส้น ADX น้อยกว่า 20 จะไม่เกิด Trend และเป็นการเคลื่อนที่แบบ Sideway หรือ Trend ยังอ่อนอยู่นั่นเอง
 • เส้นที่ 2 +DI จะใช้ดูควบคู่กับเส้น -DI เพื่อใช้ดูแนวโน้ม หาจุดที่ควรซื้อ โดยต้องดูเส้น ADX ประกอบเพื่อหาสัญญาณซื้อที่ดี ซึ่งดูได้จาก เส้น +DI ตัดเส้น -DI ขึ้น แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่ควรซื้อ ควรให้เส้น ADX อยู่เหนือ Level 20-25 จึงถือว่าเป็นสัญญาณซื้อที่ดี
 • เส้นที่ 3 คือเส้น -DI ที่ต้องใช้ดูควบคู่กับเส้น +DI เพื่อดูแนวโน้ม หาจุดที่ควรขาย และต้องดูเส้น ADX ประกอบเพื่อหาสัญญาณขายที่ดีด้วย ถ้าเส้น -DI ตัดเส้น +DI ขึ้น นั้นหมายถึงเป็นแนวโน้มขาลง จึงเป็นจุดที่ควรขาย ควรให้เส้น ADX อยู่เหนือ Level 20-25 จึงถือว่าเป็นสัญญาณขายที่ดี

หลักการดูค่า ADX เพื่อนำไปใช้งาน

ค่า ADX นั้นจะมีตั้งแต่ในช่วง 0–100 เพื่อบ่งบอกความแข็งแกร่งของตลาด ซึ่งสามารถดูได้ในแต่ละช่วง
มักนิยมแบ่ง ADX ออกเป็น 4 ระดับ คือ

 1. เส้น ADX มีค่า 0-25 : ไม่มีความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หรือ แนวโน้มอ่อนแอ
 2. เส้น ADX มีค่า 25-50 : แนวโน้มถือว่ามีความแข็งแกร่ง
 3. เส้น ADX มีค่า 50-75 : แนวโน้มแข็งแกร่งมาก
 4. เส้น ADX มีค่า 75-100 : แนวโน้มมีความแข็งแกร่งเกินค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างมาก มักเกิดขึ้นได้น้อย และสภาวะนี้จะอยู่ไม่นาน