กองทุน Term Fund ทางเลือกที่เซฟที่สุด

เรื่องUhasAuthor

กองทุน Term Fund ทางเลือกที่เซฟที่สุด

กองทุน Term Fund เป็นกองทุนที่จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงระดับปานกลางจนถึงต่ำ ถูกจัดให้ไปอยู่ในความเสี่ยงระดับ 3-4 ซึ่งภายในกองทุนก็จะถูกประกอบไปด้วยตราสารหนี้ชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในเกรดดี มีความเสี่ยงต่ำ ทำให้ทางเลือกลงทุนกับกองทุน Term Fund ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างเซฟ

กองทุน Term Fund คืออะไร

กองทุน Term Fund คืออะไร

กองทุน Term Fund เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่กำหนดระยะเวลาของผลตอบแทนที่ชัดเจน เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน หรือ 12 เดือน เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ระยะสั้นที่อยู่ในกองทุนก็จะสามารถเป็นได้หลายประเภทเช่นพันธบัตรรัฐบาล หรือ หุ้นกู้ ฯลฯ

3 ข้อสำคัญ ก่อนเลือกลงทุน Term Fund

3 ข้อสำคัญ ก่อนเลือกลงทุน Term Fund

ก่อนที่จะลงทุนในกองทุน Term Fund ท่านควรทำความเข้าใจกับความเป็นมาและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการลงทุนให้เป็นอย่างดี ซึ่ง 3 ข้อสำคัญที่ท่านควรรู้ก่อนที่จะเลือกลงทุนในกองทุน Term Fund

1. คล้ายเงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ คือ รูปแบบการออมเงินที่ต้องให้ผู้ฝาก ฝากเงินเข้าไปเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในกรอบเวลาที่อยู่ในเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับธนาคาร โดยตัวอย่างกรอบเวลาในการฝากประจำ คือ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งในระหว่างที่มีการฝากเงินประจำ หากผู้ฝากยังคงต้องการดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ตามสัญญา ผู้ฝากจะไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ โดยจะได้รับเงินพร้อมผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยเมื่อฝากเงินครบตามกำหนด

สิ่งที่คล้ายกันระหว่างเงินฝากประจำและกองทุน Term Fund คือเป็นกองทุนที่ไม่สามารถไถ่ถอนหรือขายคืนก่อนกำหนดได้, มีตัวเลือกสำหรับช่วงระยะเวลาในการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน (3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน) เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน

2. รู้ผลตอบแทนล่วงหน้า

สำหรับการลงทุนในกองทุน Term Fund ทางธนาคารผู้ที่เปิดขายกองทุนจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด ชัดเจน โดยผลตอบแทนล่วงหน้าที่ทางธนาคารได้ทำการชี้แจ้งเป็นเพียงผลตอบแทนที่คาดการณ์เอาไว้เท่านั้น เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว ผลตอบแทนที่ได้รับจริง อาจได้รับมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขึ้นอยู่กับผลงานการบริหารจัดการกองทุนจากทางธนาคาร

3. คัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพดี

3. คัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพดี

สำหรับไส้ในที่อยู่ในกองทุน Term Fund จะมีอยู่หลากหลายประเภท โดยสามารถแบ่งได้เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทต่าง ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น, หุ้นกู้เอกชน หรือตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ซึ่งธนาคารที่มีการเปิดให้ร่วมลงทุนในกองทุน Term Fund ย่อมมีทีมงานที่คอยควบคุมดูแล บริหารจัดการความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับตัวผู้ลงทุนอย่างแน่นอน อย่างเช่น บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ได้ให้ข้อมูลไว้เบื้องต้นสำหรับผู้ต้องต้องการลงทุนกองทุน Term Fund กับทางกสิกรว่า

ตราสารหนี้ที่ลงทุน มักเน้นไปที่ตราสารหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดที่เลือกสรรจะอยู่ในช่วง Investment Grade ระดับ AAA ถึง BBB- ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ต่ำ จึงทำให้ภาพรวม ความเสี่ยงในกองทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำตามไปด้วย

สรุปบทความ

ก่อนการลงทุนในกองทุน Term Fund มีหลากหลายสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังตามมา โดยข้อสำคัญที่ควรรู้ก่อนการลงทุนก็แบ่งได้เป็นการทำความเข้าใจระหว่างความแตกต่างระหว่างการลงทุนผ่านกองทุน Term Fund กับ การลงทุนผ่านเงินฝาก, การทำความเข้าใจเงื่อนไขในการขายหรือไถ่ถอนเงินทุนระหว่างการลงทุน และเนื่องจากกองทุน Term Fund ก็มีตัวเลือกหลากหลายกองทุนให้เลือก ดังนั้นการทำความเข้าใจว่ากองทุนนั้น ๆ มีการลงทุนกับตราสารหนี้ชนิดใด มีความเสี่ยงมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับกองทุนที่อื่นอย่างไร จะทำให้ง่ายต่อการเลือกกองทุน Term Fund ที่ใช่ สำหรับท่าน สามารถตามมาหา ความรู้การลงทุน กันต่อได้ที่นี่เลย