รวม 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองขึ้นลง

เรื่องUhasAuthor

รวม 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองขึ้นลง

ในการ เทรดทอง Forex ก็นับว่าเป็นที่นิยมของนักลงทุนหลายๆ คนเหมือนกัน เพราะการเทรดทองเป็นการเพิ่มการทำกำไรรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมาก ในบทความนี้จึงจะพาทุกคนไปดู 5 ปัจจัยที่ทำให้ราคาเทรดทองขึ้นหรือลงกัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองขึ้นลง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองขึ้นลง

 

1. Demand และ Supply

ทองก็มีกลไกการขึ้นลงเหมือนกับสินค้าประเภทอื่น ดังนั้นในเรื่องของ Demand และ Supply ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการไหลของราคา

 

สำหรับการเพิ่มหรือลดการจำหน่าย (Supply)

เมื่อมีการเพิ่มการผลิตทองหรือการขุดเหมืองทองมากขึ้น การจำหน่ายทองในตลาดจะเพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนทองที่ให้กับตลาดมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ราคาของทองลดลงเนื่องจากมีมากขึ้นเท่าไหร่เป็นการเพิ่มจำนวนของการจำหน่าย

ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีปัจจัยที่ทำให้การผลิตหรือการจำหน่ายทองลดลง เช่น ปัญหาในกระบวนการขุดเหมืองหรือความยากลำบากในการหาทอง การจำหน่ายทองจะลดลง ซึ่งอาจทำให้ราคาทองเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีมากลดลงเท่าไหร่การต้องการ

 

สำหรับการเพิ่มหรือลดความต้องการ (Demand)

เมื่อมีการเพิ่มความต้องการในทอง เช่น ในช่วงเวลาที่คนมีความเชื่อมั่นในทองเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น การซื้อทองเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาทองเพิ่มขึ้น เป็นไปตามกลไกตลาด ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีปัจจัยที่ทำให้ความต้องการในการซื้อทองลดลง เช่น ผู้คนคิดว่ามีหลักทรัพย์ชนิดอื่นที่มีความมั่นคงกว่าทองและมีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น หลักทรัพย์ หรือสกุลเงินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า การต้องการในทองอาจลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาทองลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาทองลดลง โดยเป็นไปตามกลไกตลาด

 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใน Demand และ Supply ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองในตลาด Forex โดยตรง ไม่ต่างกับสินค้าหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น โดยสรุปคือเมื่อมีการเพิ่มการจำหน่ายหรือลดความต้องการ ราคามักจะลดลง และเมื่อมีการลดการจำหน่ายหรือเพิ่มความต้องการ ราคามักจะเพิ่มขึ้น แต่ความเปลี่ยนแปลงอาจมีความซับซ้อนมากกว่านี้ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาทองด้วย

2. ค่าเงินดอลลาร์

เมื่อนักลงทุนได้ทำการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด นักลงทุนย่อมหวังที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมา ดังนั้นการลงทุนในทองก็คือการลงทุนประเภทหนึ่งที่นักลงทุนคาดหวังว่าในอนาคตทองจะมีราคาสูงขึ้น และเมื่อสูงขึ้นนักลงทุนก็สามารถขายและได้กำไรในที่สุด แล้วค่าเงินดอลลาร์เกี่ยวข้องอะไรกับราคาขึ้นลงของราคา ? การถือค่าเงินดอลลาร์ ถือเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งเช่นกันซึ่งหากนักลงทุนมองว่าการลงทุนในทองในช่วงขณะนั้น ไม่มีความเสถียร มีปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนกับทองเยอะเกินไป และหากนักลงทุนคิดว่าลงทุนกับค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่า จะทำให้คนไม่ลงทุนกับทองคำ โดยเปลี่ยนมาลงทุนกับค่าเงินดอลลาร์แทน ซึ่งทำให้ราคาของทองที่ได้รับความนิยมต่ำลง ราคาตกลง เป็นไปตามกลไกตลาด ในขณะที่หากช่วงเวลานั้น ค่าเงินดอลลาร์มีความผันผวนสูงและมีข่าวทางการเมืองหรือการเงินต่าง ๆ ที่ชี้ชัดว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกว่า ณ ตอนนั้นอีก ก็จะทำให้คนอาจหันความสนใจมาลงทุนกับทองแทน ซึ่งเมื่อคนหันมาลงทุนกับทองเยอะขึ้น ราคาทองก็จะปรับตัวขึ้นสูงนั่นเอง

 

ดังนั้นโดยสรุปคือหากค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น อาจหมายความได้ว่าทองได้รับความนิยมลดลงและทำให้ราคาทองปรับตัวลง และในทางกลับกันหอกค่าเงินดอลลาร์ลดลง อาจหมายถึงทองได้รับความนิยมมากขึ้นจึงทำให้ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น

3. ราคาน้ำมันในตลาดโลก

ราคาน้ำมันในตลาดโลก

 

ราคาทองซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ หากเป็นทิศทางเดียวกันในระยะยาว ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะมีการปรับราคาไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคำ ดังนั้นหากเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้น เงินเฟ้อก็จะปรับตัวขึ้น และท้ายที่สุดส่งผลให้ราคาทองปรับตัวขึ้นตาม ในขณะเดียวกัน หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลง เงินเฟ้อก็จะปรับตัวลง ท้ายที่สุดส่งผลให้ราคาทองปรับตัวลงตาม

 

ดังนั้น ราคาน้ำมันตลาดโลกสามารถมีผลต่อราคาทองโดยตรงผ่านทางผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วไปและตลาดการเงินโลก โดยมีการเกิดผลกระทบทั้งในทางบวกและลบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดโลกและตลาดทองในแต่ละช่วงเวลา

4. นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของโลก

การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลให้ราคาทองลดลง เนื่องจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมักจะทำให้ค่าการถือเงินในรูปแบบที่ไม่ให้ผลตอบแทนมีค่ามากขึ้น ทำให้การลงทุนในทองเป็นที่ไม่นิยมเนื่องจากอาจได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าดอกเบี้ยผ่านการลงทุนผ่านค่าเงินดอลลาร์ การลดอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลให้ราคาทองเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยมักจะทำให้ค่าการถือเงินในรูปแบบที่ไม่ให้ผลตอบแทนมีค่าน้อยลง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกลงทุนในทองคำเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากการลงทุนผ่านค่าเงินดอลลาร์ที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยถูกปรับตัวลดลง

5. ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

 

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทำให้ราคาของทองมีความผันผวน ทำให้ราคาทองสูงขึ้น เนื่องมาจากว่าคนไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ จึงหันมาลงทุนกับทองคำแทน

สรุปบทความ

ปัจจัยราคาขึ้นและลงของทองมีหลากหลายปัจจัย โดยหากมองในมุมของการซื้อทองเป็นการลงทุน ชนิดหนึ่ง จะสามารถเข้าใจคร่าว ๆ ได้ว่าสาเหตุหรือปัจจัยใดที่จะมีผลกระทบต่อราคาทอง