หลังเกษียณต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เรื่องUhasAuthor

หลังเกษียณต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

การวางแผนชีวิตในช่วง หลังเกษียณ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก หลายคนอาจคิดว่าช่วงเวลานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกเหมือนช่วงทำงาน ทั้งที่ความจริงแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า สำหรับ การใช้ชีวิต หลังเกษียณ ในหลายๆ เรื่องด้วยกัน ในบทความนี้เรามีข้อมูลการเตรียมค่าใช้จ่ายหลังเกษียณว่ามีอะไรบ้าง มาฝาก ตามมาดูกันได้เลย

5 ค่าใช้จ่ายสำคัญที่ต้องเตรียมไว้หลังเกษียณ

5 ค่าใช้จ่ายสำคัญที่ต้องเตรียมไว้หลังเกษียณ

สำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ที่ควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงหลังเกษียณ นั้นมีหลายเรื่องด้วยกันดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

1. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ยิ่งอายุมากขึ้น ก็ควรใส่ใจในเรื่องของสุขภาพให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน หากไม่มีการวางแผนเตรียมพร้อม หรือสำรองเงินไว้ในยามที่เจ็บป่วยก็จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ลำบากให้กับลูกหลาน ทางออกที่ดีสำหรับการใช้ชีวิต หลังเกษียณ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีก็คือ การทำประกันสุขภาพ หรือออมเงินบางส่วนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคต

2. ค่าอาหาร

2. ค่าอาหาร

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพโดยตรง เพราะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็จะช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพได้มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ในการวางแผนทางการเงินในส่วนของค่าอาหารนั้น ต้องคำนึงถึงไลฟ์สไตล์และความต้องการของเราเป็นหลัก ซึ่งในบางครั้งอาจจะต้องลดการไปทานอาหารนอกบ้านบ้าง หรือเลือกทานอาหารในร้านที่ราคาไม่แพงมากจนเกินไป ก็จะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ดีมากขึ้น

3. ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละเดือน ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงไปบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ถ้าหากมีแหล่งรายได้ หลังเกษียณ ที่เพียงพอ ไม่ว่าจะมาจากเงินออม เงินบำนาญ หรือเงินลงทุนในรูปแบบต่างๆ ก็จะช่วยให้การวางแผนใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้มั่นคงและราบรื่นมากขึ้น

4. ค่าเดินทาง

ชีวิตในช่วง หลังเกษียณ จะมีเวลาว่างเพื่อพักผ่อนมากขึ้น ดังนั้นการหาความสุขให้ตัวเองด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดี ที่จะช่วยทำให้สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจดีขึ้น การวางแผนทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งควรคำนวณจากแหล่งรายได้ ให้อยู่เกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ มากจนเกินไป

5. ค่าซื้อความสุข

สำหรับค่าใช้จ่าย ในการซื้อความสุข หลังเกษียณ นั้น จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคัญเช่นกัน เพราะในช่วงที่ทำงานอาจมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านหนังสือ เรียนทำขนม หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อให้ชีวิตในช่วงวัยหลังเกษียณมีความสุขมากขึ้น ซึ่งการวางแผนทางการเงินสำหรับค่าซื้อความสุขนี้ ควรคำนวณจากแหล่งรายได้อย่างเหมาะสม และประมาณค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงจากไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ

สรุปบทความ

การวางแผนทางการเงิน สำหรับช่วงเวลา หลังเกษียณ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมล่วงหน้า ควรวางแผนการคำนวณจากแหล่งรายได้ที่จะได้รับ โดยอ้างอิงจากไลฟ์สไตล์ และความต้องการในด้านต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ก็อาจจะมีการลดลง หรือเพิ่มขึ้นต่างกันไป ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยลดภาระให้กับลูกหลาน รวมไปถึงยังสามารถใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น