Base Currency

Base Currency และ Quote Currency คืออะไร? (ฉบับวีดีโอ)

Base Currency และ Quote Currency คืออะไร?

#BaseCurrency และ #QuoteCurrency คืออะไร เป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเทรด Forex ที่เทรดเดอร์ Forex จะต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเทรด Forex เพราะนี่คือคำศัพท์พื้นฐาน Forex เป็นคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสกุลเงินที่คุณจะต้องรู้

บทความนี้เกี่ยวกับโบรกเกอร์