Base Currency

Base Currency และ Quote Currency คืออะไร? (วีดีโอ)

exness

Base Currency และ Quote Currency คืออะไร?

Base Currency และ Quote Currency คืออะไร เป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเทรด Forex ที่เทรดเดอร์ Forex จะต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเทรด Forex เพราะนี่คือคำศัพท์พื้นฐาน Forex เป็นคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสกุลเงินที่คุณจะต้องรู้

บทความนี้เกี่ยวกับโบรกเกอร์