Bull Market และ Bear Market คืออะไร

เรื่องPatihanUhas

Bull Market bear Market

เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนที่เริ่มต้นเข้ามาศึกษาในตลาด Forex อาจจะพบเจอคำศัพท์แปลกๆต่างๆมากมาย ทำให้เกิดความสงสัยว่าคำเหล่านั้นมีความหมายว่าอะไร เพราะถ้าหากไม่เข้าใจคำศัพท์เหล่านั้น ก็ยากที่จะเข้าใจบทความนั้น ยากที่จะเข้าใจเนื้อหานั้น

 

ซึ่งคำศัพท์ที่พบได้บ่อยจากกลุ่มนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในตลาด Forex คือคำว่า Bull Market (ตลาดกระทิง) และ Bear Market (ตลาดหมี) หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าแท้ที่จริงคำศัพท์เหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร นี่จึงเป็นที่มาของบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จัก Bull Market (ตลาดกระทิง) และ Bear Market (ตลาดหมี) ว่าคืออะไร

 

แต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นี้ ผมอยากให้ทุกคนทำความรู้จักแนวโน้มในตลาด Forex เสียก่อน

 

ทำความรู้จักแนวโน้มในตลาด Forex

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

แนวโน้มขาขึ้น หรือ Uptrend หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบปรับตัวสูงขึ้น โดยปกติแล้วหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มขาขึ้นให้ทำการ Buy เพื่อทำกำไร

 

2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)

แนวโน้มขาลง หรือ Downtrend หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบปรับตัวต่ำลง โดยปกติแล้วหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มขาลงให้ทำการ Sell เพื่อทำกำไร

 

3. แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง (Sideway)

แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง หรือ Sideway คือแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบไปด้านข้าง ไม่ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้เกิดความไม่แน่นอน เทรดเดอร์หลายๆคนจะไม่ซื้อขายในสภาวะตลาด Sideway เนื่องจากไม่รู้แนวโน้มของราคา แต่เทรดเดอร์บางคนอาจจะทำกำไรจากความไม่แน่นอนของแนวโน้มได้จากแนวรับแนวต้าน

 

Bull Market (ตลาดกระทิง) คืออะไร

Bull Market (ตลาดกระทิง) หมายถึงตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หรือ Uptrend สาเหตุที่เรียกว่า Bull Market หรือ ตลาดกระทิง เพราะว่าท่าทางของกระทิงนั้นคือ การขวิดหัวขึ้น หรือขวิดราคาขึ้น ทำให้ใครหลายคนนึกไปถึงท่าทางของกระทิง ตอนทีกระทิงนั้นมีการขวิดขึ้น ว่าลักษณะท่าทางราคานั้นเหมือนโดนกระทิงขวิดขึ้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “Bull Market หรือ ตลาดกระทิง ”

 

Bear Market (ตลาดหมี) คืออะไร

Bear Market (ตลาดหมี) หมายถึงตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขาลง หรือ Downtrend สาเหตุที่เรียกว่า Bear Market หรือ ตลาดหมี เพราะว่าท่าทางของหมีนั้นคือ การนำมือพร้อมเล็บอันแหลมคมตะปบลง การตบเหยื่อลง หรือการตบให้ราคามันลง ทำให้ใครหลายคนนึกไปถึงท่าทางของหมี ว่าลักษณะราคาที่มีการปรับตัวลงนั้นคล้ายโดนหมีตบลง จึงเป็นที่มาของคำว่า “Bear Market หรือ ตลาดหมี”