สาเหตุของเงินบาทอ่อนค่าคืออะไร? ส่งผลต่อการเทรดหรือไม่

เรื่องUhasAuthor

สาเหตุของเงินบาทอ่อนค่าคืออะไร? ส่งผลต่อการเทรดหรือไม่

หลังจากมีการเกิดโรคระบาดเป็นเวลานาน ทำให้เศรษฐกิจผันผวนในหลายประเทศทั่วโลก อย่างประเทศไทยก็ประสบกับวิกฤติเงินบาทอ่อนค่า ที่ส่งผลอย่างมากกับเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงเรื่องการลงทุนอื่น ๆ ด้วย แล้วเงินบาทอ่อนค่า สาเหตุเกิดจากอะไร ส่งผลอะไรกับการลงทุนและการเทรดบ้าง เพื่อให้เทรดเดอร์ได้วางแผนการลงทุน และตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากที่สุด

เงินบาทอ่อนค่า คือ

คือ เงินบาทไทยมีมูลค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศ เช่น เมื่อนำเงินไทยไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ จะได้เงินดอลลาร์น้อยลง เช่น ปกติ เงิน 1 ดอลลาร์ ต้องใช้เงิน 30 บาทในการแลก แต่เมื่อค่าเงินบาท อ่อนตัว เงิน 1 ดอลลาร์ ต้องใช้เงิน 35 บาทในการแลกนั่นเอง

เงินบาทอ่อนค่าสาเหตุมาจากอะไร?

สาเหตุเกิดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและดำเนินมาตรการ QT เพื่อลดสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ในตลาด รวมไปถึงคนเริ่มซื้อพันธบัตร และถือเงินดอลลาร์มากขึ้นเพราะเชื่อว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจด้วย และยังรวมถึงการเกิดสงครามยูเครน-รัสเซีย ก็ยังทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น และประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรงในหลายประเทศ และภาวะเงินเฟ้อยังทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง ถือเป็นตัวชี้วัดว่าเงินบาทอ่อนค่าลงเช่นกัน

อีกสาเหตุที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่า คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เนื่องจากรายได้จากต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยลดลงอย่างมาก เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 เมื่อรายได้ในส่วนนี้หายไป เมื่อความต้องการแลกเงินบาทของสกุลเงินต่างประเทศลดลง ก็ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้เช่นกัน

เงินบาทอ่อนค่าสาเหตุมาจากอะไร?

ข้อดีและข้อเสียเมื่อเงินบาทอ่อนค่า คือ

การเกิดเงินบาทอ่อนค่า ผลกระทบที่ตามมานั้นมีทั้งกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าคือ กลุ่มผู้ส่งออกที่มีรายได้จากเงินต่างประเทศ รวมถึงผู้ทำงานในต่างประเทศที่มีรายได้เป็นเงินต่างประเทศ เมื่อนำมาแลกเงินบาทจะได้จำนวนมากขึ้นนั่นเอง รวมถึงหุ้นในกลุ่มส่งออกอย่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ถุงมือยางการแพทย์ ก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าเช่นกัน

กลุ่มธุรกิจที่มีข้อเสียจากเงินบาทอ่อนค่า คือ กลุ่มธุรกิจผู้นำเข้าสินค้า ธุรกิจที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ที่ต้องซื้อวัตถุดิบด้วยสกุลเงินดอลลาร์ แต่มีรายได้เป็นสกุลเงินบาท ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มผู้บริโภค ประชาชนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากราคาสินค้าและบริการจากต่างประเทศสูงขึ้น

เงินบาทอ่อนค่าส่งผลกระทบต่อเทรดเดอร์หรือไม่?

เงินบาทอ่อนค่าส่งผลกระทบต่อเทรดเดอร์หรือไม่?

เงินบาทอ่อนค่า ก็ส่งผลกระทบในการลงทุนเช่นกัน ผู้เป็นเทรดเดอร์ต้องนำเรื่องค่าเงินมาเป็นตัวพิจารณาเลือกลงทุนในหุ่นกลุ่มต่าง ๆ ควรมีการศึกษาดูว่าหุ้นกลุ่มใดจะได้ประโยชน์หากเงินบาทอ่อนค่า หรือหุ้นกลุ่มไหนที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า รวมถึงต้องศึกษาดูว่าหุ้นกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อนค่าด้วย เพื่อเลือกหุ้นเข้าพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มของค่าเงินบาท เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนในอนาคต และในช่วงที่มีความเสี่ยงของตลาดเพิ่มสูงขึ้น เทรดเดอร์ควรต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเป็นพิเศษ