Central Bank คืออะไร ? (ฉบับวีดีโอ)

เรื่องPatihanUhas

Central Bank

Central Bank คืออะไร ?

Central Bank คือหนึ่งในสิ่งที่เทรดเดอร์ ต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะทำการเทรด Forex เนื่องจากว่า การเทรด Forex คือการเก็งกำไรคู่เงินระหว่างประเทศ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเก็งกำไรคู่เงินระหว่างประเทศ หากจะไม่เกี่ยวข้องกับ Central Bank หรือ ธนาคารกลาง คงเป็นเรื่องที่ลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในวีดีโอนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจ Central Bank ให้มากยิ่งขึ้น

https://uhas.com/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-forex/