ค่า Swap Forex สำคัญอย่างไรต่อการลงทุน

เรื่องUhasAuthor

ค่า Swap Forex สำคัญอย่างไรต่อการลงทุน

ในบทความนี้จะนำความรู้เกี่ยวกับ forex เบื้องต้น มาฝากทุกคนกัน โดยจะมาหาคำตอบของค่า Swap Forex ว่าคืออะไร สำคัญอย่างไรในการเทรดกันแน่ และมีวิธีในการคำนวณค่า Swap Forex สามารถตามอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้ได้เลย

Swap คืออะไร

Swap คืออะไร

 

นักลงทุนมือใหม่ อาจเคยสังเกตว่าเวลาที่มีการ bid ทิ้งไว้ พอกลับมาสังเกตจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของผลกำไร/ขาดทุนที่แปลก ๆ มีการปรับลงเล็กน้อยจากค่าใช้จ่ายที่นักลงทุนก็ไม่สามารถบอกเองได้ว่าคืออะไร ซึ่งจริง ๆ แล้วค่านั้นเรียกว่าค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยข้ามคืน (Overnight Interest) นั่นเอง

Swap ในตลาด Forex หมายถึงค่าธรรมเนียมจากการเทรดข้ามคืนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดอกเบี้ยข้ามคืน (Overnight Interest) โดยความหมายก็คือการที่นักลงทุนมีการบิดทิ้งเอาไว้ค้างคืน ก็จะทำให้ต้องมีการคำนวณค่า Swap หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องเสีย โดยค่า Swap สามารถเป็นบวกหรือลบ ขึ้นกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยระหว่างคู่สกุลเงินนั้นๆ และตำแหน่งของท่านในตลาด

โดยจะมีการคิดค่า Swap เมื่อนักลงทุนมีการบิดทิ้งไว้จนเลยช่วง ตี4-ตี5 เวลาไทย (ช่วงที่ตลาดปิดทำการ)

Swap เป็นบวก

Swap เป็นบวก หมายถึง การถือสถานะนั้น ไว้นาน ๆ และถูกคิดดอกเบี้ยเป็นบวก หมายถึงการได้รับดอกเบี้ยจากการเปิดสถานะทิ้งไว้ โดยจะได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนวันที่ถือ

Swap เป็นลบ

Swap เป็นลบ หมายถึง การถือสถานะนั้น ไว้นาน ๆ และถูกคิดดอกเบี้ยเป็นลบ หมายถึงเสียดอกเบี้ยจากการเปิดสถานะทิ้งไว้ โดยจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มตามจำนวนวันที่ถือ

วิธีคำนวณค่า Swap

วิธีคำนวณค่า Swap

 

ค่า Swap สามารถเป็นบวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับแนวทางของการเทรดของคุณและอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินของคู่เงินที่คุณซื้อขาย สูตรการคำนวณค่า Swap ขึ้นอยู่กับนโยบายของโบรกเกอร์และสามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละโบรกเกอร์และเงื่อนไขการซื้อขายของแต่ละคู่เงิน แต่รูปแบบทั่วไปของสูตรคำนวณค่า Swap สำหรับการซื้อขาย Forex คือ 

 

หากคุณทำการ Long ใน EUR/USD ที่มี Lot Size คือ 1 lot และ Swap Rate ที่โบรกเกอร์กำหนดสำหรับการถือตำแหน่งยืนยาวใน EUR/USD คือ -0.5 pips ต่อวัน (ลบหนึ่งครึ่งของ pip) และคุณถือตำแหน่งนี้ไป 3 คืน:

Swap = Lot Size * Swap Rate * Nights

Swap = 1 * (-0.5 pips) * 3 (คืน)

 

แต่ Pips ยังคงไม่ใช่มูลค่า ดังนั้นเราต้องคำนวณหามูลค่าออกมาโดย 1 pip ของ EUR/USD คือ 10 USD สำหรับ Standard lot size ที่ 100,000 units ดังนั้น -0.5 pips = -0.5*10 = -5 USD

ดังนั้น:

 

Swap = 1 * (-5 USD) * 3 (คืน)

Swap = -15 USD

 

ในกรณีนี้ค่า Swap เป็นลบ ดังนั้นคุณจะต้องจ่ายคือ -15 USD ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดสำหรับการ Long ใน EUR/USD ที่คุณถือไว้เป็นเวลา 3 คืน คำนวณค่า Swap ในการซื้อขาย Forex มีความสำคัญเนื่องจากอาจมีผลต่อกำไรและขาดทุนของตัวเทรดเดอร์ในระยะยาว ควรตรวจสอบกับโบรกเกอร์ที่ใช้งานเพื่อให้เข้าใจนโยบายและเงื่อนไขการคำนวณค่า Swap ของโบรกเกอร์นั้น ๆ เพื่อที่จะสามารถคำนวณค่า Swap ได้อย่างถูกต้อง

 

หมายเหตุ * การคำนวณค่า Swap ในแต่ละโบรกเกอร์มีสูตรการคำนวณที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดของค่า Swap ผ่านเว็บของโบรกเกอร์โดยตรง

สรุปบทความ

swap-forex

Swap / ค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ยข้ามคืน ไม่ควรเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม เพราะ หาก Swap เป็นลบ หมายถึงนักลงทุนต้องมีการจ่ายเงินให้กับทางโบรกเกอร์และส่งผลให้ค่าดอกเบี้ยนั้นกลายเป็นต้นทุนแฝง และต้นทุนแฝงนี้ก็ต้องมีการนำไปคำนวณกับต้นทุนรวม เพื่อให้นักลงทุนสามารถมีการคำนวณกำไรขาดทุนได้อย่างถูกต้อง และแต่ละโบรกเกอร์ก็มีนโยบายในการคำนวณ Swap ที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนลงทุนต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับนโยบายการแจกจ่ายหรือเก็บ Swap ของโบรกเกอร์นั้นให้เข้าใจเสียก่อน