Copy Trade คืออะไร

Copy Trade คืออะไร (ฉบับวีดีโอ)

Copy Trade คืออะไร

Copy Trade หรือ Social Trading คือตัวเดียวกันนะครับ ซึ่งมีความหมายว่า การคัดลอกคำสั่งซื้อขาย Forex อีกหนึ่งรูปแบบการทำกำไร Forex ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ทีไม่มีเวลาศึกษา Forex ด้วยตัวเองจึงต้องมองหาตัวเลือกเสริมอย่าง #CopyTrade หรือ #SocialTrading จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

บทความนี้เกี่ยวกับโบรกเกอร์