รู้จักกับกราฟแท่งเทียน Hammer

เรื่องUhasAuthor

รู้จักกับกราฟแท่งเทียน Hammer

ในการ ดูกราฟ forex ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพราะถ้าหากศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะกราฟก็จะทำให้สามารถอ่านกราฟได้หลากหลายแบบได้มากยิ่งขึ้น และสามารถประเมินสถานการณ์กราฟได้ อย่างในบทความนี้จึงจะมาแนะนำว่า แท่งเทียน Hammer คืออะไร 

กราฟแท่งเทียน Hammer คืออะไร 

กราฟแท่งเทียน Hammer คืออะไร

 

แท่งเทียน Hammer เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่มีลักษณะเหมือนค้อน สามารถช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด Forex ได้ โดยมักจะมีลักษณะดังนี้

ต้องอยู่ในเทรนที่ลงหรือขึ้น

 

– แท่งเทียน Hammer มักจะปรากฏในทิศทางของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น โดย Hammer ที่ปรากฏในเทรนด์ขาลงจะเรียกว่า Bullish Hammer และ Hammer ที่ปรากฏในเทรนด์ขาขึ้นเรียกว่า Bearish Hammer

มีไส้เทียนยาวที่ด้านล่าง

 

– ลำตัวของแท่งเทียน Hammer จะมีไส้เทียนที่ด้านล่างที่ยาวเป็นเท่า ๆ กับลำตัว แสดงถึงการดันราคาลงจากระดับเปิด ไปสู่ราคาต่ำสุดที่ปรากฏในช่วงเวลาที่แท่งเทียนเปิด

สามารถปรากฏทั้งในเทรนด์แบบขึ้นหรือลง

 

– แม้ว่า Hammer จะมักปรากฏในช่วงเทรนด์ที่เหมือนกับการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง แต่การปรากฏขึ้นหรือลงไม่ได้มีผลต่อความสำคัญของ Hammer นั้นเอง

การใช้แท่งเทียน Hammer ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด Forex อาจช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหรือขาย แต่ควรจะใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ

 

สัญญาณทางเทคนิคที่ใช้ดูกราฟแท่งเทียน Hammer

สัญญาณทางเทคนิคที่ใช้ดูกราฟแท่งเทียน Hammer

 

แท่งเทียน Bullish

แท่งเทียนแบบ Buillish Hammer หมายถึงสัญญาณแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากการเป็นขาลงเป็นขาขึ้น

แท่งเทียน Bearlish

แท่งเทียนแบบ Bearish Hammer หมายถึงสัญญาณแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากการเป็นขาขึ้นเป็นขาลง

กราฟแท่งเทียน Hammer มีกี่ประเภท

กราฟแท่งเทียน Hammer มีกี่ประเภท

 

แท่งเทียน Hammer ธรรมดา

กราฟแท่งเทียน Hammer แบบธรรมดาคือรูปแบบของแท่งเทียนในตลาดการเงินที่มีการหมายถึงการกลับตัวของราคา ที่มีลักษณะเฉพาะคือมีลำตัวขนาดเล็ก ตัวแท่งส่วนใหญ่จะปิดที่ราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาปิดเล็กน้อย ส่วนไส้เทียนจะมีแนวเส้นด้านล่างที่ยาวกว่าตัวแท่ง ส่วนแนวเส้นด้านบนมีความสั้นหรือไม่มีเลย และตำแหน่งของ Hammer มักจะพบได้ในแนวรับ หมายถึงช่วงที่ตลาดอยู่ในขาขึ้น ดังนั้นหากพบเจอ Hammer แตะหรือทะลุเส้นแนวรับ อาจวิเคราะห์ต่อได้ว่า มีแนวโน้มที่จะมีการกลับตัวของราคาเป็นขาลง

Hammer ถือว่าเป็นสัญญาณที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน เนื่องจากมักจะแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด และเป็นที่นิยมในการตรวจสอบสถานการณ์ของราคาในการซื้อขายในตลาดการเงิน

แท่งเทียน Inverted Hammer

Inverted Hammer เป็นรูปแบบของแท่งเทียน ที่พบในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในตลาดการเงิน รูปแบบนี้มักจะแสดงถึงสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากแนวขาลง หรืออาจแสดงถึงการกำลังของความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด

ลักษณะของ Inverted Hammer มี Body ขนาดเล็ก มีไส้เทียนด้านบนที่ยาวกว่าลำตัวและมักพบได้ในแนวต้าน ดังนั้นจะเป็นช่วงที่ตลาดขาลง เมื่อพบเจอ Inverted Hammer ผ่านแนวต้านอาจเป็นสัญญาณได้ว่าจะมีการกลับตัวของตลาดที่เป็นขาลงกลับตัวเป็นตลาดขาขึ้น

แท่งเทียน Inverted Hammer เช่นเดียวกับ แท่งเทียน Hammer ส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนว่ามีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณสำหรับการเริ่มต้นของการขึ้นลงตามแนวโน้มใหม่ หรือสำหรับการทดสอบแนวรับหรือแนวต้านที่เก่าแก่ในกรณีที่ราคาหันกลับมาทดสอบโดยใช้รูปแบบของแท่งเทียน Inverted Hammer เพื่อทำการตัดสินใจในการซื้อหรือขายในตลาดในอนาคต

สรุปบทความ

กราฟแท่งเทียน Bearish Hammer เป็นกราฟแท่งเทียนที่จะบอกถึงการกลับตัวของราคา โดยสามารถพบเจอได้ที่แนบรับ และเมื่อพบเจอมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวของตลาดจากขาขึ้นเป็นขาลง ในขณะที่หากเป็นแบบ Bullish Hammer จะพบได้ที่แนบต้าน และเมื่อพบเจอมีโอกาสจะกลับตัวจากตลาดขาลงเป็นขาขึ้นได้