ภาวะเงินเฟ้อกับผลกระทบต่อการลงทุนหุ้นที่ควรทำความเข้าใจ

เรื่องUhasAuthor

ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น ค่อนข้างมีการผันผวนอย่างมาก ที่เรามักจะได้ยินบ่อย ๆ คือ ภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบ ที่ทำให้ค่าครองชีพนั้นเพิ่มสูงขึ้น แล้วสาเหตุเงินเฟ้อนั้นเกิดจากอะไร ผลกระทบเงินเฟ้อมีอะไรบ้าง ส่งผลกระทบในการลงทุนหรือไม่ ในบทความนี้มีคำตอบ

 

เงินเฟ้อคืออะไร

เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ราคาของสินค้า หรือบริการทั่วไปในประเทศมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากคิดในมูลค่าของเงินกลับต่ำลง เช่น เมื่อ 10 ปีก่อนข้าวราคาจานละ 30 บาท แต่เมื่อ 10 ปีต่อมาต้องจ่ายถึง 50 บาทต่อข้าวหนึ่งจาน หมายความว่า มูลค่าของเงิน 30 บาทนั้นมันลดลงนั่นเอง

สาเหตุเงินเฟ้อเกิดจากอะไร

  • ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องมีการปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นจากเดิม เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกัน 
  • ความต้องการของผู้บริโภคนั้นมีมากกว่าสินค้าและบริการ คือปริมาณสินค้าและบริการในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภค ทำให้มีการปรับราคาให้สูงขึ้นได้เช่นกัน

ดอกเบี้ยขึ้นและเงินเฟ้อส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไร

  • หากดอกเบี้ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ก็อาจทำให้มีการประเมินได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้หรืออาจจะเร็วกว่าที่คิด ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบ รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย แต่ก็จะมีการผันผวนในช่วงแรก ๆ ตลาดหุ้นก็จะเริ่มมีการได้รับข่าวสารมากขึ้น และก็จะมีแนวโน้มคงที่เมื่อธนาคารปรับอัตราดอกไป 1-2 ครั้ง 
  • เงินเฟ้อจะส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรนั้น อาจวิเคราะห์ได้จากปัจจัยระยะสั้นหรือระยะยาว เช่น อัตราเงินเฟ้อเกิดจากปัจจัยระยะสั้น ยังไม่เข้าสู่ระดับอันตรายต่อตลาดหุ้นและระบบเศรษฐกิจ

 

 

ภาวะเงินเฟ้อมีผลกระทบที่ส่งผลกับหลาย ๆ ด้าน ซึ่งในหลายประเทศก็ประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้ออยู่เช่นกัน ทำให้ควรศึกษาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนจะทำการลงทุนทุกประเภท เพื่อให้เกิดกำไรในอนาคต หรือหากอยากจะลองหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหุ้น การลงทุน forex และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ forex พร้อมคำศัพท์พื้นฐานและทริคดี ๆ เกี่ยวกับการลงทุน ก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ Uhas.Com