Indicator (อินดิเคเตอร์) คืออะไร (วีดีโอ)

เรื่องPatihanUhas

อินดิเคเตอร์

Indicator (อินดิเคเตอร์) คืออะไร

#Indicator #อินดิเคเตอร์ คือ เครื่องมือชี้วัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจากสูตรทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ คาดเดา ราคาที่น่าจะไปในอนาคต ว่าราคาจะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด แม้ในการวิเคราะห์จะไม่มีอะไรที่แม่นยำ 100% แต่ Indicator (อินดิเคเตอร์) ก็สามารถช่วยตัดสินใจได้ดีเลยทีเดียว