ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง GDP และ GNP ที่นักลงทุนควรรู้

เรื่องUhasAuthor

1 ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง GDP และ GNP ที่นักลงทุนควรรู้

นักลงทุนมือใหม่ หรือผู้ที่เข้า คอร์สสอนเทรด forex อาจรู้สึกคุ้นหูศัพท์ที่เกี่ยวกับการลงทุนอย่าง GDP และ GNP กันอยู่บ้าง แต่ทราบหรือไม่ว่าทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ทางเราได้สรุปมาให้เข้าใจกันแบบง่าย ๆ ว่า GDP และ GNP คืออะไร? เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ และที่สำคัญ GDP และ GNP แตกต่างกันอย่างไร ทำไมเหล่านักลงทุนถึงควรรู้

 

GDP และ GNP แตกต่างกันอย่างไร

GDP คือ มูลค่าของผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศ ทั้งสินค้าและบริการต่าง ๆ ส่วน GNP นั้น คือ มูลค่าของการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรของคนในประเทศ

 

GDP คืออะไร

2 GDP คืออะไร

 

GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product คือ มูลค่าของผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศ จะมีการกำหนดระยะเวลาในการวัดค่าทุก ๆ 1 ปี โดยใช้เป็นหน่วยวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในการคำนวณ GDP นั้นจะนับเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น เช่น GDP ประเทศไทย ก็นับเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะไม่ถือว่าจะเป็นคนสัญชาติไหน ยกเว้นเป็นคนไทยที่ไปมีรายได้ที่ต่างประเทศ เป็นต้น

 

GNP คืออะไร

GNP ย่อมาจาก Gross National Product คือ มูลค่าของการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยทรัพยากรของคนในประเทศนั้น 

 

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง GDP และ GNP

3 ความสำคัญของค่า GDP และ GNP ต่อเศรษฐกิจประเทศ

 

แล้วค่า GDP และ GNP แตกต่างกันอย่างไรล่ะ?  ค่า GNP เป็นมูลค่าของการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยที่คนในประเทศนั้น ๆ สามารถใช้ในการวัดการผลิตของผู้คนหรือองค์กรภายในประเทศ ครอบคลุมไปถึงต่างประเทศ แต่จะไม่รวมกับการผลิตโดยต่างชาติภายในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากค่า GDP ที่จะวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการผลิตภายในประเทศที่ถือสัญชาติ และของต่างชาติด้วย

 

ความสำคัญของค่า GDP และ GNP ต่อเศรษฐกิจประเทศ

ค่า GDP และ GNP มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจในประเทศมากมาย โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในประเทศอย่าง GDP และมูลค่าการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ หรือ GNP จะมีความแตกต่างกัน มาตรวัด GDPจะสะท้อนผลรวมของมูลค่าสินค้าหรือบริการเป็นผลิตขึ้นภายในประเทศได้ สินค้าหรือบริการตอนสุดท้ายต้องเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศหรือบุคคลนั้น ๆ ไม่มีการจำกัดสัญชาติ จะถือสัญชาติใดก็ได้ 

ในทางกลับกันค่า GNP จะวัดเฉพาะมูลค่าสินค้าหรือบริการตอนสุดท้ายเป็นของบุคคลในประเทศ นั้นจะเกิดขึ้นจากภายใน หรือภายนอกประเทศนั่นเอง ดังนั้น ไม่ว่ามูลค่า GNP จะอยู่สูง หรือต่ำกว่า GDP ในความเป็นจริงสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ ก็ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับรายได้ในต่างประเทศ และบุคคลภายในประเทศ เป็นในกรณีไปทำงานต่างประเทศหรือลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น ค่าของมันจะออกมาสูง หรือต่ำกว่ารายได้ที่สร้างขึ้นในประเทศจากชาวต่างชาติ เป็นในกรณีที่ของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ หรือเข้ามาลงทุนกิจการต่างชาติ ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศแทบทั้งสิ้น

 

ค่า GDP และ GNP มีประโยชน์กับนักลงทุนอย่างไร

ค่า GDP และ GNP ทำให้ทุกคนเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศทุกช่วงเวลา เนื่องจากมันสามารถวัดขนาดและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศได้ ไม่เพียงเท่านั้น ในการคำนวณค่า GDP จะสามารถปรับเปลี่ยนตามภาวะเงินเฟ้อและประชากรในประเทศอีกด้วย สามารถเป็นแนวทางให้นักกำหนดนโยบาย นักลงทุน รวมถึงเจ้าของธุรกิจ ศึกษาแนวทางในการวางกลยุทธ์อื่น ๆ ต่อไป

 

สรุปบทความ

ท้ายที่สุดแล้ว นักลงทุนมือใหม่สามารถใช้การเติบโตของ GDP เพื่อทำการวิเคราะห์ทิศทางในการลงทุนได้ แต่ก็ต้องควบคู่กับการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วย จึงจะสามารถลงทุนได้ครบทุกด้าน และควรศึกษาปัจจัยองค์ประกอบอื่น ๆ ก่อนเริ่มลงทุนด้วย