รู้จักคำว่า Asset Allocation

เรื่องUhasAuthor

รู้จักคำว่า Asset Allocation - uhas

ถ้าจะว่าด้วยเรื่องของการลงทุนแล้ว การลงทุนสินทรัพย์หลายตัวย่อมจะดีกว่าการลงทุนเพียงตัวเดียว ซึ่งถ้าหากสินทรัพย์ที่มีการลงทุนแค่เพียงตัวเดียวเป็นช่วงที่อยู่ในขาลง เงินทุนก็จะหดหายไป แต่ถ้าหากลงทุนสินทรัพย์หลายตัว หากตัวใดตัวหนึ่งมีค่าที่ลดลง ก็ยังมีตัวอื่นๆ ที่จะเป็นตัวช่วยพยุงมูลค่าของพอร์ตไว้ได้ ซึ่งการลงทุนลักษณะดังกล่าว จะเรียกกันว่า Asset Allocation แล้วคำว่า Asset Allocation คืออะไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการลงทุนชนิดนี้ สามารถตามไปทำความรู้จักกันเลย

Asset Allocation คืออะไร

Asset Allocation คือการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุน ด้วยวิธีการกระจายเงินทุนไปลงทุนกับสินทรัพย์หลายรูปแบบ โดยการกระจายดังกล่าวสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในสเกลขนาดใหญ่ อย่างการกระจายการลงทุน ในมูลค่าสินทรัพย์ 3 รูปแบบหลักๆ คือเงินสด กองทุนรวม และตราสารรูปแบบต่างๆ จนถึงการกระจายการลงทุน สินทรัพย์ของตนเอง อาทิ กระจายการลงทุนกองทุนรวมเป็นการลงทุนกองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมตราสาร เป็นต้น ที่ถือว่าแต่ละคนสามารถประเมินได้เลยว่าจะกระจายการลงทุนแบบไหนดี ให้ในอัตราสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน

Asset Allocation มีปัจจัยอะไรบ้าง

  • เวลา : ปัจจัยด้านเวลา มีผลโดยตรงต่อค่าตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ซึ่งการลงทุนสินทรัพย์แต่ละรูปแบบ ก็จะมีการให้ค่าตอบแทนช่วงระยะเวลาต่างกันออกไป บางอย่างได้ผลตอบแทนระยะสั้น เช่น หุ้น บางอย่างได้รับผลตอบแทนระยะยาว เช่น เงินประกันชีวิต การทำ Asset Allocation จะทำให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ ได้ตามความต้องการ รวมไปถึงความจำเป็นที่ต้องการจะใช้เงิน
  • ความเสี่ยง : การที่จะได้รับผลตอบแทน ก็จะต้องแลกกับความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ท่านจะพบเจอก็คือ จะไม่ได้รับผลตอบแทน ความเสี่ยงของสินทรัพย์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามชนิด และอัตราผลตอบแทน ยิ่งสินทรัพย์ให้ผลตอบแทนสูงก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูง การทำ Asset Allocation ช่วยลดความเสี่ยงได้ดี ผ่านการถัวเฉลี่ย ความเสี่ยงของสินทรัพย์รูปแบบแตกต่างกัน ซึ่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น เงินฝากธนาคาร จะหักลบกับความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้ เช่น เงินตราต่างประเทศ

Asset Allocation มีปัจจัยอะไรบ้าง - uhas

จุดเด่นของ Asset Allocation

Asset Allocation ทำให้ได้รับผลตอบแทนตามความต้องการ ทั้งเชิงเวลา เชิงปริมาณ และลดความเสี่ยงของการลงทุนได้ดี ผ่านการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนสินทรัพย์หลายชนิด ถือว่ามีความเสี่ยงที่น้อย และหายห่วงได้อย่างแน่นอนถ้าหากท่านใช้เงินเย็นในการลงทุน

สรุปบทความ

Asset Allocation หรือการกระจายสินทรัพย์ มีความจำเป็นมากต่อนักลงทุน ยิ่งใครที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการจะขยาย portfolio ของตนเองด้วยสินทรัพย์หลายรูปแบบ การทำ Asset Allocation เป็นตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียว