Cash Balance คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร

เรื่องUhasAuthor

Cash Balance คืออะไรมีสาเหตุมาจากอะไร

หุ้นติดคุก หรือ Cash Balance เป็น คำศัพท์หุ้น ที่นักลงทุนอาจจะได้รับความคุ้นเคยกันมาเป็นประจำ และล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่ของการเทรดรุ่นที่ติดคุก ซึ่ง Cash Balance ก็เป็นหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อ โดยจะมีรายชื่อหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถกำหนดให้ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านการซื้อขายที่ SET เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามอ่านรายละเอียดต่างๆ ไปด้วยกันได้เลย

 

Cash Balance คืออะไร

Cash Balance คืออะไร

Cash Balance คือ หุ้นที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้กับนักลงทุนได้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance โดยจะต้องมีการวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับทางโบรกเกอร์อย่างเต็มจำนวนก่อนที่จะทำการซื้อหลักทรัพย์ 

สาเหตุของ Cash Balance เกิดจากอะไร

หุ้นที่ติด Cash Balance จะมีสาเหตุมาจากการซื้อขายที่มีความผิดปกติไปจากสภาพปกติของทางตลาด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับนักลงทุน ซึ่งก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดหุ้นติดคุกบางประการดังนี้ 

  1. มีอัตราการหมุนเวียนของการซื้อต้องไม่น้อยกว่า 30%
  2. จะต้องมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
  3. อาจจะใช้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น เพื่อมาเป็นเงื่อนไขเมื่อราคาซื้อขายไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ 

หุ้นติด Cash Balance มีกี่ระดับ

หุ้นติด Cash Balance หรือหุ้นติดคุก เป็นหุ้นที่เกิดจากความผิดปกติจากสภาพปกติของทางตลาด ดังนั้นทุกท่านควรที่จะเข้ามาศึกษาระดับของการติดหุ้นให้ดี โดยระดับของหุ้นติด Cash Balance สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

  • ระดับที่ 1 เป็นการให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance และห้ามใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี 
  • ระดับที่ 2 ใช้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เช่นเดียวกับระดับที่ 1 แต่ห้ามมีการหักลบราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน 
  • ระดับที่ 3 เป็นการซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เช่นเดียวกับระดับที่ 1 และระดับที่ 2 แต่ห้ามมีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 วันทำการ 

สรุปจบบทความ

สำหรับการซื้อขายหุ้น Cash Balance ก็จะมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เพิ่มความยากในการซื้อขายหุ้น เพื่อเป็นการลดความร้อนแรงและป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุน ซึ่งเวลาที่ทำการเทรดหุ้น แนะนำให้ท่านทำการเทรดด้วยความระมัดระวัง และมีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวหุ้นนั้น ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะเคลื่อนไหวในการซื้อขายได้ไวที่สุด มั่นใจได้มากที่สุด และลดความเสี่ยงได้มากที่สุด