กองทุน Term Fund ทางเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุน

เรื่องUhasAuthor

กองทุน Term Fund ทางเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุน

ในวงการการลงทุน จะมีนักลงทุนอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยงสูง จนถึงนักลงทุนที่ชอบมองหาตลาดที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งกองทุน Term Fund จัดได้เป็นหนึ่งในกองทุนที่นักลงทุนสายความเสี่ยงต่ำต่างให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีหลักการคล้ายกับการฝากประจำแต่จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า

ทำความรู้จักกองทุน Term Fund

ทำความรู้จักกองทุน Term Fund

กองทุน Term Fund เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาลงทุนไว้แน่นอน เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น โดยกองทุน Term Fund จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสภาพคล่องที่ต่ำไปด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นกองทุนที่จะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาลงทุนไว้เท่านั้น จะไม่สามารถที่จะถอนเงินหรือขายคืนกองทุนก่อนกำหนดได้ ซึ่งทำให้ผู้ที่ต้องการลงทุนจะต้องทำการศึกษาเงื่อนไขในการลงทุน Term Fund อย่างละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

กองทุน Term Fund ลงทุนสินทรัพย์อะไร

กองทุน Term Fund ลงทุนกับตราสารหนี้ชนิดต่าง ๆ โดยตราสารหนี้จะเป็นแบบตราสารหนี้ระยะสั้น และเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น, ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้เอกชน ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้จะมีการประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับให้กับผู้ลงทุนได้ทราบก่อน

กองทุน Term Fund เหมาะกับใคร

กองทุน Term Fund เหมาะกับใคร

เหมาะกับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ, คนที่มีเงินก้อนอยู่ในบัญชีและไม่มีแผนใช้เงินในอนาคตอันสั้นและไม่ต้องการให้เงินที่มีจมอยู่ในบัญชีไปเสียเปล่า รวมถึงคนที่มองว่าการที่นำเงินไปฝากประจำมีผลตอบแทนที่ต่ำจนเกินไป ซึ่งอยากได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ แต่ก็ไม่ต้องการที่จะไปลงทุนในกองทุนหรือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง กองทุน Term Fund ก็จะเป็นกองทุนที่เข้ามาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

กองทุน Term Fund ต่างจากเงินฝากประจำอย่างไร

กองทุน Term Fund ต่างจากเงินฝากประจำอย่างไร

เงินฝากประจำ คือ รูปแบบการออมเงินชนิดหนึ่ง ที่ต้องให้ผู้ฝากเงิน ฝากเงินเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยทางธนาคารจะกำหนดระยะเวลาการฝากเงินไว้ให้ เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน เป็นต้น โดยในระหว่างการฝากเงิน จะไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ก่อนได้ถ้าอยากได้ดอกเบี้ยตามสัญญา เนื่องจากการถอนก่อนกำหนดอาจทำให้ท่านได้รับดอกเบี้ยน้อยลง

กองทุน Term Fund ตามที่อธิบายข้างต้น คือ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ถูกกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอนตามที่กำหนดไว้เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน เป็นต้น โดยในระหว่างการลงทุนจะไม่สามารถไถ่ถอนหรือขายกองทุนก่อนกำหนดได้

ความแตกต่างคือการออมเงินผ่านเงินฝากประจำ จะไม่มีความเสี่ยงใด ๆ เนื่องจากเป็นการฝากเงินผ่านทางธนาคารโดยตรง แต่เนื่องจากการฝากประจำเป็นการลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยง จึงทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินฝากประจำก็จะต่ำตามไปด้วยเช่นกัน ส่วนกองทุน Term Fund เป็นกองทุนที่เป็นการลงทุนไปกับตราสารหนี้ระยะสั้นชนิดต่าง ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น, หุ้นกู้ ฯลฯ จะทำให้มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมา แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนโดยทั่วไป การลงทุน Term Fund ก็ยังจัดได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่ปานกลางค่อนข้างต่ำ

สำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากประจำ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ในขณะที่ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน Term Fund จะไม่มีการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

นอกจากนี้เงินฝากประจำ จะมีดอกเบี้ยที่ได้ทำการตกลงไว้ตายตัว ณ ตั้งแต่วันที่ได้ตกลงเปิดบัญชีฝากประจำกับธนาคาร แต่สำหรับทางกองทุน Term Fund นั้น ถึงแม้จะมีระบุผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับไว้แล้ว ผลตอบแทนอาจจะแตกต่างไปได้ ไม่ว่าจะเป็นมากขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารจัดการกองทุนนั้น ๆ จากทางธนาคาร

สรุปบทความ

กองทุน Term Fund เป็นรูปแบบของกองทุนชนิดหนึ่งที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ โดยถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในความเสี่ยงต่ำ และผู้ที่มีเงินก้อน โดยไม่ต้องการลงทุนในความเสี่ยงสูง แต่มองว่าเงินฝากประจำมีผลตอบแทนที่ต่ำจนเกินไป และถ้าอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้ามาอ่านต่อกันได้ที่ ความรู้การลงทุน กันได้เลย