กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG ทางเลือกใหม่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทย

เรื่องUhasAuthor

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG ทางเลือกใหม่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทย

สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี จะทราบดีอยู่แล้วว่า เมื่อก่อนการซื้อกองทุนเพิ่มลดหย่อนภาษี จะนับรวมตั้งแต่กองทุน RMF, SSF, PVD, กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท แต่สำหรับกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG เป็นกองทุนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากกองแรกที่กล่าวข้างต้นมาได้ ทำให้กองทุนนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยทำให้ตลาดหุ้นไทยเติบโตไปได้

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG คืออะไร

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG คืออะไร

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG โดย ESG เป็นคำ 3 คำ ที่ถูกจับมารวมกัน ซึ่ง E – Enviromental หมายถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม, S – Social หมายถึงการรับผิดชอบต่อสังคม และ G – Governance มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมจะหมายถึงหุ้นไทยของกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติครบตามหัวข้อที่ได้กล่าวมา

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความพิเศษคือสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ และสูงสุดถึง 100,000 บาท ซึ่งในการลดหย่อนภาษีของกองทุน ThaiESG จะไม่นับรวมกับการลดหย่อนภาษีจากกองทุนประเภท RMF, SSF ที่สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 500,000 บาทอีกด้วย

โดยเงื่อนไขในการถือครองของหุ้น ThaiESG ต้องมีการถือครองอย่างน้อย 8 ปี จึงจะสามารถทำการจำหน่ายได้

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG ลงทุนในอะไรบ้าง

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG ลงทุนในอะไรบ้าง

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG ได้มีการลงทุนหุ้นไทยรวมทั้งตราสารหนี้ไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วว่ามีความใส่ใจหรือโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน ตามชื่อ ESG (Environmental, Social and Governance)

โดยก.ล.ต.ได้มีการจัดทำดัชนีหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings มา เพื่อใช้ในการประเมินและคัดเลือกบริษัท ที่มีผลงานโดดเด่นในด้าน ESG โดยจากผลที่ประกาศออกมา พบว่ามีบริษัท ที่ผ่านการประเมินอยู่ทั้งสิ้น 193 บริษัท โดยสามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกได้ใน https://setsustainability.com//libraries/1258/item/set-esg-ratings

นอกจากนี้ยังมีลงทุนในตราสารหนี้ไทยประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond), ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability – linked bond)

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG เหมาะกับใครบ้าง

กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG เหมาะกับใครบ้าง

1.คนที่ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุน
หากท่านใดที่เริ่มมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี แล้วกำลังมองหาวิธีที่จะลดหย่อนภาษี กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้ท่านได้นำมาพิจารณา

2.คนที่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจากกองทุน RMF, SSF, PVD, กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ ครบ 500,000 บาท แล้ว

สำหรับท่านที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีครบเกณฑ์ 500,000 บาทแล้ว และกำลังมองหาช่องทางการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG ถือเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับท่าน เพราะการลงทุนผ่านกองทุน ThaiESG สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่เกิน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยที่ไม่นับรวมกับก้อนกองทุนจากเกณฑ์ 500,000 บาทแรก ดังนั้น หากท่านได้มีการลงทุนประเภท Thai ESG เพิ่มขึ้น จะทำให้ท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 600,000 บาท จากการลงทุนผ่านกองทุนลดหย่อนภาษี

3. เหมาะกับคนที่เชื่อมั่นว่าหุ้นไทยจะมีการเติบโต ในอีก 8 ปีข้างหน้า
เนื่องจากหุ้นในกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG ล้วนเป็นหุ้นไทย จึงทำให้เป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่กำลังมองว่า หุ้นไทยกำลังเติบโตได้ดี เพราะนอกจากจะประหยัดเงินจากการได้รับการลดหย่อนภาษีจากการลงกองทุนไปแล้ว ในอนาคตเมื่อครบกำหนด 8 ปี ที่สามารถขายหุ้นได้ เงินที่อยู่ในกองทุนก็จะสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้

สรุปบทความ

การลงทุน ลดหย่อนภาษี ThaiESG เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นกองทุนที่สนับสนุนหุ้นไทยที่ให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี เนื่องจากเป็นการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากกองทุน RMF, SSF อีกด้วย