ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) อาจส่งผลกับการลงทุนอื่น ๆ

เรื่องUhasAuthor

1 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) อาจส่งผลกับการลงทุนอื่น ๆ

ปัจจัยที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงกันทั่วโลก หนีไม่พ้นการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นักลงทุนหรือผู้ที่เข้าคอร์ส สอนเทรด forex เบื้องต้น อาจจะคุ้นชินกับคำนี้เป็นอย่างดี ว่าแต่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายคืออะไร และมีปัจจัยสำคัญใดบ้าง ที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย มาเรียนรู้และทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากบทความนี้

 

ดอกเบี้ยนโยบายคืออะไร

ดอกเบี้ยนโยบาย คือ อัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารกลางของแต่ละประเทศได้กำหนด สำหรับใช้เป็นดอกเบี้ยกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งสถาบันการเงิน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายกลายเป็นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานในระบบของเศรษฐกิจ

 

5 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย

2 5 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เนื่องจากการปรับดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก เราจึงควรเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างถี่ถ้วน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายมีอยู่ 5 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเสถียรภาพของตลาดการเงิน ดังนี้

 

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

 การเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามเศรษฐกิจปัจจุบัน หากเศรษฐกิจดีก็จะมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ แต่มีภาวะเงินเฟ้อสูง หากเศรษฐกิจไม่ดี อัตราการว่างงานก็จะสูง ส่วนอัตราเงินเฟ้อก็มักจะปรับลดลง (ในระยะสั้น) ตามอุปสงค์ที่มันลดลง โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ

2. อัตราการว่างงาน

เนื่องด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความมั่งคั่งของประชาชนนั้นลดลง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี อัตราการว่างงานจะยิ่งสูง และเมื่อดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงต้องนำเงินที่มีอยู่บางส่วนมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ราคาหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ถูกปรับลดลง ซึ่งผู้ที่ถือครองสินทรัพย์ก็มีความมั่งคั่งลดลงด้วย ประชาชนมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายน้อยลงนั่นเอง

3. ภาวะเศรษฐกิจโลก

การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากมีภาวะทางการเงินที่ตึงตัวและมีต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น เศรษฐกิจโลกก็ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวเพิ่มมากขึ้น แม้จะอยู่ท่ามกลางนโยบายการเงินที่ตึงตัวกันทั่วโลกก็ตาม

4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การซื้อขายดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้มีเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น ซึ่งผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ในทางกลับกัน หากมีการลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ก็จะทำให้เงินลงทุนต่างชาติไหลไปตามประเทศอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า โดยการไหลของเงินทุนนี้เองที่มีผลทำให้ปริมาณความต้องการเงินสกุลเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศด้วย 

5. เสถียรภาพของตลาดการเงิน

การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินปรับสูงขึ้นด้วย เพราะทางสถาบันการเงินมีแนวโน้มการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝากก็มีทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

 

การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่อนักลงทุนอย่างไร

การปรับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด ต้องติดตามแนวโน้มและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ รวมถึงเงินเฟ้อให้ดี เพราะอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ดังนั้น นักลงทุนควรทบทวนเป้าหมาย และแผนการลงทุนและพอร์ตการลงทุนของตัวเองให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย

 

สรุปบทความ

จะเห็นได้ว่า นอกจากดอกเบี้ยที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนแล้ว การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ส่งผลกระทบกับประชาชนหลายช่องทางอีกด้วย ทั้งช่องทางสินเชื่อ ราคาสินทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ