กฎการเงิน คนรุ่นใหม่ จาก Forbes เทรด Forex ควรดู (วีดีโอ)

เรื่องPatihanUhas

กฎการเงิน

6 กฎการเงิน สำหรับคนรุ่นใหม่ (Millennials) เทรดเดอร์ Forex ควรดู

  • เริ่มต้นจากตรงไหนสักที่
  • จัดการกับเงินของคุณ
  • ดูแลเรื่องพื้นฐานก่อน / ประกันฯ ต้อองมี
  • ลงทุนตามเป้าหมายของคุณ
  • กระจากความเสี่ยงของการลงทุน
  • วางแผนสำหรับการเกษียณให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

 

ที่มาของเนื้อหา

https://www.forbes.com/