บทบาทของ ธนาคารกลาง Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้

เรื่องJirayuJeerapat

ธนาคารกลาง

บทบาทของ ธนาคารกลาง Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้

 

ธนาคารกลางคืออะไร ?

Central bank หรือ ธนาคารกลาง เป็นสถาบันการเงินอิสระของของรัฐบาลแต่ละประเทศทั่วโลกเพื่อช่วยส่งเสริมและดูแลอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศ

 

โดยจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจในประเทศของตน

 

บทบาทของ ธนาคารกลาง Forex ที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex

ธนาคารกลางนั้นมีหน้าที่หลักๆ ก็คือ การรักษาอัตราเงินเฟ้อเพื่อผลประโยชน์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางมีหน้าที่เป็นเหมือนกับธนาคารของธนาคารอีกทีนึงที่คอยดูแลควบคุมทั้งธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆภายในประเทศนั้นๆ  โดยธนาคารกลางนั้นมีจะมีส่วนร่วมในการทำให้ระบบการเงินโดยรวมมีความเสถียรภาพมากขึ้น

 

โดยธนาคารกลางจะเข้าไปแทรกแซงตามตลาดการเงินต่างๆตาม “กรอบนโยบายการเงิน ” ที่กำหนดไว้ โดยตามความจำเป็นและความเหมาะสม ธนาคารกลางมักจะเป็นที่จับตามอง และคาดการณ์จากนักเทรด forex เนื่องจากนักเทรดเหล่านั้นต้องการติดตามและใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของสกุลเงินอยู่เสมอ

 

ความรับผิดชอบของ ธนาคารกลาง Forex คืออะไร

1) ธนาคารกลางจะคอยดูแลเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะคอยกำหนดนโยบายทางการเงินต่างๆภายในประเทศนั้นๆ อย่างเช่น การควบคุมดอกเบี้ยของประเทศไม่ว่าจะเป็นการการเพิ่ม, การลด หรือ คงที่ ของนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ

 

2) ธนาคารกลางจะคอยดูแลและกำกับสถาบันทางการเงินภายในประเทศ เพื่อปกป้องดูแลหรือคุ้มครองประชาชนไม่ให้โดนเอาเปรียบหรือโดนโกงจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ เช่น การคอยควบคุมธนาคารพานิชย์ไม่ให้ปล่อยสินเชื่อมากจนเกินไป หรือทำให้ประชาชนก่อหนี้มากจนเกินไป เป็นต้น

 

ส่วนธนาคารกลางของประเทศไทยนั้นก็คือ ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ Bank of Thailand (Bot) หรือบางคนอาจจะเรียกว่า แบงค์ชาติ ก็ได้เช่นกัน โดยหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็จะเหมือนกับทุกๆธนาคารกลางทั้งหมดในโลกใบนี้ และยังระบุไว้อย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ 2485 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ 2551  ได้แก่

 

 • กำหนดนโยบายทางการเงินต่างๆภายในประเทศ
 • บริหารจัดการธนบัตรของรัฐบาลและธนาคาร 
 • บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 • คอยดูแลและกำกับสถาบันทางการเงินภายในประเทศ
 • เป็นนายธนาคารและทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล
 • เป็นนายธนาคารของสถาบันทางการเงิน
 • จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบชำระทางการเงิน
 • บริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงบริหารสินทรัพย์ในทุนสำรอง
 • ควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมาย

 

3) คอยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยั่งยืน : โดยทั่วไปธนาคารกลางจะมีสองแนวทางหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตนเองได้  เช่น ควบคุมนโยบายการคลัง หรือ ควบคุมการใช้จ่ายของรัฐบาล รวมถึงมีนโยบายทางการเงินอื่นๆ หากเมื่อรัฐบาลใช้งบประมาณจนหมดแล้ว ธนาคารกลางก็ยังคงสามารถดำเนินนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้

 

4) ดูแลและกำกับสถาบันการเงิน : ธนาคารกลางยังมีหน้าที่กำกับและดูแลธนาคารพาณิชย์เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกด้วย

 

ธนาคารกลาง Forex ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก

 1. Federal Reserve System (FED) ธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ธนาคารกลางประเทศนิวซีแลนด์ 
 3. Bank of England (BOE) ธนาคารกลางประเทศอังกฤษ
 4. Switzerland National Bank (SNB) ธนาคารกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 5. European Central Bank (ECB) ธนาคารกลางของประเทศในกลุ่มยูโรโซน
 6. Reserve Bank of Australia (RBA) นาคารกลางของประเทศออสเตรเลีย
 7. Deutsche Bundesbank ธนาคารกลางประเทศเยอรมัน
 8. Bank of Japan (BOJ) ธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่น
 9. Bank of Canada (BOC) นาคารกลางของประเทศแคนนาดา

 

ธนาคารเหล่านี้เป็นเหล่าธนาคารกลางที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากหากว่าคุณสนใจเทรดในคู่เงินไหนก็ตาม

 

คุณสามารถติดตามข่าวสารสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้เลย เพราะข่าวสารสำคัญที่ประกาศออกมาในแต่ละครั้งนั้นจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินไม่มากก็น้อยและยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์แนวโน้มความน่าจะเป็นของราคาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกด้วย