วิเคราะห์ พื้นฐาน Forex คือ การดูแนวรับ แนวต้าน

เรื่องPatihanUhas

พื้นฐาน Forex

วิเคราะห์ พื้นฐาน Forex คือ การดูแนวรับ แนวต้าน ความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เนื่องจากว่าหลายๆอย่าง ต้องมาจากรากฐานที่แข็งแรงถึงจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น บ้าน ต้องมีการฝังเสาเข็ม วางรากฐานให้ดี เมื่อรากฐานดี ต่อให้มีพายุมา ก็ยังสามารถสู้กับพายุได้ดีกว่าบ้านที่ไม่มีการลงเสาเข็มหรือฐานบ้านที่ดี เป็นต้น

 

ใน ตลาด Forex ก็เช่นกัน หลายคนมุ่งเน้นไปที่วิธีการทำกำไร เทคนิคการทำกำไร จนลืมนึกถึงพื้นฐาน Forex สิ่งที่สำคัญหลายๆเรื่อง และเรื่องที่ผมจะนำมาพูดถึงวันนี้คือเรื่องแนวรับแนวต้าน เนื่องจากว่าแนวรับแนวต้าน นั้นเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆ และยังสามารถนำความรู้เรื่องแนวรับ-แนวต้านไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆอย่างเช่น การลากเทรนไลน์ Fibonacci เป็นต้น

 

ดังนั้นวันนี้ผมพาไปรู้จักกับแนวรับแนวต้าน เบื้องต้น พร้อมสอน Forex เบื้องต้น เกี่ยวกับแนวรับแนวต้าน

 

 

พื้นฐาน Forex คือการดูแนวรับ-แนวต้าน

 

แนวรับ (Support) คืออะไร

แนวรับ (Support) คือ จุดที่ราคามาถึงแล้วมีการกลับตัวตรงบริเวณนั้นหรือราคาผ่านบริเวณนั้นไปไม่ได้อย่างน้อย 2 จุด

 

ถ้าอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือ ถ้าราคาเข้ามาในช่วงแนวรับราคาจะมีการอ่อนแรงลง เนื่องจากมีแรงขายลดลงแล้วก็มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะแรงขาย แต่ถ้าแรงซื้อไม่สามารถเอาชนะแรงขาย จะส่งผลให้ราคาอาจจะทะลุแนวรับ

 

แนวรับ ทำหน้าที่รับราคาเอาไว้เพื่อไม่ให้ราคาตกและทำให้ราคาเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิมแต่เมื่อไหร่ที่แนวรับ รับราคาไว้ไม่อยู่นั้นอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม

แนวรับ

แนวต้าน (Resistance) คืออะไร

แนวต้าน (Resistance) คือ จุดที่ราคามาถึงแล้วมีการกลับตัวตรงบริเวณนั้นหรือราคาผ่านบริเวณนั้นไปไม่ได้อย่างน้อย 2 จุด

 

ถ้าอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือ ถ้าราคาเข้ามาในช่วงแนวต้านราคาจะมีการอ่อนแรงลง เนื่องจากมีแรงซื้อลดลงแล้วก็มีแรงขายเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะแรงซื้อ แต่ถ้าแรงขายไม่สามารถเอาชนะแรงซื้อ จะส่งผลให้ราคาอาจจะทะลุแนวต้าน

 

แนวต้าน ทำหน้าที่ต้านไว้เพื่อไม่ให้ราคาขึ้นและทำให้ราคาเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิม แต่เมื่อไหร่ที่แนวต้าน ต้านราคาไว้ไม่อยู่นั้นอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม

 

“แนวรับจะรับราคาไว้ไม่ให้ราคาตก แนวต้านจะต้านราคาไว้ไม่ให้ราคาขึ้น”

แนวต้าน

 

หากไม่เข้าใจว่า แนวรับ แนวต้าน Forex คืออะไร ผมมีวิดีโอมาประกอบเผื่อจะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

 

สอน Forex เบื้องต้น การใช้แนวรับ แนวต้าน Forex ทำกำไรด้วย Breakout

การ Breakout ที่แนวรับ-แนวต้าน หมายถึง การ Breakout หรือการทะลุแนวรับ-แนวต้าน  เทรดเดอร์บางกลุ่มอาจจะใช้ประโยชน์ของ Breakout ที่แนวรับ-แนวต้าน เป็นสัญญาณในการซื้อขายได้ และที่สำคัญคือการ Breakout ที่แนวรับ-แนวต้านถือว่าสัญญาณการเข้าซื้อที่ดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้

 

ประเภทของการ Breakout ที่แนวรับ-แนวต้าน

1. Breakout ที่แนวรับ-แนวต้านเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

Breakout Forex

จากภาพเห็นได้ว่าราคานั้นได้มีการเคลื่อนที่จากแนวโน้มขาลง (Downtrend) มาสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นราคาก็วิ่งในกรอบ (สีดำ) และมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง (Sideway) ในระยะนี้ให้คาดการณ์ว่าราคานั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับตัวหรือไปต่อ หลังจากนั้นก็มี Breakout เกิดขึ้นที่แนวต้าน ให้คาดการณ์ว่าราคาได้ทิศทางแล้วว่าจะไปยังทิศทางใด

 

เมื่อราคา Breakout ที่แนวต้าน ให้ทำการเปิดออร์เดอร์ Buy เพราะคาดการณ์ว่าราคามีการเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้าน และกำลังทะลุแนวต้านขึ้นไป ให้คาดการณ์ว่าราคานั้นได้มีการกลับตัวไปในทิศทางขาขึ้นแล้ว

 

2. Breakout ที่แนวรับ-แนวต้านเพื่อแสดงการไปต่อของแนวโน้ม

Breakout Forex

จากภาพจะเห็นได้ว่า หลังจากที่ราคาเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend) มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว จากนั้นราคาก็มีการเคลื่อนที่ไปด้านข้าง (Sideway) แล้วก็มี Breakout ที่แนวรับ แล้วหลังจากนั้นราคาก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend) ต่อไป ในช่วงที่ราคาทำการ Breakout ที่แนวรับให้เทรดเดอร์ทำการ Sell เพราะคาดการณ์การว่าราคาที่กำลังพักตัวได้สิ้นสุดแล้ว และราคากำลังได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิม

 

วิธีการทำกำไรจาก Breakout

การทำกำไรจาก Breakout ที่แนวรับ-แนวต้าน เราจะใช้การ Breakout นี้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อ ถ้าหากราคามีการ Breakout ที่แนวรับ ให้ทำการ Sell แต่ถ้าราคามีการ Breakout ที่แนวต้าน ให้ทำการ Buy

ตัวอย่าง

Breakout Forex

การ Breakout ในแต่ละครั้งอาจจะไม่สามารถทะลุแนวรับ-แนวต้านได้ทุกครั้ง ในบางครั้งอาจจะเป็นสัญญาณของ Breakout หลอกก็ได้หรือมีอีกชื่อเรียกว่าการ “Breakout ไม่สำเร็จ”

Breakout Forex

ดังนั้นอย่าเพิ่งปักใจเชื่อ 100% ว่าการ Breakout จะสามารถทะลุแนวรับ-แนวต้านไปได้ทุกครั้งเสมอไป ให้ดูสิ่งอื่นๆประกอบในการตัดสินใจด้วย เช่น ดูจากแรงซื้อแรงขาย ดูจากพฤติกรรมราคา ดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ เป็นต้น