เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์เป็นอย่างไร?

เรื่องPatihanUhas

เทรด Forex
หลายคนอาจจะนิยามความหมายของคำว่า Trader แตกต่างกันออกไป ซึ่งในภาษาทางการเงินนั้น เทรดเดอร์ ( Trader ) หมายถึงบุคคลที่ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ตราสารหนี้ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น และหารายได้หรือผลกำไรจากส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายในแต่ละครั้งนั่นเอง  

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ คือ ผู้ซื้อขายในตลาด Forex เราจะเรียกว่า Trader หรือ Forex Trader โดย Trader จะมีหน้าที่ซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex เพื่อทำการเก็งกำไรด้วยการวิเคราะห์จากกราฟราคา  

ประเภทของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์ ( Trader ) ในตลาด Forex สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่  

1. เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ใช้การวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐาน

เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์จากปัจจัยพื้นฐาน จะนำข้อมูลหลายๆ อย่าง มาเพื่ออ้างอิง ความเป็นไปได้ ต้องอาศัยข้อมูลภาวะ ทางเศรษฐกิจ CEO ของบริษัท การเมืองและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังศึกษา ผลประกอบการ เช่น อัตราการเติบโต ในอดีตเพื่อคาดคะเนแนวโน้ม ในอนาคต แล้วนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินราคากับหลักทรัพย์นั้นๆ ว่าควรจะมีราคาเท่าไหร่ เป็นต้น
 

2. เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เทรดเดอร์ในตลาด Forex มักนิยมใช้การวิเคราะห์ ทางเทคนิค มากกว่าการวิเคราะห์ ในรูปแบบบอื่นๆ โดยแนวคิดของการวิเคราะห์ ทางเทคนิค มีอยู่ด้วยกัน 3 แนวคิดได้แก่
  1. ราคาจะเคลื่อนที่ ตามแนวโน้มเดิมไปเรื่อยๆ จนกระทั้งหมด แนวโน้มราคาถึงจะ เปลี่ยนแนวโน้ม
  2. ข้อมูลทุกอย่าง จะสะท้อนมาในรูปแบบ กราฟราคา
  3. พฤติกรรมของราคาหุ้น จะเคลื่อนที่ตามแนวโน้ม เดิมซ้ำๆ
ดังนั้นการวิเคราะห์ ทางเทคนิคนั้นเปรียบเสมือน การวิเคราะห์ จิตวิทยาตลาด วิเคราะห์ด้วยการคำนวณค่าสถิติ ความน่าจะเป็น ของคณิตศาสตร์เข้าร่วม   การวิเคราะห์ เทคนิคค่อนข้าง เป็นที่นิยม เป็นอย่างมาก สำหรับเทรดเดอร์ ในตลาดฟอเร็กซ์ ไม่ว่าจะวิเคราะห์ แบบเน้นใช้ Indicators หรือการวิเคราะห์ ด้วยการดูกราฟ แท่งเทียน หรือ Price Action สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการวิเคราะห์ ทางเทคนิคทั้งสิ้น   สาเหตุที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นที่นิยม
  1. มีความแม่นยำ ในระดับหนึ่ง เนื่องจากว่าการวิเคราะห์ ทางเทคนิคเปรียบเสมือน เปรียบเสมือน การวิเคราะห์จิตวิทยาตลาด วิเคราะห์ด้วยการคำนวณ ค่าสถิติ ความน่าจะเป็น ของคณิตศาสตร์เข้าร่วม
  2. มีความรวดเร็วในการหาข้อมูล เนื่องจากการวิเคราะห์ ทางเทคนิค ใช้ข้อมูลไม่มาก ส่วนใหญ่จะ เป็นหลักคณิตศาสตร์
  3. ใช้หลักคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ทำให้มีความน่าเชื่อถือ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
 

3. เทรดเดอร์ที่ไม่ได้ทำการวิเคราะห์

เทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่เป็นนักเก็งกำไร แต่เทรดเดอร์ที่ไม่มีการวิเคราะห์ วางแผน คนกลุ่มนี้ มักถูกเรียกว่า “นักพนัน” คือ การซื้อขายโดยไม่มีหลักการ ไม่มีเหตุผล ซื้อขายเพราะคิดว่าราคาน่าจะขึ้นหรือลง แต่เทรดเดอร์บางราย อาจจะเป็นเทรดเดอร์สายวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่เกิดความโลภ จนซื้อขายโดยไม่มีการวางแผน ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า “ผีพนันเข้าสิง” แม้จะซื้อขายด้วยการวางแผนมาตลอด แต่ถ้าหากไม่วางแผนเพียงแค่ครั้งเดียว ก็อาจจะทำให้เงินลงทุนของคุณเป็น 0 ได้เลย
  กลับสู่หน้าหลัก  uhas.com ไปอ่านบทความ  ฟอเร็กซ์ คืออะไร