อยากเป็น เทรดเดอร์ Forex เริ่มต้นได้ไม่ยาก

เรื่องPatihanUhas

เทรดเดอร์ Forex

การเป็นเทรดเดอร์ Forex เริ่มต้นได้ไม่ยาก แต่จะทำอย่างไรจึงจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในตลาด Forex เทรดเดอร์หลายคนเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เพราะรู้ว่าตลาดนี้มีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมงไม่หยุด ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ทำให้มีโอกาสทำเงินและทำกำไรจากการเทรด Forex ได้ไม่น้อย

 

แต่การจะเทรด Forex ในตลาดใหญ่และมีความผันผวนสูงเช่นนี้ ต้องมีการหาความรู้และศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งต้องรู้จักวิเคราะห์ทิศทางของตลาด เพื่อจะได้วางแผนการเก็งกำไรได้ถูกต้อง และเข้าซื้อขายได้ถูกจังหวะถูกเวลา

 

นอกเหนือจากการหาความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex รวมถึงวิธีการเทรดและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้ว เทรดเดอร์ Forex มืออาชีพต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะห์ทิศทางของตลาด เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์และอุปทาน หรือ Demand and Supply , การซื้อขายระหว่างประเทศ , อัตราดอกเบี้ยของค่าเงิน, การเมือง, การเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการค้าและกระแสเงินทุน

 

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักลงทุนที่จะต้องมีการติดตามข่าวสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดทิศทางในการเทรด Forex เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น

เทคนิคในการเทรด Forex

 

เทคนิคในการเทรด Forex มีอยู่หลายแบบด้วยกัน อาทิ

  • เทรดโดยใช้โปรแกรมช่วยเทรดอย่าง EA
  • เทรดโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยศาสตร์เทคนิคคอล
  • เทรดโดยการวิเคราะห์ข่าวสาร

ซึ่งวิธีการอย่างหลังนี้เป็นวิธีการที่เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือซับซ้อนสำหรับมือใหม่ที่จะทำความเข้าใจ แต่หากได้เรียนรู้วิธีการเทรดโดยการวิเคราะห์ข่าว Forex แล้วก็จะทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำให้ราคาค่าเงินขึ้นลงได้อย่างชัดเจนขึ้น เพราะราคาของค่าเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงก็มาจากการพยากรณ์ของตัวเลขจากในข่าวนั่นเอง

 

ดังนั้นหากนักลงทุนคนไหนที่ยังไม่เคยติดตามข่าว Forex และไม่รู้ความสำคัญของข่าวสารต่างๆมาก่อนจะต้องหันมาให้ความสนใจกับข่าว Forex กันมากขึ้น

 

เทรดข่าว Forex (Forex News)

การติดตามและวิเคราะห์ข่าว Forex (Forex News) นั้นมีความสำคัญมาก เพราะหลายต่อหลายครั้งที่ตลาด Forex มีความผันผวนอย่างมาก อันเนื่องมาจากข่าวสารที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเทรดเดอร์สามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บข่าว www.forexfactory.com หรือเว็บข่าวการเงินจากต่างประเทศ

ซึ่งสามารถเลือกได้จากประเทศนั้นๆหรือเว็บข่าวการเงินโดยเฉพาะ ที่จะมีการอัพเดทเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย, การประกาศตัวเลข GDP ,อัตราการจ้างงาน รวมถึงข่าวสารที่สำคัญต่างๆ ซึ่งนักเทรดจะได้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อราคาค่าเงิน เช่น หากมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้อัตราการใช้จ่ายของผู้คนเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจดีและก็จะทำให้ค่าเงินสูงขึ้นตามไปด้วย เป็นต้น

 

ข้อดีของการติดตามข่าว Forex

การติดตามข่าว Forex (Forex News)จะทำให้เทรดเดอร์มีแนวทางในการลงทุนที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุนมากขึ้น เพราะแม้ว่าข่าว Forex จะไม่ใช่ปัจจัยในการกำหนดค่าเงิน แต่ก็ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าเงิน และเป็นการสะท้อนทิศทางของตลาดได้อีกทางหนึ่ง

 

ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องมีการติดตามข่าว Forex อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้มีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับทิศทางของค่าเงินและสามารถคาดการณ์สถานการณ์ของตลาดได้ก่อน เพื่อความแม่นยำในการลงทุนเทรด Forex ต่างจากการที่ลงทุนเทรด Forex โดยไม่รู้ทิศทางใดๆที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนได้มากกว่า