แนวโน้ม คืออะไร

เพื่อนแท้นักเทรด ปกป้องผลประโยชน์ให้คุณ

37

รายชื่อโบรกเกอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

37

แนวโน้ม คืออะไร

แนวโน้ม คืออะไร

แนวโน้ม (Trend) คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา ประกอบด้วย 3 ทิศทาง

1. แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend)

2. แนวโน้มขาลง (Down Trend)

2. แนวโน้มด้านข้าง (Sideway)

วีดีโอทำความเข้าใจง่ายๆ

แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend)

แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) คือ ทิศทางของกราฟราคา เดินทางในรูปแบบปรับตัวสูงขึ้น สามารถมองเห็นและทำนายได้จากตาเปล่า โดยไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎี

เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) คือ การที่ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะเฉพาะของแนวโน้มขาขึ้น (Up Trend)

 • ฐานใหม่จะสูงกว่าฐานเก่า
 • จุดยอดใหม่จะสูงกว่าจุดยอดเก่า

แนวโน้มขาลง (Down Trend)

แนวโน้มขาลง (Down Trend) คือ ทิศทางของกราฟราคา เดินทางในรูปแบบปรับตัวต่ำลง สามารถมองเห็นและทำนายได้จากตาเปล่า โดยไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎี

 

เนื่องจากแนวโน้มขาลง (Down Trend) คือ การที่ราคามีการปรับตัวต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะเฉพาะของแนวโน้มขาลง (Down Trend)

 • ฐานใหม่จะต่ำกว่าฐานเก่า
 • จุดยอดใหม่จะต่ำกว่าจุดยอดเก่า

แนวโน้มด้านข้าง (Sideway)

 แนวโน้มด้านข้าง (Sideway) คือ ทิศทางของกราฟราคา เดินทางในรูปแบบปรับไปด้านข้าง ขึ้นลงในกรอบ ไม่เดินทางขึ้นหรือลงฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง สามารถมองเห็นและทำนายได้จากตาเปล่า โดยไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎี

เนื่องจาก แนวโน้มด้านข้าง (Sideway) คือ การที่ราคามีการวิ่งในกรอบด้านข้าง ขึ้นแล้วลง ในระยะสั้นๆ

ลักษณะเฉพาะของ แนวโน้มด้านข้าง (Sideway)

 • ฐานใหม่จะสูงใก้ลเคียงกับฐานเก่า
 • จุดยอดใหม่จะสูงใก้ลเคียงกับจุดยอดเก่า

แนวโน้มด้านข้าง (Sideway)

แนวโน้ม (Trend) คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา ประกอบด้วย 3 ทิศทาง

1. แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) คือ ราคาเคลื่อนที่ปรับตัวสูงขึ้น

2. แนวโน้มขาลง (Down Trend) คือ ราคาเคลื่อนที่ปรับตัวต่ำลง

2. แนวโน้มด้านข้าง (Sideway) คือ ราคาปรับตัวไปด้านข้าง ขึ้นและลงในกรอบ

แนวโน้ม คืออะไร? และแนวโน้ม Uptrend, Downtrend, Sideway

แนวโน้ม คืออะไร? ทำความรู้จัก Uptrend, Downtrend และ Sideway ที่เป็นแนวโน้มในตลาด Forex ซึ่ง แนวโน้ม คือทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา เพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใด โดยแนวโน้มจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

แนวโน้มขาขึ้น หรือ Uptrend หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบปรับตัวสูงขึ้น โดยปกติแล้วหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มขาขึ้นให้ทำการ Buy เพื่อทำกำไร

ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้น

 1. จุดสูงสุดใหม่ สูงกว่า จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ สูงกว่า High เก่า
 2. จุดต่ำสุดใหม่ สูงกว่า จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ สูงกว่า Low เก่า

ตัวอย่าง

H2 อยู่สูงกว่า H1 และ H3 อยู่สูงกว่า  H1- H2

L1 จะอยู่ต่ำกว่า L2

 

2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)

แนวโน้มขาลง หรือ Downtrend หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบปรับตัวต่ำลง โดยปกติแล้วหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มขาลงให้ทำการ Sell เพื่อทำกำไร

ลักษณะของแนวโน้มขาลง

 1. จุดสูงสุดใหม่ ต่ำกว่า จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ ต่ำกว่า High เก่า
 2. จุดต่ำสุดใหม่ ต่ำกว่า จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ ต่ำกว่า Low เก่า

ตัวอย่าง

H2 อยู่ต่ำกว่า H1 และ H3 อยู่ต่ำกว่า  H1- H2

L1 จะอยู่สูงกว่า L2

 

3. แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง (Sideway)

แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง หรือ Sideway คือแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบไปด้านข้าง ไม่ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้เกิดความไม่แน่นอน เทรดเดอร์หลายๆคนจะไม่ซื้อขายในสภาวะตลาด Sideway เนื่องจากไม่รู้แนวโน้มของราคา แต่เทรดเดอร์บางคนอาจจะทำกำไรจากความไม่แน่นอนของแนวโน้มได้จากแนวรับแนวต้าน

ลักษณะของแนวโน้มขาลง

 1. จุดสูงสุดใหม่ ใกล้เคียงกับ จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ ใกล้เคียงกับ High เก่า
 2. จุดต่ำสุดใหม่ ใกล้เคียงกับ จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ ใกล้เคียงกับ Low เก่า

ตัวอย่าง

H1, H2, H3 จะใกล้เคียงกัน

L1, L2 จะใกล้เคียงกัน