D/E ratio กับอัตราส่วนที่ช่วยประกอบการตัดสินในการลงทุน

เรื่องUhasAuthor

ทำความรู้จักกับอัตราหนี้สิน D/E ratio คืออะไร

พานักลงทุนทุกท่าน เข้ามาทำความรู้จักกับ หนึ่งในอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสำคัญมาก ๆ ซึ่งเชื่อเลยว่านักลงทุนหลาย ๆ ท่าน ก็คงจะได้ยินบ่อยกันอย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่สามารถวิเคราะห์ในเรื่องของภาระหนี้สิน ที่ของบริษัทว่าจะมีมากขนาดไหน จะมีความแข็งแรงของทางด้านการเงินที่สูงหรือไม่ ก็คือ D/E Ratio แล้ว d/e ratio คือ อะไร กับอัตราส่วนที่ช่วยประกอบการตัดสินในการลงทุน อะไรได้อีกบ้าง ไปส่องกันเลย

 

D/E ratio คืออะไร

D/E Ratio หรือชื่อเต็มก็คือ Debt to Equity Ratio ซึ่งจะเป็นอัตราส่วนของทางการเงิน ที่จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง หนี้สินรวม (Debt) เทียบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Equity) นั้นเอง

 

D/E ratio สำคัญอย่างไรต่อการลงทุน

D/E ถือได้ว่าเป็นตัวเลข ที่บรรดานักลงทุนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่บอกได้เลยว่าไม่ควรละเลยเป็นอันขาด เนื่องจาก D/E ratio มีความสำคัญมากๆ สำหรับการลงทุน เพราะจะเป็นตัวช่วยที่ดีทำให้ทุกท่านได้ทราบว่าบริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เมื่อได้มีการเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของ จึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้นักลงทุนสามารถตระหนักได้ถึงภาระหนี้สินของทางบริษัทท่านสนใจจะลงทุนด้วย ว่ามีมากน้อยขนาดไหน

 

วิธีคำนวณ D/E ratio

 

สูตรคำนวณ d/e ratio คือ D/E Ratio = หนี้สินรวม (Debt) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ซึ่งจะมีหน่วยเป็นเท่า โดยสามารถที่จะบอกได้เลยว่า บริษัทแห่งนี้มีความเสี่ยงจากการก่อหนี้ เป็นอย่างไรบ้าง ? โดยจะมีการก่อหนี้ที่เกินตัวของทางบริษัทหรือไม่ ซึ่งบอกได้เลยว่า D/E Ratio ก็เรียกได้ว่าเป็นอัตราส่วนที่ได้รับความนิยม ที่บรรดานักลงทุนทุกท่านจะต้องดูทุกครั้งที่เข้ามาลงทุน

จากการคำนวณโดยปกติแล้ว D/E Ratio ถ้าหากมีค่าที่ต่ำ ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากจะมีภาระหนี้สินที่ต่ำด้วย จึงมีความแข็งแรงทางด้านการเงินที่สูง แต่ถ้าหากในทางกลับกัน ถ้า D/E Ratio ได้ค่าจากการคำนวณที่สูง ก็หมายความว่าบริษัทมีภาระหนี้สินที่สูง ซึ่งจะมีโอกาสที่จะล้มละลายได้มากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากว่าบริษัทแห่งหนึ่งที่มีค่า D/E Ratio ที่สูงมาก ๆ ก็หมายความว่าบริษัทนั้น มีภาระหนี้สินทั้งนั้น รวมไปถึงดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าบริษัทอื่นๆ แปลว่าถ้าผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ ไม่ได้รับผลกำไรมาจัดการดอกเบี้ยที่เพียงพอ บริษัทดังกล่าวก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มละลายได้สูงมาก

เมื่อได้ทำความรู้จัก  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ d/e ratio คืออะไร กันไปแล้ว ก็คงจะเห็น ความสำคัญ D/E ratio ซึ่งหากใครที่ต้องการลงทุน ก็ควรศึกษา D/E ratio ไว้บ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ