ไขความแตกต่างของ Divergence และ Hidden Divergence

เรื่องUhasAuthor

ไขความแตกต่างของ Divergence และ Hidden Divergence

Divergence เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่นักลงทุนที่ลงทุนใน Forex ต้องรู้จัก เพราะว่าเป็นสัญญาณที่สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของราคาที่จะกลับตัวได้ แต่นอกจาก Divergence แล้ว ก็ยังมีอีกสัญญาณหนึ่งที่ชื่อว่า Hidden Divergence ที่ใช้เพื่อหาสัญญาณที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าราคาของหุ้นสามารถเป็นไปได้ตามเทรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก Divergence ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างไร สามารถหาคำตอบได้ในบทความ forex เบื้องต้น นี้

Divergence คืออะไร

Divergence คืออะไร

Divergence คือสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์  ในความหมายคือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถหาสัญญาณก่อนได้ว่า ณ จุด ๆ ใด ที่มีแนวโน้มหรือสัญญาณที่จะเกิด Divergence หรือการกลับตัวของราคาเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะกับ Forex ชื่นชอบ เพราะว่าหากพอได้ทราบสัญญาณแล้ว ก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าจังหวะใดควรจะซื้อ และจังหวะใดที่ควรจะขาย หรือบางจังหวะใดควรถือไว้ก่อน

 

ตัวอย่างเช่น หากท่านมีการวิเคราะห์หุ้น A อยู่ และเมื่อท่านได้ดูกราฟของหุ้น พร้อมกับการใช้ Indicator บางชนิดช่วยเช่น Moving Average (MA) หากท่านพบว่ากราฟหุ้นได้อยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ท่านตรวจพบสัญญาณ Divergence ได้ จากการที่ Indicator ของ MA กลับบอกว่ากราฟนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นขาลง นั่นหมายถึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดการกลับตัวของราคา นั่นหมายถึงจากตอนแรกที่หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นก็จะกลับตัวลงมาเป็นขาลง ทำให้ท่านต้องมีการวางแผนเตรียมตัวว่าจะขายหรือเตรียมตัวซื้อ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือเป็นหุ้นที่ท่านยังไม่มีแต่กำลังเล็งไว้อยู่ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสัญญาณ Divergence จะหมายถึงสัญญาณที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีโอกาสที่ราคาหุ้นหรือสินทรัพย์นั้น ๆ จะเกิดการกลับตัว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการกลับตัวของราคาเสมอไป แต่จะหมายถึงแนวโน้มของราคาในขณะนั้นมีความอ่อนแรง โดยในบางครั้งอาจต้องเกิด Divergence หลายครั้ง กว่าที่ราคาจะกลับตัวจริง ๆ ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ด้วยปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย รวมถึง Indicator หลาย ๆ ชนิด เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 

สัญญาณของ Divergence

สัญญาณของ Divergence

สัญญาณของ Divergence สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 

1.Bullish Divergence

เกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นอยู่ในช่วงราคาขาลง แต่ Indicator ที่ใช้กลับบ่งชี้ว่าแนวโน้มของราคาหุ้นควรจะเป็นขาขึ้น ทำให้บ่งบอกถึงสัญญาณ Bullish Divergence ว่า อาจจะมีการกลับตัวของราคาจากที่เป็นขาลง เป็นขาขึ้นได้

 

2.Bearish Divergence 

เกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ Indicator ที่ใช้กลับบ่งชี้ว่าแนวโน้มของราคาหุ้น ควรจะเป็นขาลง ทำให้บ่งบอกถึงสัญญาณ Bearish Divergence ว่า อาจจะมีการกลับตัวของราคาจากที่เป็นขาขึ้นเป็นขาลงได้

Hidden Divergence คืออะไร

Hidden Divergence คืออะไร

สัญญาณ Hidden Divergence คือสัญญาณใช้ในการบอกแนวโน้มของราคาหุ้นที่มีโอกาสที่จะเป็นไปในเทรนด์เดิมต่อไป ซึ่งจะใช้ร่วมกับข้อมูล Indicator ต่าง ๆ ที่นักลงทุนมีความเชี่ยวชาญ

ความแตกต่างระหว่าง Divergence และ Hidden Divergence 

สัญญาณ Hidden Divergence คือสัญญาณคล้าย ๆ กับ Divergence ที่มักใช้ในการบอกแนวโน้มของราคาหุ้น แต่ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วคือ Hidden Divergenceจะใช้เป็นสัญญาณสำหรับหุ้นที่มีโอกาสที่จะเป็นไปในเทรนด์เดิมต่อไป ต่างกับที่ Divergence จะเป็นสัญญาณที่มีไว้เพื่อบอกว่ามีโอกาสที่จะมีการกลับตัวของราคาเกิดขึ้น

สรุปบทความ

สัญญาณ Divergence จะหมายถึงสัญญาณที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีโอกาสที่ราคาหุ้นหรือสินทรัพย์นั้น ๆ จะเกิดการกลับตัว และ สัญญาณ Hidden Divergence หมายถึง สัญญาณที่บอกว่าราคาของหุ้นมีแนวโน้มหรือเทรนด์ที่จะเป็นไปในแบบเดิม ทั้งนี้ การที่เราตรวจพบเจอสัญญาณ ไม่ได้หมายความว่าจะมีการกลับตัว อย่างแน่นอน ในบางครั้งอาจแค่หมายถึงแนวโน้มมีการอ่อนแอลง หรือในบางเคส อาจต้องพบเจอสัญญาณ Divergence ถึง 3-4 รอบ จึงจะมีการกลับตัวของราคาเกิดขึ้นจริง ๆ  ดังนั้นก่อนการตัดสินใจต้องมีการใช้วิธีหลาย ๆ วิธี เพื่อประกอบในการตัดใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด