Forex เป็นการพนัน หรือไม่? ไขทุกคำตอบ

เรื่องPatihanUhas

Forex เป็นการพนัน

Forex เป็นการพนัน หรือไม่? เป็นหนึ่งในคำถามที่เรามักจะพบบ่อยมากที่สุดคำถามหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เทรด Forex หรือ เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ มักจะตั้งคำถามว่า Forex เป็นการพนัน หรือไม่? เพราะการซื้อขาย Forex มันเหมือนกับการพนันเหลือเกิน มีแค่ทายขึ้นและทายลง ในการเทรด Forex ก็มีแค่ Buy และ Sell

 

แต่ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจว่า ตลาด Forex คือการพนันหรือไม่? เราจะมาทำความเข้าใจก่อนว่า ตลาด Forex คืออะไร และ การพนันคืออะไร

 

ตลาด Forex คืออะไร

Forex Market มีชื่อเต็มว่า Foreign Exchange Market คือ ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ทุกอย่างที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศคือ ตลาด Forex

 

คำถาม ถ้าเป็นบิทคอยน์ (Bitcoin) ถือว่าเป็นตลาด Forex หรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ เพราะ บิทคอยน์ (Bitcoin) ไม่ใช่สกุลเงินระหว่างประเทศ แต่เป็น Cryptocurrency (สกุลเงินเข้ารหัส) หรือสกุลเงินดิจิทัลนั่นเอง ไม่ใช่สกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง

 

คำถาม หุ้น ถือว่าเป็น Forex หรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ เพราะหุ้น คือ หุ้นส่วนของบริษัท หรือความเป็นเจ้าของของบริษัทหรือธุรกิจนั้นๆ ไม่เกี่ยวกับข้องกับ Forex ทางตรง และตลาด หุ้น ไม่ใช่ ตลาด Forex

 

2 คำถามนี้ ที่ผมต้องอธิบายก่อนเข้าสู่เนื้อหา เนื่องจากว่ามีหลายคนเข้าใจผิดว่า Forex คือ Bitcoin หลายคนเข้าใจผิดว่า หุ้น คือ Forex ผมอยากพาผู้อ่าน ทำความเข้าใจในส่วนนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรา

 

หากสรุปแบบง่ายๆ Forex คือ ตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศ โดยสกุลเงินนั้นจะต้องออกโดยรัฐบาล เช่น USD ดอลลาร์สหรัฐ, THB เงินบาทไทย เป็นต้น

 

ถ้าจะบอกว่า เราเกือบทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับตลาด Forex โดยไม่รู้ตัว ก็คงไม่ผิด เพราะหลายๆ การกระทำของเรามีผลต่อ ตลาด Forex ตัวอย่างเช่น

 • แลกเงินไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็น ตลาด Forex เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยน ระหว่างสกุลเงินบาท (THB) และ สกุลเงินเยน (JPY)
 • ทำการซื้อโทรศัพท์ iPhone ก็ถือว่าเป็น Forex เนื่องจากเงินที่เราจ่ายไป จะถูกส่งกลับไปยังตัวบริษัทแม่ที่สหรัฐอเมริกา สกุลเงินบาท (THB) เปลี่ยนเป็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แม้จะไม่เกี่ยวกับตลาด Forex ตรงๆ ก็ยังถือว่าเรามีส่วนร่วมในตลาด Forex ทำให้มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศเกิดขึ้น

 

การเก็งกำไรในตลาด Forex

Forex เป็นการพนัน

 • คู่เงิน USD/THB = 32.78
 • หมายความว่า 1 USD (ดอลลาร์สหรัฐ) มีค่าเท่ากับ 32.78 THB (บาท)
 • นำเงิน 3,278,000 บาท (THB) ไปซื้อคู่เงิน USD/THB
 • จะทำให้ได้เงินมา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
 • เวลาผ่านไป USD/THB = 33.50
 • นำเงินที่แลกมาก่อนหน้านี้ 3,278,000 บาท (THB) มาแลกกลับคืน
 • จะทำให้ได้รับเงิน 3,350,000 บาท (THB)
 • เนื่องจาก 1 USD (ดอลลาร์สหรัฐ) มีค่าเท่ากับ 33.5 THB (บาท) ในัปัจจุบัน
 • ทำให้ได้รับกำไรมาจากการซื้อขาย Forex 72,000 บาท
 • เป็นการทำกำไรจากการผันผวนของราคา

 

การพนัน คืออะไร

ความหมายของ “การพนัน” พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มิได้มีบทวิเคราะห์ศัพท์ไว้โดยตรง แต่สามารถหาความหมายหรือคำจำกัดความของการพนันได้ดังนี้

 

(1) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 การพนัน หมายถึงการเล่นเอาเงิน หรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชคด้วย

 

(2) บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน ฯ ได้กล่าวถึงลักษณะการพนันเอาไว้ ได้แก่ มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า “คำว่า “การเล่น” ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วย” ซึ่งแสดงว่าการพนันในกฎหมายนี้รวมถึงการขันต่อด้วย และในมาตรา 5 บัญญัติว่า “ผู้ใดจัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน” หรือมาตรา 9 บัญญัติว่า “การเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่น” แสดงความหมายของการพนันว่าจะต้องมีการเล่นที่มีลักษณะได้หรือเสียเงินหรือทรัพย์สินกันในตัว

 

(3) ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการเล่นที่เป็นการพนันไว้ว่าจะต้องมีลักษณะที่ผู้เล่นเสี่ยงต่อการได้และเสีย

 

(4) คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 3 ได้ให้ความเห็นถึงลักษณะของการพนันเอาไว้สรุปความได้ว่า จะถือว่าเป็นการพนันได้ผู้เล่นจะต้องเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์

 

(5) คำนิยามจากนักวิชาการด้านกฎหมายเช่น รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ “การพนัน คือ สัญญาที่ก่อให้เกิดการเสียเงินหรือทรัพย์สิน โดยคู่สัญญาถือเอาผลแห่งเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึ่งคู่สัญญาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเครื่องชี้ขาด” ชุมพล โลหะชาละ “การพนัน คือ การเข้าเล่นเสี่ยงโชค ซึ่งต้องใช้ไหวพริบและฝีมือมาพนันเอาทรัพย์สินกันโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เช่น การเล่นไพ่ตอง บิลเลียดรู และตีผี เป็นต้น”

 

ขอบคุณที่มาจาก สสส www.thaihealth.or.th

 

Forex เป็นการพนัน หรือไม่?

Forex คือการพนัน หรือไม่? ถ้าจากความหมายจริงๆแล้วนั้น Forex และการพนันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลย แต่หลายคนมักจะเหมารวมไปว่า Forex คือการพนัน

 

สาเหตุก็เพราะว่า มีเทรดเดอร์หลายคนเทรด Forex ด้วยอารมณ์เดียวกันกับนักพนัน เทรด Buy และ Sell ตามอารมณ์และความรู้สึก ไม่ได้มีหลักการมาเกี่ยวข้องซื้อในลักษณะแทงขึ้นหรือแทงลงเท่านั้น นี่จึงทำให้ Forex กลายเป็นการพนันสำหรับพวกเขา

 

 

 

ฟุตบอลเป็นการพนัน หรือ กีฬา

สมมุติว่า หากผมชอบทีมฟุตบอล ลิเวอร์พูล Liverpool Fc และตามเชียร์ลิเวอร์พูล ด้วย Passion ด้วยความชื่นชอบ นั่นหมายถึง ผมชอบทีมลิเวอร์พูล ผมคือแฟนบอลของทีมลิเวอร์พูล

 

แต่ถ้าผมมองว่าทีมลิเวอร์พูล คือ ทีมไร้เทียมทาน ด้วยแผนการเล่นที่โด่ดเด่น ยากที่จะมีคู่แข่งจะต่อกรได้ ผมวางเงินเดิมพันข้างลิเวอร์พูลทุกครั้งที่มีการแข่งขัน หากเป็นเช่นนี้ ผมจะกลายเป็น นักพนัน ในทันที (ประเทศอังกฤษ ถือเป็นเรื่องถูกกฎหมาย)

 

เห็นไหมว่า ทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลเหมือนกัน แต่ผมอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน แตกต่างกันที่บริบทของเราต่างหาก ขึ้นอยู่เราจะทำอย่างไรกับมัน ตลาด Forex ก็เช่นเดียวกัน สิ่งเดียวที่ทำให้เราไม่ใช่นักพนันในตลาด Forex คือ “ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการความเสี่ยง”

 

ทำไมเราไม่ควรเทรด Forex แบบการพนัน

ทำไมเราไม่ควรเทรด Forex แบบการพนัน ก็เพราะว่าโอกาสที่เราจะทำนายถูกมันมีน้อยมากๆ เพราะหากโอกาสในการคาดเดาราคาถูกมีอัตรา % ที่ต่ำมาก โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็ยิ่งน้อยลงไปด้วย

 

ตัวอย่าง การโยนเหรียญ 1 ครั้ง

 • โยนเหรียญ 1 ครั้ง รูปแบบที่จะเกิดขึ้นเท่ากับ 2 ยกกำลัง 1 = 2 หมายถึง โอกาสที่เราจะทายถูก คือ 1 รูปแบบ จากทั้งหมด 2 รูปแบบ โอกาสเราทายถูกอยู่ที่ 50%
 • การเทรดมั่วๆ 1 ครั้ง ก็จะทำให้ออเดอร์นั้นได้กำไร หรือ ขาดทุนที่ 50%

 

ตัวอย่าง การโยนเหรียญ 2 ครั้ง

 • โยนเหรียญ 1 ครั้ง รูปแบบที่จะเกิดขึ้นเท่ากับ 2 ยกกำลัง 2 = 4 เท่ากับว่า โอกาสที่เราจะทายถูก คือ 1 รูปแบบ จากทั้งหมด 4 รูปแบบ โอกาสเราทายถูกทั้ง 2 ครั้งอยู่ที่ 25%
 • การเทรดมั่วๆ 2 ครั้ง ก็จะทำให้ออเดอร์นั้นได้กำไร ทั้งหมดอยู่ที่ 25%

 

ตัวอย่าง การโยนเหรียญ 10 ครั้ง

 • โยนเหรียญ 1 ครั้ง รูปแบบที่จะเกิดขึ้นเท่ากับ 2 ยกกำลัง 10 = 1,024 เท่ากับว่า โอกาสที่เราจะทายถูก คือ 1 รูปแบบ จากทั้งหมด 1,024 รูปแบบ โอกาสเราทายถูกทั้ง 10 ครั้งอยู่ที่ 0.098%
 • การเทรดมั่วๆ 10 ครั้ง ก็จะทำให้ออเดอร์นั้นได้กำไร ทั้งหมดอยู่ที่ 0.098%

 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า เราไม่สามารถเอาชนะความน่าจะเป็นได้ ยิ่งเทรดมากเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นที่เราจะชนะตลาด Forex ได้เหลือไม่ถึง 1% ที่เราจะทำนายได้แม่นยำจากการเดาแค่ว่าออกหัวหรือก้อย หากคุณคิดว่าตัวเลขนี้เวอร์ไปหรือไม่? ให้คุณลองโยนหัวก้อย 10 ครั้งแล้วเดาว่า 10 ครั้งนี้ คุณจะสามารถเดาได้ถูกต้องทั้งหมดเลยหรือไม่

 

หากคุณเดาถูกต้องทั้งหมด แสดงว่าคุณยอดเยี่ยมมาก เพราะโอกาสที่คุณจะเดาถูกได้ทั้งหมดอยู่ที่ 0.09765625% เท่านั้นเอง นี่จึงเป็นสาเหตุที่เราไม่ควรเทรด Forex แบบการพนัน