วิธีการคำนวณ Lot Size สำหรับมือใหม่หัดเทรด

เรื่องUhasAuthor

วิธีการคำนวณ Lot Size สำหรับมือใหม่หัดเทรด

ก่อนที่จะเข้าใจวิธีการคำนวณ Lot Size สำหรับการเทรด Forex ท่านต้องทำความเข้าใจความหมายของ Lot Size เสียก่อน ซึ่งหมายถึงปริมาณหรือจำนวนการซื้อขายโดยถูกมัดรวมให้อยู่ในหน่วยเดียว โดยในการเทรด Forex ก็จะมีการเทรดหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเทรดสกุลเงิน,หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ง 1 Lot ในแต่ละประเภทของการลงทุนก็จะมีความแตกต่างกัน  

ความหมายของ Lot สำหรับ Forex

ความหมายของ Lot สำหรับ Forex

Lot หมายถึงหน่วยในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน Forex ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน, หุ้น, ทอง, น้ำมัน ฯลฯ ในแต่ละการลงทุนทุกประเภทที่อยู่ใน Forex ก็จะมีการกำหนดไว้ว่า 1 lot forex คือ มีประมาณเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีน้ำมัน 1 Lot อาจเท่ากับ 10 บาร์เรล หรือ 100 บาร์เรล ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์นั้น ๆ จะทำการตัดสินใจ หรือหากเป็นในวงการสกุลเงิน 1 Lot จะเท่ากับ 100,000 ของค่าสกุลเงินนั้น ๆ 

ประเภทของ Lot

Lot Size สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท โดย 1 Lot ในสกุลเงิน จะหมายถึง 100,000 หน่วยสกุลเงินนั้น ๆ เช่น 1 Lot = 100,000 GBP แต่เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดที่ใหญ่และมีให้ลงทุนในหลายประเภททำให้ 1 Lot ในแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันเช่นหากพูดถึงตลาดน้ำมัน 1 Lot จะใช้หน่วยเป็นบาร์เรล หรือหากเป็นตลาดประเภททองคำก็จะใช้หน่วยเป็นออนซ์ (oz.) โดยเมื่อเข้าใจหลักพื้นฐานแล้วว่าในแต่ละ Lot เมื่อไปในบริบทต่าง ๆ ก็จะมีค่าที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นมาสู่เรื่องของการแยกประเภทของ Lot โดยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท แบ่งเป็น

 

Lot ก็คือหน่วยปกติมาตรฐาน จะเหมาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่เนื่องจากใน 1 Lot หากอยู่ในตลาด Forex ค่าสกุลเงิน ก็จะเทียบได้เป็นจำนวน 100,000 ของค่าเงินนั้น ๆ

 

Mini Lot คือหน่วยย่อยรองลงมาจาก Lot ซึ่งเทียบได้กับ 0.1 ของล็อตมาตรฐาน เช่น หาก 1 Lot = 100,000 ค่าเงิน ทำให้ 1 Mini Lot = 10,000 ค่าเงินนั้น ๆ

 

Micro Lot คือหน่วยย่อยลงมาอีก ซึ่งเทียบได้กับ 0.01 ของล็อตมาตรฐาน เช่น หาก 1 Lot = 100,000 ค่าเงิน ทำให้ 1 Micro Lot = 1,000 ค่าเงินนั้น ๆ

 

Nano Lot คือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด ซึ่งเทียบได้กับ 0.001 ของล็อตมาตรฐาน เช่น หาก 1 Lot = 100,000 ค่าเงิน ทำให้ 1 Nano Lot = 100 ค่าเงินนั้น ๆ

ทำไมต้องกำหนด Lot Size

สาเหตุที่ต้องการกำหนด Lot Size เนื่องจากจะทำให้นักลงทุนได้มีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแผนการลงทุนที่ชัดเจน หลายท่านที่ไม่เคยมีการศึกษาเรื่องการลงทุนมาก่อน ก็มีการลงทุนไปโดยที่ไม่มีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ทำให้พอร์ตแตกอยู่หลายคน ดังนั้น หากนักลงทุนที่อยากประสบความสำเร็จต้องทำความรู้จักกับกลยุทธ์หลายด้าน ๆ รวมถึงการกำหนด Lot Size 

วิธีการคำนวณ Lot Size สำหรับการเทรด Forex

วิธีการคำนวณ Lot Size สำหรับการเทรด Forex

วิธีการคำนวณ Lot Size สำหรับการเทรด Forex จะสามารถคำนวณได้โดย ใช้สูตรคำนวณดังนี้

 

Lot Size = (Account Size * Risk%) / (Stop Loss in Pips * Pip Value)

 

โดยที่ Account Size คือ จำนวนเงินที่ลงทุน

 

Risk% คือ เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่รับได้ในการลงทุนนั้น

 

Stop Loss in Pips คือ จำนวน Pip ที่ต้องการให้ Stop Loss

 

Pip คือ หน่วยของจำนวนการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น, ราคาค่าเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ

 

หากใครที่ไม่สะดวกในการคำนวณท่านสามารถหาโปรแกรมสำเร็จรูปตามอินเทอร์เน็ต เพียงแค่ท่านใส่ข้อมูลตามสูตรโปรแกรมก็จะคำนวณ Lot Size ออกมาได้ทันที

สรุปบทความ

สรุปบทความ

การคำนวณ Lot Size เป็นสิ่งที่นักลงทุน Forex ทุกท่านต้องมีความเข้าใจ เพราะว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่ทำให้ท่านสามารถใช้ในการลงทุนได้อย่างถูกวิธี หากท่านลงทุนโดยที่ไม่รู้ว่า Lot Size หมายถึงอะไร มีจำนวนเท่าใด อาจทำให้ท่านพอร์ตแตกได้ ก็จบกันแล้วกับความรู้ Lot size ถ้าอยาก เรียนรู้การเทรด forex เพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาอ่านที่ลิ้งก์กันได้