ทำความรู้จัก ADX คืออะไร

เรื่องUhasAuthor

ทำความรู้จัก ADX คืออะไร

สำหรับโลกแห่ง Forex นับว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรู้มากมายทั้งเทคนิคต่างๆ รวมไปถึงเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำเงินสร้างกำไรได้ในอนาคต สำหรับบทความนี้ก็จะมาขอแนะนำให้มารู้จักกับ ADX คือ อะไรกันให้มากขึ้น

ADX คืออะไร

ADX คืออะไร

ADX หรือ Average Directional Index เป็น Indicator ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดแรงของแนวโน้มของตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ในระยะสั้น ๆ รวมถึงตลาด Forex  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและความแข็งแกร่งของแนวโน้มดังกล่าว ดังนั้น ค่า ADX ที่สูงจะแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของตลาด ในขณะที่ค่า ADX ที่ต่ำจะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่แน่นอนมากนัก ผู้ลงทุนใช้ ADX เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาด Forex โดยมักนำมาใช้ร่วมกับ indicator อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ ADX

จะมีเส้น 3 เส้นที่ต้องใช้ใน Indicator โดยแบ่งเป็น

1.เส้น ADX (Average Directional Index) เส้นสีฟ้า

2.เส้น +DI (Positive Directional Index) เส้นสีเขียว

3.เส้น -DI (Negative Directional Index) เส้นสีแดง

โดยจะใช้เส้น ทั้ง 3 เส้น ประกอบกันเพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์และนำมาวัดแรงและแนวโน้มของตลาดหุ้น

การอ่านค่าของ ADX

หากค่าของ ADX < 20 ของ Indicator หมายถึง แนวโน้มไม่แข็งแรง หรือไม่มีการเกิดแนวโน้ม

ค่าของ ADX อยู่ระหว่าง 20-40 หมายถึง แนวโน้มเริ่มมีความแข็งแรงขึ้น

 

ค่าของ ADX อยู่ระหว่าง 40-60 หมายถึง แนวโน้มแข็งแรงมาก

 

ค่าของ ADX > 60 หมายถึงแนวโน้มมากที่สุด

 

และหาก ADX เป็นเส้นชันเพิ่มขึ้น หมายถึงมีแนวโน้มที่จะแข็งแรงมากขึ้น ในขณะที่หาก ADX เป็นเส้นชันน้อยลง หมายถึงมีแนวโน้มที่จะอ่อนแรงลง

สูตรการคำนวณ ADX

สูตรการคำนวณ ADX

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ADX มีตัวแปรอะไรบ้าง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น +DI และ -DI ซึ่งทั้งสองเส้นนี้หมายถึง Positive Directional Index (+DI) และ Negative Directional Index (-DI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณดัชนีค่าเฉลี่ยทิศทาง (ADX) โดยถือเป็นเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาดการเงิน ดัชนี ADX ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและการตัดสินใจในการลงทุน

 

1.Positive Directional Index (+DI):

คือค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มของแนวโน้มเชิงบวกในตลาด หรือความเคลื่อนไหวที่เป็นทางบวกในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการคำนวณ +DI เกี่ยวข้องกับการหาค่า Positive Directional Movement (PDM) และเฉลี่ยของ PDM ในระยะเวลาที่กำหนด

 

+DI จะสร้างจากการเปรียบเทียบค่า PDM และ Average True Range (ATR) ในระยะเวลาที่กำหนด

 

2.Negative Directional Index (-DI):

คือค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มของแนวโน้มเชิงบวกในตลาด หรือความเคลื่อนไหวที่เป็นทางลบในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการคำนวณ -DI เกี่ยวข้องกับการหาค่า Negative Directional Movement (NDM) และเฉลี่ยของ NDM ในระยะเวลาที่กำหนด

 

-DI จะสร้างจากการเปรียบเทียบค่า NDM และ Average True Range (ATR) ในระยะเวลาที่กำหนด

 

การใช้ +DI และ -DI ร่วมกับค่า ADX สามารถช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและการตัดสินใจในการเข้า-ออกตลาดในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) และตลาดการเงินอื่น ๆ ให้ง่ายขึ้นและมั่นใจได้มากขึ้นสำหรับการคำนวณหาค่า ADX สามารถหาได้โดย

 

ADX = 100*|(+DI – -DI) / (+DI + -DI)|

 

ข้อควรรู้ สำหรับวิธีหา +DI และ – DI

 

+DI = (ค่าเฉลี่ยของ PDM ในระยะเวลาที่กำหนด/ATR) * 100

 

-DI = (ค่าเฉลี่ยของ NDM ในระยะเวลาที่กำหนด/ATR) * 100

การใช้ ADX ดีอย่างไร

การใช้ ADX ดีอย่างไร

การใช้งาน ADX จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทราบแนวโน้มของราคาได้ ทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นรูปแบบไหน และนักลงทุนควรจะทำการเข้าซื้อหรือขายในจังหวะใดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สรุปบทความ

ADX ใช้เพื่อเป็นการวัดแนวโน้มความแข็งแรงของราคา รวมถึงยืนยันแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นว่าเป็น Side way โดยได้เป็นอีกหนึ่ง Indicator ที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน สำหรับใครที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน Forex สามารถมาเรียนกันได้ที่ สอนเทรด forex เบื้องต้น