รู้จักกับกราฟแท่งเทียนกลับตัว

เรื่องUhasAuthor

รู้จักกับกราฟแท่งเทียนกลับตัว

ในการเทรด Forex วิธีดูกราฟ forex นับเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะสามารถประเมินสถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้อย่างเช่น กราฟแท่งเทียนกลับตัว หมายความว่าอะไร มีประเภทไหนบ้าง สามารถตามมาหาคำตอบไปด้วยกันได้เลย

กราฟแท่งเทียนกลับตัวคืออะไร

กราฟแท่งเทียนกลับตัวคืออะไร

 

กราฟแท่งเทียนกลับตัวคือกราฟแท่งเทียนที่จะมีสัญญาณที่แท่งเทียนกำลังจะกลับตัว ไม่ว่าจะเป็นกลับตัวไปเป็นขาขึ้นหรือขาลง โดยถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องวิธีที่ได้รับความนิยม แต่ไม่ใช่กับทุกคนที่จะสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจดี เนื่องจากการหากราฟแท่งเทียนกลับตัวได้ ต้องอาศัยความชำนาญ รู้จุดที่อ่าน หาแท่งเทียนที่กำลังอยู่ในแนวรับ-แนวต้าน (แท่งเทียนที่สำคัญ) ฯลฯ

กราฟแท่งเทียนกลับตัวมีกี่ประเภท

กราฟแท่งเทียนกลับตัวมีกี่ประเภท

 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

กราฟแท่งเทียนกลับตัว 1 แท่ง

– แท่งเทียนแบบ Doji

หากพบเจอที่แนวต้าน หมายถึง มีโอกาสที่จะกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง

ในขณะที่หากพบเจอที่แนวรับ หมายถึง มีโอกาสที่จะกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น

 

– แท่งเทียนแบบ Shooting Stars

ต้องเกิดที่แนวต้าน และเมื่อพบเจอ มีโอกาสกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง

 

– แท่งเทียนแบบ Hammer

ต้องเกิดที่แนวรับและเมื่อพบเจอ มีโอกาสกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น

 

กราฟแท่งเทียนกลับตัว 2 แท่ง

– แท่งเทียนแบบ Piercing Bar

ต้องเกิดที่แนวรับ และเมื่อพบเจอมีโอกาสกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น

โดยจะมี 2 แท่ง ให้สังเกตที่แท่งที่ 2 ว่าต้องมี Low ต่ำกว่าแท่งที่ 1 และราคาปิดตัว มีราคาที่สูงกว่า 50% ของแท่งที่ 1 ตามหลักการคือแท่งที่ 2 มี Low ต่ำกว่าแท่ง 1 แสดงถึงแนวโน้มของราคาขาลง แต่เมื่อราคาปิดกลับกลายเป็นว่ามีการกลับตัวขึ้นมาสูงกว่า Low ของแท่ง 1 กว่า 50% หมายถึงมี Demand ในการซื้อเข้ามาเยอะทำให้มีแนวโน้มในการกลับตัวขึ้นสูง

 

– แท่งเทียนแบบ Dark Cloud Cover

ต้องเกิดที่แนวต้าน และเมื่อพบเจอ มีโอกาสกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง

โดยหลักการเดียวกับ Piercing Bar แต่อยู่ตรงกันข้ามกัน คือจะมีแท่ง 2 แท่ง แท่งที่ 2 จะมี High ที่มากกว่าแท่ง 1 แสดงถึงตลาดขาขึ้น แต่เมื่อราคาปิดลง ราคาปิดของแท่ง 2 มีราคาที่ต่ำกว่าแท่ง 1 อยู่กว่า 50% แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นตลาดขาลง

 

กราฟแท่งเทียนกลับตัว 3 แท่ง

– แท่งเทียนแบบ Bullish Reversal Bar

ต้องเกิดที่แนวรับ และเมื่อพบเจอ มีโอกาสกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยหลักการจะคล้าย ๆ กับ Piercing Bar คือแท่งที่ 2 ต้องมี Low ต่ำกว่าแท่งที่ 1 แต่ที่ต่างคือราคาปิดของแท่งที่ 2 จะต้องอยู่สูงกว่า Low แท่งที่ 1 ไม่จำเป็นต้องสูงกว่า 50% เหมือน Piercing Bar

 

แท่งเทียนแบบ Bearish Reversal Bar

ต้องเกิดที่แนวต้าน และเมื่อพบเจอ มีโอกาสกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยหลักการจะคล้ายกับ Dark Cloud Cover คือกราฟแท่งที่ 2 จะต้องมี High สูงกว่าแท่งที่ 1 เพื่อโชว์ให้เห็นถึงตลาดขาขึ้น แต่ที่ต่างกับ Dark Cloud Cover คือ เมื่อปิดตลาด ราคาของแท่งที่ 2 ขอแค่ให้อยู่ต่ำกว่าราคา High ของแท่งที่ 1 โดยไม่จำเป็นต้องต่ำกว่าเกิน 50% 

 

กราฟแท่งเทียนที่พบได้บ่อย

กราฟแท่งเทียนที่พบได้บ่อย

ตัวอย่างกราฟแท่งเทียนที่พบได้บ่อยคือ

Bullish Inverted Hammer 

Bullish Inverted Hammer บ่งบอกถึงการเข้าสู่ตลาดขาขึ้น มักเกิดใกล้จุดต่ำสุดของตลาดขาลง 

Bearish Shooting Star  

Bearish Shooting Star บ่งบอกถึงการเข้าสู่ตลาดขาลง มักเกิดใกล้จุดสูงสุดของตลาดขาขึ้น 

สรุปบทความ

กราฟแท่งเทียนกลับตัวหมายถึงกราฟแท่งเทียนที่กำลังบ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวของราคาตลาด ไม่ว่าจะจากขาลงเป็นขาขึ้น หรือขาขึ้นเป็นขาลง โดยกราฟแท่งเทียนกลับตัวก็จะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ หลักสำคัญคือต้องรู้ว่าควรใช้ตอนเจอที่แนวรับหรือแนวต้าน ต้องใช้กับ TimeFrame ที่ไม่ควรสั้นจนเกินไป และที่สำคัญต้องระวังสัญญาณหลอก