SWIFT Code คืออะไร

SWIFT Code คืออะไร เจาะลึกละเอียด ทุกธนาคาร

SWIFT Code คืออะไร คงเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย เนื่องจากว่า ในบางครั้งในการถอนเงินจาก โบรกเกอร์ Forex เข้าทางบัญชีธนาคารในประเทศไทย โบรกเกอร์เหล่านั้น ก็จะขอรหัส SWIFT Code แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่า SWIFT Code คืออะไร ในบทความนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจความหมายของ SWIFT Code พร้อมกับรหัส SWIFT Code ของธนาคารต่างๆ

 

SWIFT Code คืออะไร

SWIFT Code คือรหัสของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เพื่อใช้รับส่งข้อความระหว่างกัน เช่น คำสั่งโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

 

โดย SWIFT มีชื่อย่อมากจาก Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication โดย SWIFT Code จะมีความยาว 8 – 11 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น KASITHBKXXX ซึ่งมีความหมายดังนี้

 • อักษรตัวที่ 1 – 4 หมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ เช่น KASI = Kasikornbank
 • อักษรตัวที่ 5 – 6 คือรหัสประเทศ เช่น TH = Thailand
 • อักษรตัวที่ 7 – 8 คือรหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok
 • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสสาขาธนาคาร ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่จะเป็น XXX

 

Swift Code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers. Banks also used the codes for exchanging other messages between them.

 

SWIFT เป็นองค์กรรับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส (Code) การโอนเงินไปยังธนาคารต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีธนาคารที่มากกว่า 8,100 แห่ง กว่า 208 ประเทศ ที่ใช้มาตรฐาน SWIFT Code

 • ธนาคารกสิกรไทย SWIFT Code: KASITHBK
 • ธนาคารกรุงเทพ SWIFT Code: BKKBTHBK
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ SWIFT Code: SICOTHBK
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ SWIFT Code: SCBLTHBX
 • ธนาคารกรุงไทย SWIFT Code: KRTHTHBK
 • ธนาคารไทยธนาคาร SWIFT Code: UBOBTHBK
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา SWIFT Code: AYUDTHBK
 • ธนาคารนครหลวงไทย SWIFT Code: SITYTHBK
 • ธนาคารทหารไทย SWIFT Code: TMBKTHB
 • ธนาคารยูโอบี SWIFT Code: BKASTHBK

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโบรกเกอร์

รวมบทความที่น่าสนใจ ข้อมูล ควรรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ การเทรด Forex ตัวไหนน่าเล่น คู่เงิน Forex ที่นิยมเล่น มีอะไรบ้าง เลือกอย่างไร  ให้เทรดเดอร์หมดปัญหา ตอบทุกข้อสงสัย เรื่องพื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อให้เทรดเดอร์ได้เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

ติดตามเรา