รู้จักกับแนวคิด Time Value of Money คืออะไร

เรื่องUhasAuthor

รู้จักกับแนวคิด Time Value of Money คืออะไร - uhas

เชื่อว่าการดำเนินชีวิตทุกวัน ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงิน อาทิ ตัดสินใจลงทุน ตัดสินใจกู้เงิน ซื้อบ้านซื้อรถ ฝากเงิน ซึ่งไม่ว่าจะกู้เงิน หรือฝากเงิน ปัจจัยด้านเวลา ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ก็มักจะเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ทำให้เงิน 1 บาทแต่ละช่วงเวลามีมูลค่าแตกต่างกัน จึงจำเป็นที่จะต้องตามมาทำความรู้จักกับแนวคิด time value of money คือ อะไร หลักการนี้เป็นอย่างไร พร้อมทั้งวิธีการคำนวณแบบเสร็จสรรพสามารถตามอ่านกันได้ในบทความนี้เลย

Time Value of Money คืออะไร

time value of money คือ แนวคิดทางการเงินที่ตัวมูลค่าของเงินเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ยิ่งเวลาผ่านมามากเท่าไหร่ก็ทำให้จำนวนเงินมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลมาจากการสร้างผลตอบแทนจากเงินระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่นักลงทุนทุกคนจำเป็นต้องทำความเข้าใจ

หลักการของ Time Value of Money

หลักการของ Time Value of Money ก็คือการที่นำเงินมาเติบโตสำหรับการลงทุนด้วยวิธีต่างๆ พร้อมกับได้รับผลตอบแทนรูปแบบดอกเบี้ย นอกจากนี้แล้วดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับจากการที่นำเงินจำนวนหนึ่งไปใช้สำหรับลงทุนก็ยิ่งจะทำให้เงินจำนวนต้นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลทำให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยครั้งต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกจากผลของดอกเบี้ยทบต้น Compound Interest ที่จะได้รับทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา ซึ่งทางกลับกันจากหลักการของ Time Value of Money หากเก็บเงินไว้เฉยๆ ไม่นำไปลงทุน มูลค่าของเงินจะลดลงตามอัตราเงินเฟ้อไปตามเวลา ทำให้มีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้ปริมาณที่ลดลง

Time Value of Money คืออะไร - uhas

วิธีการคำนวณ Time Value of Money

ในส่วนต่อมาจะว่าด้วยวิธีการคำนวณ time value of money คือ การคำนวณหามูลค่าของเงินตาม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. มูลค่าเงินในอนาคต Future Value :FV คำนวณจาก Future Value = PV x (1+i)”
2. มูลค่าเงินในปัจจุบัน Present Value :PV คำนวณจาก Present Value = FV – (1+i)n

  • PV คือมูลค่าเงินในปัจจุบัน (เงินต้นของการลงทุน)
  • FV มูลค่าเงินในอนาคต (เงินก้อนที่ต้องการได้รับจากการลงทุน)
  • i คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (แปลง % เป็นทศนิยม)
  • n คือ จำนวนปีที่ลงทุน

สรุปบทความ

เมื่อทำความเข้าใจกับ time value of money คือ อะไร กันไปแล้ว ก็คงจะเห็นถึงความสำคัญ หากปล่อยเงินทิ้งไว้เฉยๆ ซึ่งอาจจะทำให้กลายเป็นเงินเฟ้อ แต่หากนำไปลงทุนมูลค่าของเงินก็จะสูงกว่าจำนวนเงินต้น ดังนั้นขอแนะนำควรรีบนำเงินมาลงทุนจะดีกว่า แต่ว่าจะลงทุนอะไรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ดี รู้จักความเสี่ยง และมีการลงทุนที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงนับว่าเป็นการดีที่สุด