6 รูปแบบ Price Action ช่วยทำกำไรได้จริง!

เรื่องPatihanUhas

รูปแบบ Price Action

6 รูปแบบ Price Action ช่วยทำกำไรได้จริง! โดยบทความนี้ได้มาจาก YouTube ช่อง Trader DNAและในวีดิโอนี้เจ้าของช่องก็ได้มาพูดถึง6รูปแบบแท่งเทียนหรือPrice Action ที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้เราสามารถทำนายทิศทางของราคาในตลาดได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากPrice action แต่ละรูปแบบบ่งบอกถึงอารมณ์ของเทรดเดอร์ในตลาด ณ ช่วงนั้น ถ้าเราอ่าน Price Action เป็น เราก็มีได้เปรียบตรงนี้

 

6 รูปแบบ Price Action ช่วยทำกำไรได้จริง

 1. Dark cloud cover & Piercing Line
 2. Bullish & Bearish Engulfing
 3. Pinocchio Bar (Pin Bar)
 4. Inside Bar
 5. Outside Bar
 6. Fakey Pat

 

รูปแบบ Price action สามารถใช้ได้กับทุกตลาดการเงิน

 • Forex
 • หุ้น
 • คริปโต

 

1. Price Action รูปแบบ “Dark cloud cover & Piercing Line”

Price action รูปแบบ Dark cloud cover & Piercing Line ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์

รูปแบบ Price Action

 

รูปแบบ Dark Cloud Cover

Dark Cloud Cover เกิดจากแท่งเทียนสีเขียวและแท่งเทียนสีแดง 2 แท่งคู่กันปรากฏบนเทรนขาขึ้น ซึ่ง Dark Cloud Cover เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงว่า ราคาจากที่เป็นขาขึ้นกำลังจะกลับตัวเป็นขาลง

รูปแบบ Price Action

 

5 เกณฑ์ที่บ่งบอกถึงรูปแบบ Dark cloud cover

 1. กราฟราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้น
 2. ตัวแท่งเทียน (Body) ทั้งสีเขียวและสีแดงมีลักษณะที่ค่อนข้างยาว
 3. แท่งเทียนสีแดงแท่งล่าสุดมีไส้เทียนด้านบน
 4. แท่งเทียนสีแดงแท่งล่าสุดมีไส้เทียนด้านล่าง
 5. แท่งเทียนแท่งล่าสุด ปิดต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นส์ ของแท่งเทียนก่อนหน้า และมีราคาปิดที่สูงเกินกว่าครึ่งของแท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้า

 

จุดเข้าเปิด-ปิดออเดอร์

โดยใช้ (Price action) Dark cloud cover + (Indicator) Bollinger bands

 1. ตั้งค่า Time frame รายวัน (เราจะต้องเห็นเป็นเทรนด์ขาขึ้นใน Time frame รายวัน )
 2. รูปแบบ Dark cloud cover จะต้องปรากฏในขณะนั้น (ปัจจุบัน)
 3. รูปแบบ Dark cloud cover จะต้องอยู่เหนือเส้น Bollinger bands
 4. ตั้งค่าเปิด Sell ที่ด้านใต้ของแท่งเทียนแท่งที่สองของ Dark cloud cover
 5. ตั้งค่า Stop loss ที่ด้านบนของแท่งเทียนแท่งที่สองของ Dark cloud cover
 6. ควรปิดออเดอร์เมื่อราคาวิ่งลงมาทะลุเส้น Bollinger bands

รูปแบบ Price Action

 

รูปแบบ Piercing Pattern

รูปแบบ Price Action

Piercing Pattern เป็นรูปแบบแท่งเทียนราคาที่อยู่ในเทรนด์ขาลง และกำลังจะกลับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้น รูปแบบจะคล้ายกันกับ Dark cloud cover แต่กลับด้านกันเท่านั้นเอง

 • Dark cloud cover จากขาขึ้นกลับเป็นขาลง
 • Piercing Pattern จากขาลงกลับเป็นขาขึ้น

รูปแบบ Price Action

วิธีเข้าเปิดออเดอร์ BUY

 • เราเจอรูปแบบ Piercing Pattern
 • จากนั้นสามารถเปิดออเดอร์BUY และ STOP LOSS ตามภาพได้เลย

รูปแบบ Price Action

 

2. Price Action รูปแบบ Bullish & Bearish Engulfing

Engulfing Pattern เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงมาก จุดเด่นของ Engulfing คือมีไว้สำหรับดู “จุดเปลี่ยนแนวโน้มของเทรนด์” แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ

 • Bullish Engulfing – แนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น

รูปแบบ Price Action

 • Bearish Engulfing – แนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง

รูปแบบ Price Action

 

รูปแบบ Bullish Engulfing

บ่งบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาและเหนือกว่าแรงขายมาก ทำให้กราฟเทียนพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่น

 

วิธีเข้าเปิดออเดอร์ BUY

 • รอให้แท่งเทียนแท่งที่สองปิดก่อน
 • เราจะเห็นได้ว่าราคาเป็นรูปแบบ “Bullish Engulfing”
 • จากนั้นเปิดออเดอร์ BUY และ Stop loss ตามในภาพ

รูปแบบ Price Action

 

รูปแบบ Bearish Engulfing

ให้ผลตรงกันข้าม ก็คือ มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ

 

วิธีเข้าเปิดออเดอร์ SELL

 • รอให้แท่งเทียนแท่งที่สองปิดก่อน
 • เราจะเห็นได้ว่าราคาเป็นรูปแบบ“Bearish Engulfing”
 • จากนั้นเปิดออเดอร์ SELL และ Stop loss ตามในภาพ

รูปแบบ Price Action

 

3. Price Action รูปแบบ Pinocchio Bar (Pin Bar)

รูปแบบ Price Action

Pinocchio หรือ Pin bar เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการปฎิเสธราคา ถือว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มราคาเช่นกัน มันจะประกอบไปด้วย

 • ไส้เทียนยาวๆ ประมาณสองสามเท่าหรือมากกว่า
 • ตัว Body เล็กๆ ที่น้อยกว่า1 ใน 3 ของแท่งเทียน

 

ที่มีชื่อเรียกว่า Pinocchio ก็เพราะว่าไส้เทียนยาวคล้ายกับจมูกของ Pinocchio

 

Pinocchio Bar (Pin Bar) มีอยู่ 2 ประเภท คือ Bearish Pin bar / Bullish Pin bar

 

Bearish Pin bar

รูปแบบจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น  มีไส้ด้านบนยาวๆทะลุกรอบแนวต้านขนาดของไส้เทียนอาจจะยาวกว่าเนื้อเทียนประมาณสองสามเท่าหรือมากกว่านั้น สัญญาณนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อพยายามที่จะดันราคาให้สูงขึ้น แต่ความพยายามของพวกเขาได้ถูกปฏิเสธ ไม่สามารถที่จะขึ้นทะลุเหนือแนวต้านได้

 • บ่งบอกได้ว่าเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง

 

วิธีเข้าเปิดออเดอร์

 • แท่งเทียนรูปแบบ Pinocchio Bar เอาจมูกมาชนกับแนวต้าน
 • แล้วกลับเทรนด์เป็นขาลง
 • เราสามารถเปิดออเดอร์ Sell และ stop loss ตามภาพได้เลย

รูปแบบ Price Action

 

Bullish Pin bar

รูปแบบจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง ไส้เทียนยาว Body เล็กอยู่ด้านบน ไส้เทียนด้านล่างวิ่งเข้าไปแตะแนวรับและถูกปฏิเสธ

 • บ่งบอกได้ว่าเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น

 

วิธีเข้าเปิดออเดอร์

 • แท่งเทียนรูปแบบ Pinocchio Bar เอาจมูกมาชนกับแนวรับ
 • แล้วกลับเทรนด์เป็นขาขึ้น
 • เราสามารถเปิดออเดอร์ BUY และ Stop loss ตามภาพได้เลย

รูปแบบ Price Action

 

4. Price Action รูปแบบ Inside Bar

รูปแบบ Price Action

Inside bar คือรูปแบบแท่งเทียนที่มีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าและอยู่ในกรอบเดียวกัน

 • รูปแบบนี้บ่งบอกว่าราคากำลังจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้น

 

วิธีเปิดออเดอร์ SELL

 • เราเจอPrice actionในรูปแบบ Inside bar ของแนวโน้มขาลง
 • เราสามารถเปิดออเดอร์ SELL และ STOP LOSS ตามภาพได้เลย

รูปแบบ Price Action

 

วิธีเปิดออเดอร์ BUY

 • เราเจอ Price action ในรูปแบบ Inside bar ของแนวโน้มขาขึ้น
 • เราสามารถเปิดออเดอร์ BUY และ STOP LOSS ตามภาพได้เลย

รูปแบบ Price Action

 

5. Price Action รูปแบบ Outside Bar

รูปแบบ Price Action

Outside bar มีรูปแบบที่คล้ายกันกับ Inside Bar แต่ความต่างอยู่ที่ Outside bar แท่งเทียนใหญ่จะอยู่ด้านหลัง

 

วิธีเปิดออเดอร์ BUY

 • ราคาเคลื่อนไหวมาในรูปแบบ Outside bar ในเทรนด์ขาขึ้น
 • เราสามารถเปิดออเดอร์ BUY และ STOP LOSS ตามภาพได้เลย

รูปแบบ Price Action

 

วิธีเปิดออเดอร์ SELL

 • ราคาเคลื่อนไหวมาในรูปแบบ Outside bar ในเทรนด์ขาลง
 • เราสามารถเปิดออเดอร์ SELL และ STOP LOSS ตามภาพได้เลย

รูปแบบ Price Action

 

6. Price Action รูปแบบ Fakey Pattern

รูปแบบ Price Action

Fakey Pattern คือรูปแบบในช่วง False-breakout ของ Inside bar หรือสัญญาณเกิด Breakout หลอก คือ การเกิดในช่วงที่ราคาทะลุออกนอกกรอบInside bar แล้วกลับทางเดิม หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ลักษณะจะทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้ว แต่แทนที่มันจะไปต่อ แต่กลับตัวลงมาเสียก่อน

 

ให้เข้าใจง่ายๆก็คือ Fakey Pattern เกิดมาจากการฝ่าออกกรอบของ Inside bar

รูปแบบ Price Action

 

วิธีเปิดออเดอร์ BUY

 • ราคาเคลื่อนไหวมาในรูปแบบ Fakey Pattern วิ่งออกกรอบของ Inside bar
 • ดูเหมือนว่าราคาจะลงแต่มันดันขึ้นต่อ
 • เราสามารถเปิดออเดอร์ BUY และ STOP LOSS ตามภาพได้เลย

 

รูปแบบ Price Action

วิธีเปิดออเดอร์ SELL

 • ราคาเคลื่อนไหวมาในรูปแบบ Fakey Pattern วิ่งออกกรอบของ Inside bar
 • ดูเหมือนว่าราคาจะขึ้นแต่มันดันลงต่อ
 • เราสามารถเปิดออเดอร์ SELL และ STOP LOSS ตามภาพได้เลย

รูปแบบ Price Action

 

Source