คำนวณ Book Value เพื่อคัดเลือกหุ้นที่ทำกำไรได้อย่างเห็นผล

เรื่องUhasAuthor

การคำนวณ Book Value คืออะไร

ในการลงทุนในหุ้นต้องบอกเลยว่ามีวิธีการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนมากมายหลายอย่าง และ 1 ในวิธีที่น่าสนใจก็คือก็คำนวณ Book Value คือ อะไรนั้น สามารถติดตามอ่านได้ที่บทความนี้

Book Value คืออะไร

Book Value คืออะไร

Book value หรือ มูลค่าทางบัญชี คือ มูลค่าของหุ้นสามัญหรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (Net Asset Value : NAV) ตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

Price/Book Value (P/BV) คืออะไร? 

Price/Book Value (P/BV) คือ อัตราส่วนระหว่างราคามูลค่าหุ้นหารด้วยมูลค่าทางบัญชี มีไว้เพื่อวิเคราะห์ว่ามูลค่าหุ้นในตลาดขณะนั้น มีมูลค่าถูกหรือแพง

 

โดย P คือ ราคาตลาดของหุ้น

BV คือ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น หรือส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณได้จากสูตรพื้นฐานทางบัญชีคือ A=L+OE โดยที่เมื่อสลับสมการจะได้ A-L=OE หรือ สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม = ส่วนของผู้ถือหุ้น

 

ตัวอย่าง :

บริษัท A มีราคาต่อหุ้น 10 บาทต่อหุ้น และมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 6 จะมีอัตราส่วน P/BV = 10/6 = 1.66 เท่า

P/BV สูง หมายถึง หุ้นมีราคาแพง

P/BV ต่ำ หมายถึง หุ้นมีราคาถูก

Book Value มีวิธีการคำนวณอย่างไร

Book Value มีวิธีการคำนวณอย่างไร

การคำนวณหา Book Value (per share) หรือ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น สามารถหาได้โดยการนำสินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินรวมหรือเรียกง่าย ๆ ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นและหารด้วยปริมาณหุ้นสามัญที่มีการชำระแล้วตามสูตร

มูลค่าทางบัญชี = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม / ปริมาณหุ้นสามัญที่มีการชำระแล้ว

เช่น บริษัท A มีสินทรัพย์รวม 10 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 5 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชีสามารถหาได้จากการนำสินทรัพย์รวมลบกับหนี้สินรวม ซึ่งมูลค่าทางบัญชีจะได้เท่ากับ 5 ล้านบาท และบริษัท A มีประมาณหุ้นสามัญที่มีการชำระแล้วอยู่ 500,000 หุ้น

ดังนั้น BV = 10,000,000 – 5,000,000 / 500,000 = 10 บาท/หุ้น

หมายความว่าหุ้นของบริษัทควรจะอยู่ที่ 10 บาท/หุ้น หรือหากเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นจะได้เงินคืน 10 บาท/หุ้น

ประโยชน์ของการคำนวณ Book Value

ประโยชน์ของการคำนวณ Book Value

การคำนวณ Book Value คือเพื่อให้นักลงทุนได้สามารถให้ประโยชน์ให้กับนักลงทุนได้หลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในแง่การเงินที่ช่วยให้นักลงทุนทราบถึงมูลค่าของกิจการ หรือแง่การลงทุนที่ช่วยให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนและยังสามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมหรือสมดุลของบัญชีได้อีกด้วย โดยการเปรียบเทียบ BV กับมูลค่าตลาดและราคาหุ้นต่อหน่วย

สรุปบทความ

Book value คือมูลค่าของหุ้นสามัญหรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (Net Asset Value : NAV) ตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ มีประโยชน์ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในแง่การเงิน การลงทุนต่าง ๆ การที่จะตัดสินใจในการซื้อหุ้น ซึ่งสูตรการคำนวณก็ไม่ได้มีความซับซ้อน คือ มูลค่าทางบัญชี = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม / ปริมาณหุ้นสามัญที่มีการชำระแล้ว ถ้าอยากจะเรียน สอนเทรด forex เบื้องต้น เพื่อเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญต้องห้ามพลาดลิ้งก์ที่ให้ไป