Capital Gain กับส่วนต่างกำไร

เรื่องUhasAuthor

ทำความรู้จักกับ Capital Gain ส่วนต่างกำไรในการลงทุน

ในยุคปัจจุบันเรียกได้ว่ากระแสตอบรับ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้รับการยอมรับและมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียว แต่นักลงทุนหลายคนก็มีคำถามว่า การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ต้องเริ่มต้นอย่างไรดี ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ นักลงทุนทั้งหลายก็จะต้องมีแนวทาง รวมไปถึงข้อมูลที่ช่วยตัดสินใจต่างๆ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาทำความรู้จักกับ Capital Gain ส่วนต่างกำไรในการลงทุน บ่งชี้ถึงความคุ้มค่าสำหรับการลงทุน โดยรายละเอียดต่างๆ ที่ว่านั้นมีดังต่อไปนี้

 

Capital Gain คืออะไร

Capital Gain คือ ส่วนต่างของราคาในส่วนของผลกำไรที่ท่านจะได้รับ ซึ่งถ้าหากว่าติดลบก็จะกลายเป็นว่าขาดทุน จะเรียกกันว่า Capital Loss แต่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีความสำคัญกับการลงทุน เนื่องจากจะมีการเกี่ยวข้องกับภาษีของทรัพย์สิน ที่กำลังลงทุนอยู่ด้วย ถ้าหากส่วนต่างราคาที่เป็นบวก หรือผลกำไร จากการลงทุนที่เกิดขึ้น ด้วยการขายสินค้าออกไปในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา หรือถ้าหากพูดง่ายๆเลยก็คือ ส่วนต่างราคาที่เราได้รับผลกำไร หรือมูลค่าส่วนเกินของต้นทุนที่ได้มีการลงทุนไป

 

Capital Gain สำคัญอย่างไรต่อการลงทุน

Capital Gain มีความสำคัญต่อการลงทุน เนื่องจากจะเป็นตัวบ่งบอกอัตราส่วนของการลงทุนต่าง ๆ ว่าจะได้กำไร หรือขาดทุนเท่าไร และยังสามารถใช้ประเมิน คาดเดา สถานการณ์ในอนาคตได้ล่วงหน้าอีกด้วย

 

วิธีคำนวณ Capital Gain

 

สำหรับการลงทุนเมื่อเกิดกำไรขึ้น ก็จะมีการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างราคาที่ท่านได้มีการซื้อมา กับราคาที่ท่านขายไป ซึ่งราคาที่ขายไปก็จะต้องสูงกว่าราคาที่ซื้อมาเสมอ เช่น หากซื้อบ้านมาราคา 50,000 บาท แล้วขายต่อไปราคา 60,000 บาท ท่านก็จะได้รับผลกำไร 10,000 บาท สำหรับการคำนวณ Capital Gain จะเอาผลกำไรที่ได้จากการขาย เพื่อที่จะไปเทียบกับราคาที่ได้ซื้อมา เพื่อที่จะหาว่าอสังหาริมทรัพย์นี้ เมื่อขายแล้วมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรเท่าไหร่ โดยจะมีการคิดออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ สูตร Capital Gain คือ

Capital Gain = (กำไร* ÷ ต้นทุน) x 100

เช่น กรณีที่ท่านได้รับผลกำไรจากการขายบ้าน จำนวนเงิน 10,000 บาท จากราคาที่ท่านได้ซื้อมา 50,000 บาท ท่านก็สามารถที่จะหา Capital Gain จากสูตรได้ดังต่อไปนี้  Capital Gain = (10,000 ÷ 50,000) x 100 = 20% แปลความหมายว่า สำหรับการขายบ้านครั้งนี้ ท่านจะได้รับอัตราส่วนผลต่างที่เป็นกำไร 20% จากราคาที่ซื้อ

Capital Gain คือ สิ่งที่นักลงทุนมือใหม่และมือเก่าจะต้องให้ความใส่ใจ เพราะเป็นการประเมินความคุ้มค่าที่ได้จากการลงทุนนั่นเอง หากใช้สูตรคำนวณนี้ไม่คล่องก็อาจทำให้การประเมินการลงทุนผิดพลาด หรือไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ควรได้