Divergence คืออะไร พร้อมเทคนิคการอ่านกราฟ

เรื่องPatihanUhas

Divergence คืออะไร

Divergence คืออะไร พร้อมเทคนิคการอ่านกราฟ Forex การวิเคราะห์กราฟ Forex จากสัญญาณ Divergence Forex เพื่อหาจุดเข้าที่ได้เปรียบในการเปิดออเดอร์

 

Divergence คืออะไร

Divergence ในการวิเคราะห์กราฟราคาทางเทคนิคนั้น หมายความขัดแย้งระหว่างกราฟราคาและอินดิเคเตอร์ โดยปกติแล้ว Indicator ที่เรามักจะใช้หาสัญญาณ Divergence จะเป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ลักษณะอินดิเคเตอร์ที่วิ่งอยู่ในกรอบ เช่น RSI, MACD และ Stochastic Oscillator เป็นต้น

 

 

Divergence เป็นการขัดแย้งระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ (Indicator) คือราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง อินดิเคเอตร์เคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง ถ้าหากว่ามี Divergence เกิดขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา

 

Divergence แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. Divergence ขาขึ้น หมายความว่า หากมี Divergence เกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางขาขึ้น หรือ ราคาที่มีการปรับตัวลงอยู่ กำลังจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้น (ตามภาพข้างล่าง)

Divergence ขาขึ้น

 

2. Divergence ขาลง หมายความว่า หากมี Divergence เกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางขาลง หรือ ราคาที่มีการปรับตัวขึ้นอยู่ กำลังจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลง (ตามภาพข้างล่าง)

Divergence ขาลง

 

สรุปเรื่อง Divergence

Divergence ขาขึ้น จะเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง เมื่อมี Divergence เกิดขึ้นแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะคาดว่าราคาน่าจะ มีการกลับตัวจากขาลง เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น

Divergence ขาลง จะเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อมี Divergence เกิดขึ้นแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะคาดว่าราคาน่าจะ มีการกลับตัวจากขาขึ้น เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

 

หลักการหาจุดเข้าของเทรดเดอร์ทั่วๆไป

  • เมื่อมี Divergence ขาขึ้น เกิดขึ้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเตรียมตัว Buy ทันที หรือ แบ่ง Lot ในการเข้าซื้อ
  • เมื่อมี Divergence ขาลง เกิดขึ้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเตรียมตัว Sell ทันที หรือ แบ่ง Lot ในการเข้าซื้อ

 

ข้อควรระวัง : หากใช้กราฟราคาใน Time Frame ที่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง มีโอกาสสูงมากที่จะพบสัญญาณ Divergence หลอก คือ ราคาได้ให้สัญญาณ Divergence แต่ราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หากพบเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมที่จะตั้ง Stop Loss ไว้ทุกครั้ง

 

แต่ถ้าราคาไม่ขัดแย้งกับอินดิเคเตอร์ หมายถึงราคาและอินดิเคเตอร์ (Indicators) เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เหตุการณ์นี้เราเรียกว่า “Convergence” ซึ้งไม่ได้มีความสำคัญในการวิเคราะห์กราฟราคาสักเท่าไหร่

 

อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้หา Divergence Forex

ก่อนอื่นผมต้องอธิบายก่อนว่า หลักการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Divergence ได้รับความนิยมไปอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ในตลาดหุ้น ตลาด Cryptocurrency แต่ในวงการ Forex แล้ว อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการใช้หา Divergence

 

1. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD เป็นอินดิเคเตอร์ในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มักจะใช้ในการหาสัญญาณ Divergence เป็นอย่างมาก จากในตัวอย่างข้างบนของเราก็ใช้ MACD ในการทำภาพ Divergence เนื่องจาก MACD ให้สัญญาณที่ช้า จึงทำให้มีสัญญาณ Divergence หลอก น้อยกว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆ

โดยจะนิยมใช้ใน Time Frame 1H และ 4H

Divergence ขาขึ้น

 

2. Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มักจะใช้ในการหาสัญญาณ Divergence เป็นอย่างมาก แต่ Stochastic Oscillator มีข้อดีตรงที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณค่อนข้างไว ทำให้เราสามารถพบ Divergence ค่อนข้างบ่อย แต่ก็มีข้อเสียตรงนี้มี Divergence หลอกพบได้บ่อยกว่าอินดิเคเตอร์ MACD

โดยจะนิยมใช้ใน Time Frame 30M และ 4H

Divergence ขาขึ้น

 

3. RSI (Relative Strength Index)

RSI เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มักจะใช้ในการหาสัญญาณ Divergence แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับ MACD และ Stochastic Oscillator เนื่องจาก การหา Divergence บน RSI ค่อนข้างเกิดขึ้นยากมากๆ จึงทำให้หลายคนจนลืมไปว่า RSI ก็มี Divergence เหมือนกันนะ

โดยจะนิยมใช้ใน Time Frame 1H และ 4H
RSI (Relative Strength Index)