Divergence

Divergence คืออะไร? จุดเข้าซื้อขายที่ดี

exness

Divergence ถือว่าเทคนิคของการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์สายวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชอบซื้อขายรวดเร็ว เข้าจุดที่กลับตัว เพราะจากสถิติแล้ว เมื่อราคาได้เกิด Divergence ขึ้นมามักจะบอกว่ากลับตัว ให้สัญญาณค่อนข้างรวดเร็วและค่อนข้างแม่นยำ เทรดเดอร์หลายคนจึงนิยมหา Divergence เพื่อใช้หาจุดเข้าซื้อ

 

Divergence คืออะไร ?

Divergence คือการขัดแย้งระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์(Indicators) คือราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง อินดิเคเอตร์เคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง

ถ้าหากว่ามี Divergence เกิดขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา

 

Divergence จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. Divergence ขาขึ้น หมายความว่า หากมี Divergence เกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางขาขึ้น
ตัวอย่าง
Divergance

2. Divergence ขาลง หมายความว่า หากมี Divergence เกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางขาลง
ตัวอย่าง
Divergance

สรุป

  • Divergence ขาขึ้น จะเกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง เมื่อ Divergence เกิดขึ้นแล้ว คาดว่าราคาน่าจะกลับตัวจากขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น
  • Divergence ขาลง จะเกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อ Divergence เกิดขึ้นแล้ว คาดว่าราคาน่าจะกลับตัวจากขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

 

หลักการเทรด
เมื่อมี Divergence ขาขึ้นเกิดขึ้น ให้เทรดเดอร์เตรียมตัว Buy ทันที
เมื่อมี Divergence ขาลงเกิดขึ้น ให้เทรดเดอร์เตรียมตัว Sell ทันที

แต่ถ้าราคาไม่ขัดแย้งกัน หมายถึงราคาและอินดิเคเตอร์(Indicators) เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เรียกว่า “Convergence”

บทความนี้เกี่ยวกับโบรกเกอร์