ทำความเข้าใจกับรูปแบบกราฟ Double Bottom และ Double Top

เรื่องPatihanUhas

Double top

รูปแบบของกราฟราคาในตลาด Forex ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ควรศึกษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง ตามที่ทฤษฎีดาว “Dow Theory” ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ราคาได้สะท้อนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว” ดังนั้นการให้ความสำคัญกับรูปแบบของกราฟราคาจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม

 

ในบทความนี้ผมจะพูดถึงรูปแบบกราฟราคา Double Bottom และ Double Top Pattern ซึ่งเป็นกราฟที่บ่งบอกถึงการกลับตัว หากคุณพบรูปแบบกราฟ Double Bottom ในแนวโน้มขาลง คาดการณ์ว่าอาจจะสิ้นสุดแนวโน้มขาลงแล้ว ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น หากคุณพบรูปแบบกราฟ Double top ในแนวโน้มขาขึ้น คาดการณ์ว่าอาจจะสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นแล้ว ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

 

Top-Bottom Switch คืออะไร

Top-Bottom Switch คือ กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ประโยชน์การวิเคราะห์จากแพทเทิร์นกราฟ Forex โดยอาศัยการระบุจุดสูงสุด (Top) และจุดต่ำสุด (Bottom) ของราคาซื้อขายในตลาด Forex ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งแพทเทิร์น Forex จากกลยุทธ์นี้จะเห็นได้ว่า เมื่อราคาวิ่งผ่านแนวต้านซึ่งก็คือจุดสูงสุด (Top) เท่ากับราคาอาจมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไป กลับกันเมื่อราคาวิ่งผ่านแนวรับหรือจุดต่ำสุด (Bottom) เท่ากับราคาอาจมีแนวโน้มที่จะลงต่อไป

 

สำหรับแพทเทิร์นกราฟ Forex จากกลยุทธ์ Top-Bottom Switch คือ ที่มาของรูปแบบกราฟ Double Bottom และ Double Top ที่ Uhas กำลังจะแนะนำในวันนี้

รูปแบบกราฟ Double Bottom Pattern คืออะไร

Double Bottom Pattern คือ รูปแบบกราฟราคาที่บ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยกราฟราคาในรูปแบบนี้จะพบได้ในตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขาลง โดยคาดการณ์ว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยหน้าตาของกราฟรูปแบบ Double Bottom  จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ W

Double bottom ประกอบด้วย

Double Bottom ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยดังนี้

  1. Bottom 1 คือ จุดที่ทำราคาต่ำที่สุดเป็นจุดแรก
  2. Bottom 2 คือ จุดที่ทำราคาต่ำที่สุดเป็นจุดที่ 2 โดยมียอดใกล้เคียงกับ Bottom 1
  3. Neckline คือ เส้นแนวต้านสมมติที่ลากผ่านจุดต่ำสุดของ Bottom 1 และ Bottom 2 ใช้ชี้วัดว่า Double Bottom จะสามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือไม่ หากกราฟตัดขึ้นจะถือว่า Neckline เป็นแนวรับ แต่ถ้ากราฟกลับตัวไม่ทะลุลงไป ก็มีโอกาสที่ Neckline จะเป็นขาขึ้น

 

วิธีการเข้าเทรดด้วยกราฟ Double Bottom

รูปแบบการเข้าเทรดด้วยกราฟ Double bottom  มีวิธีการเข้าเทรดอยู่ 3 วิธีได้แก่

 

1. เข้าซื้ออย่างรวดเร็ว

เข้าซื้อทันทีที่รู้ว่านั้นจบรูปแบบ Bottom 2 แล้ว วิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นัก เนื่องจากเป็นการเข้าเทรดที่รวดเร็วเกินไป อาจจะทำให้เจอสัญญาณหลอกได้

Double bottom

 

2. เข้าซื้อเมื่อมั่นใจ

เข้าซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุ Neckline ไปได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อที่ไม่เร็วและไม่ช้าเกินไป

 

3. เข้าซื้อเมื่อมั่นใจทุกอย่าง

เข้าซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุ Neckline ไปได้ แล้วราคาก็กลับมาทดสอบที่เส้น Neckline อีกครั้ง จึงทำการเข้าซื้อ วิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากบางครั้งราคาไม่กลับมาทดสอบที่เส้น Neckline แต่ราคาทะลุแล้วไปต่อเลย

Double bottom

 

จุดทำกำไรจากรูปแบบกราฟ Double Bottom

การคำนวณหาจุดทำกำไร Take Profit ในรูปแบบกราฟ Double Bottom วัดระยะทางจาก Neckline ถึง Bottom 2 (ตามภาพเป็นเส้น TP) หากราคาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปถึง TP แล้วไม่มีท่าทีจะกลับตัวให้เลื่อนจุดทำกำไรออกเป็น 2 เท่าของ TP ทำแบบนี้เรื่อย ๆ จนกว่าราคาจะมีการกลับตัว

Double bottom

 

2. รูปแบบกราฟ Double Top Pattern คืออะไร

Double Top Pattern คือ แสดงถึงสัญญาณการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยกราฟราคาในรูปแบบนี้จะพบได้ในตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยคาดการณ์ว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง โดยหน้าตาของกราฟรูปแบบ Double Top จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ W กลับหัว รูปแบบนี้จะตรงข้ามกับ Double Bottom ทุกอย่าง

double top

Double Top ประกอบด้วย

Double Top ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยดังนี้

  1. Top 1 คือ จุดที่ทำราคาสูงสุดเป็นจุดแรก
  2. Top 2 คือ จุดที่ทำราคาสูงสุดเป็นจุดที่ 2 โดยมียอดใกล้เคียงกับ Top 1
  3. Neckline คือ เส้นแนวต้านสมมติที่ลากผ่านจุดต่ำสุดของ Top 1 และ Top 2 ใช้ชี้วัดว่า Double Bottom จะสามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือไม่ หากกราฟตัดลงจะถือว่า Neckline เป็นแนวต้าน แต่ถ้ากราฟกลับตัวไม่ทะลุขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสที่ Neckline จะเป็นขาลง

 

วิธีการเข้าเทรดด้วยกราฟ Double Top

รูปแบบการเข้าเทรดด้วยกราฟ Double Top มีวิธีการเข้าเทรดอยู่ 3 วิธีได้แก่

 

1. เข้าซื้ออย่างรวดเร็ว

เข้าซื้อทันทีที่รู้ว่านั้นจบรูปแบบ top 2 แล้ว วิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นัก เนื่องจากเป็นการเข้าเทรดที่รวดเร็วเกินไป อาจจะทำให้เจอสัญญาณหลอกได้

Double top

 

2. เข้าซื้อเมื่อมั่นใจ

เข้าซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุ neckline ไปได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อที่ไม่เร็วและไม่ช้าเกินไป

Double top

 

3. เข้าซื้อเมื่อมั่นใจทุกอย่าง

เข้าซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุ neckline ไปได้ แล้วราคาก็กลับมาทดสอบที่เส้น neckline อีกครั้ง จึงทำการเข้าซื้อ วิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากบางครั้งราคาไม่กลับมาทดสอบที่เส้น neckline แต่ราคาทะลุแล้วไปต่อเลย

Double top

จุดทำกำไรจากรูปแบบกราฟ Double Top

การคำนวณหาจุดทำกำไร Take Profit ในรูปแบบกราฟ Double Top วัดจากระยะทางจาก Neckline ถึง top 2 (ตามภาพเป็นเส้น TP) หากราคาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปถึง TP แล้วไม่มีท่าทีจะกลับตัวให้เลื่อนจุดทำกำไรออกเป็น 2 เท่าของ TP ทำแบบนี้เรื่อย ๆ จนกว่าราคาจะมีการกลับตัว

Double top

สรุปกราฟ Double Bottom และ Double Top Pattern คืออะไร

สำหรับแพทเทิร์นกราฟ Forex อย่าง Double Bottom และ Double Top Pattern คือรูปแบบที่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องทำความเข้าใจ เพราะมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถคาดการณ์และวางแผนการลงทุนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสที่จะทำให้คุณสร้างกำไรได้ตามแผนที่คุณวางไว้ หากมีข้อสงสัยว่า Forex เล่นยังไง Uhas พร้อมให้คำปรึกษา สอน Forex พื้นฐานฟรี สอบถามพวกเราได้ผ่านเว็บไซต์ทุกเวลา