วิธีการดู ข่าว Forex Factory โดย Bradly Walker

เรื่องPatihanUhas

ข่าว Forex Factory

วิธีวิเคราะห์ ข่าว Forex Factory ก่อนเข้าเทรด Forex บทความนี้ได้มาจาก YouTube ช่อง Copy My Profits เจ้าของช่องมีชื่อว่า Bradly Walker และในวิดีโอนี้ วอร์กเกอร์จะมาพูดถึงวิธีการดูข่าวในเว็บไซต์ Forex Factory เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา นั้นก็เพราะว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ สามารถส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการขึ้นลงของราคาในตลาด Forex ได้

 

วิธีการดู ข่าว Forex Factory โดย Bradly Walker

เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์ข่าวที่เก่ง มักจะมีความได้เปรียบเทียบในการเทรด ทำให้กลยุทธ์การเทรดของเขาแม่นยำยิ่งขึ้น

 • การวิเคราะห์ข่าวก่อนเข้าเทรดถือวว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
 • เราสามารถปรับตั้งค่าเวลาให้เป็น Time Zone ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศที่เราอาศัยอยู่

 

วิธีการวิเคราะห์ข่าวในเว็บไซต์ Forex Factory

 

1. ดูที่ Impact: ผลกระทบของข่าวต่อราคาค่าเงิน ความรุนแรงของข่าว

บนเว็บไซต์ Forex Factory จะมีการจัดลำดับความสำคัญของข่าวไว้ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่

 • ผลกระทบน้อยมาก : สีเทา
 • ผลกระทบน้อย : สีเหลือง
 • ผลกระทบปานกลาง : สีส้ม
 • ผลกระทบสูงมาก : สีแดง

***เทรดเดอร์ควรจะให้ความสำคัญไปที่ Impact สีส้มกับสีแดง

 

2. วิเคราะห์แนวโน้มราคาด้วยPrevious กับ Forecast

 • Forecast คือ ตัวเลขประมาณการของสถาบันการเงิน
 • Previous คือ ตัวเลขของการประกาศรอบที่แล้ว
 • Actual คือ ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่มีกำหนดการสรุปข่าว ตัวเลขนี้จะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ ต้องประกาศข่าวออกมาแล้วเท่านั้นเราจึงจะสมารถเห็นตัวเลขนี้ได้

 

ในกรณีที่ Actual ยังไม่ประกาศผล เราสามารถวิเคราะห์จุดเข้าจากการเปรียบเทียบระหว่างตัวเลข Forecast กับ Previous ได้

 • ราคา Forecast สูงกว่า Previous นั้นมีแนวโน้มที่ว่าค่าเงินนั้นๆจะแข็งตัวขึ้น
 • ราคา Forecast ต่ำกว่า Previous นั้นมีแนวโน้มที่ว่าค่าเงินนั้นๆจะอ่อนตัวลง

ข่าว Forex Factory

 

3. วิเคราะห์ข่าวที่ Detail

หากว่าเราอยากที่จะวิเคราะห์ให้แม่นยำมากขึ้น เข้าไปดูรายละเอียดที่ Detail

ข่าว Forex Factory

 

ถึงแม้การประกาศตัวเลขจะบ่งชี้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงมันไม่ได้เป็นไปตามข่าวเสมอไป เพราะการขึ้นลงของราคายังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียว การติดตามตัวเลขเศรษฐกิจควรใช้เป็นตัวช่วยเสริม ในการประเมินแนวโน้มของราคาเท่านั้น

 

ยกตัวอย่างการเข้าเทรดของวอร์เกอร์

 • จุดเข้าเปิดของออเดอร์ของวอร์คเกอร์คือตรงโซนเส้นสีขาวสองเส้น
 • รอสัญญานคอนเฟิร์มจาก EMA, RSI, fibonacci retracement

ข่าว Forex Factory

 

ข่าว Forex Factory

Source